Finance

ANBO sceptisch over begrotingsakkoord

De Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen (ANBO) is blij dat er met het begrotingsakkoord van regeringpartijen VVD en PvdA met D66, SGP en ChristenUnie knopen zijn doorgehakt. Tegelijkertijd maakt de bond zich zorgen over alle zaken die niet geregeld zijn. "Gepensioneerden worden op geen enkele manier beter van dit akkoord. Bovendien gaat de koopkracht er in 2014 wel op vooruit, maar laat de periode 2014 tot 2017 juist een min zien."

ANBO-directeur Liane den Haan zegt: "Er is niet voldoende geregeld om de koopkracht van minima te verbeteren. Er wordt opnieuw 75 miljoen gesneden in de langdurige zorg. Er is niets geregeld voor oudere werkzoekenden. Er is niets geregeld ten aanzien van de pensioenopbouw. Chronisch zieken krijgen een tegemoetkoming vanaf 2015, maar niemand weet hoe 2014 eruit ziet. We weten allemaal dat het uit de lengte of uit de breedte moet komen, maar de kloof tussen werkenden en gepensioneerden bestaat nog altijd. Daar verandert dit akkoord helemaal niets aan.’ (ANP)

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top