ACTUEEL

Kabinet akkoord met preventieprogramma

Een speciaal nationaal programma moet de komende drie jaar gaan voorkomen dat mensen ziek worden. Ministeries, gemeenten, bedrijven en andere organisaties gaan samenwerken in het Nationale Programma Preventie. Daarmee moeten mensen op scholen, in de wijk en op het werk gezond worden gehouden.

De ministerraad heeft vrijdag 11 oktober ingestemd met het preventieplan van minister Edith Schippers en staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid), dat van 2014 tot en met 2016 moet worden uitgevoerd. In februari steken alle betrokkenen de koppen bij elkaar om de doelstellingen, acties en afspraken uit het plan uit te werken en in de praktijk te brengen.

Voorkomen diabetes en overgewicht

De bewindslieden willen met het programma roken, overgewicht, diabetes en overmatig drinken tegengaan. Ook moeten mensen meer gaan bewegen. Op meer dan 850 scholen moet er aandacht komen voor deze thema’s, zodat jongeren betere keuzes maken voor hun gezondheid. In de wijk wordt geprobeerd de gezondheid van kwetsbare groepen aan te pakken. Dat wordt nu al geprobeerd en de eerste resultaten zijn positief, aldus Schippers en Van Rijn.

Ook op de werkplek is preventie belangrijk: daar moet worden gekeken naar veilige werkomstandigheden en de combinatie van werk en mantelzorg. Daarnaast moet de zorg ervoor zorgen dat de gezondheidsbescherming van mensen op orde is en blijft. Zo moet er aandacht zijn voor antimicrobiële resistentie (sommige ziekmakers reageren namelijk niet meer op antibiotica), het overspringen van ziektes van dieren op mensen, de voedselveiligheid en gehoorschade, stellen Schippers en Van Rijn. (ANP)

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Willemsen

14 oktober 2013

Eindelijk staat preventie in de spotlights. Positief is dat de focus op de jeugd ligt, want jong geleerd is oud gedaan. Een andere doelgroep vormt de werkende mens. Nu ontbreekt alleen nog de gerichte aandacht voor het voorkomen van kwetsbaarheid en multimorbiditeit bij ouderen. Het pleidooi van de coalitie "Agenda voor de Zorg" is op dit punt helaas niet opgepakt.

Hoek

15 oktober 2013

Mooie woorden waarmee volgens Opzij , machtigste vrouw van Nederland en haar eigenwijze compaan van Rijn een mooie sier willen maken. Helaas hebben de zorgverzekeraars geen enkel luisterend oor voor welke preventiemaatregel dan ook en wordt er in dit artikel niet gezegd dat er ook enige financieen zijn gereserveerd voor deze preventie. Straks de schone taak aan de gemeente om vanuit hetzelfde te krappe budget hier een uitvoering aan te geven. Er wordt ook even verzuimd te melden dat eerdere preventieve maatregelen op het gebied van roken, alcohol gebruik, diabetes en overgewicht op totaal niets zijn uitgelopen!!!!
Persoonlijk beschouw ik het als loze woorden maar ik word graag overtuigd van het tegendeel...

Top