HRM

‘Zorgmanager voelt zich overvraagd’

‘Zorgmanager voelt zich overvraagd’

Driekwart van het middenkader in de zorg (73 procent) voelt zich overbelast. De zorgmanagers vinden dat er te veel van hen wordt gevraagd zonder dat ze voldoende zijn toegerust. Dit komt naar voren uit de wendbaarheidsmonitor van Yacht en FunktieMediair hebben uitgevoerd.

Blijkens het onderzoek lopen bovendien de verwachtingen van het topmanagement en het middenkader sterk uiteen. Het middenkader in de zorg geeft zelf aan meer aandacht te willen besteden aan externe zaken zoals netwerken, nieuwe ontwikkelingen bijhouden en het samenwerken met externe partijen. Het topmanagement legt juist de nadruk op interne zaken, zoals het borgen van kennis en het samenwerken met andere onderdelen binnen de organisatie.

Een opvallende uitkomst, vindt Rob Maréchal, commercieel directeur FunktieMediair . “De huidige ontwikkelingen in de zorg, die veelal in het kader staan van WMO,  vragen juist om een externe focus van het middenkader”, aldus Maréchal. “Daarnaast werkt men steeds meer met zelforganiserende teams die op afstand gestuurd worden. Dit betekent voor het management dat er een grotere focus op coaching, persoonlijke ontwikkeling en het motiveren en inspireren van medewerkers wordt gevraagd.”

Snijden

Het onderzoek laat volgens Maréchal ook zien dat het middenkader zich onvoldoende toegerust voelt om het eigen werk naar behoren uit te voeren. Slechts de helft van het middenkader (54 procent) voelt zich voldoende geëquipeerd, terwijl de hoeveelheid taken groeit. “De zorg snijdt in haar managementlagen, daarmee nemen de eisen richting het middenkader toe”, constateert Maréchal. “In veel organisaties heeft een opschaling van het managementprofiel plaatsgevonden. Echter, als de tijd om te ontwikkelen ontbreekt en de juiste middelen niet aanwezig zijn wordt het voor de manager steeds lastiger.”

Uit het onderzoek komt ook naar voren dat de zorg qua resultaatgerichtheid uit de pas loopt met andere sectoren. Het belangrijkste aandachtspunt van zorgmanagers is medewerkers (35 procent), tegen 26 procent in andere sectoren. Bij het aandachtsgebied resultaatgericht ligt deze verhoudingen juist andersom: 31 procent van de zorgmanagers merkt dit aan als belangrijkste aandachtsgebeid tegen 42 procent in andere branches.

Onvoldoende anticiperen

Met de wendbaarheidsmonitor brengen Yacht en FunktieMediair elk kwartaal in beeld hoe het is gesteld met de wendbaarheid van organisaties in Nederland. Het afgelopen kwartaal is de algehele wendbaarheid van organisaties in Nederland stabiel gebleven, al is er wel zicht op verbeteringen. De zorgsector laat een iets minder positieve ontwikkeling zien, aldus de twee partijen. Hier is de wendbaarheid het afgelopen kwartaal licht afgenomen. Met name op het gebied van kennis blijft de zorg achter. Binnen de sector is vaak niet bekend welke maatregelen er nodig zijn om te anticiperen op de arbeidsmarkt, zo constateren Yacht en Funktiemediair.

6 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

14 oktober 2013

‘Zorgmanager voelt zich overvraagd’

Er is een duidelijke relatie met de steeds maar toenemende wurggreep van zorgverzekeraars. Oorzaak en gevolg-analyses wijzen telkens de vinger in de richting van het verwoestende systeem, waarbij zorgverzekeraars ongebreidelde marktmacht wordt toegekend door de politiek.

Eigenbelang van de politici zelf schuilt daar nog weer achter als werkelijke oorzaak.

van Heemstra ZorgSteedsBeter

15 oktober 2013

Overbelasting doen wij elkaar inmiddels in de hele maatschappij aan. De aio's meldden zich veertien dagen geleden in deze rij.
Ipv naar iedereen te wijzen is er manier om zelf het heft in handen te nemen en met de uitkomsten daarvan in gesprek te gaan met iedereen die ook niet vraagt om overbelaste gesprekspartners.
Lean geeft die handvatten. Én laat zien dat overbelasting sowieso een slechter resultaat oplevert, dan als je zorgt dat je evenwichtig in je werk staat. Daarvoor is iedereen zelf verantwoordelijk én leiding extra: immers zowel voor zichzelf als als voorbeeld voor degenen die aan hun leiding zijn toevertrouwd.

spinder

15 oktober 2013

Zeer herkenbaar. Organisaties kunnen kennelijk geen keus maken tussen primair ( zorg-)proces en organisatie in de hectiek van teruglopende budgetten, structuurwijzigingen, onzekerheid over de toekomst. Inspecties en zorgkantoren die de druk op resultaten doen toenemen. Er wordt daardoor hoog spel gespeeld, en in organisaties zijn de nadelige gevolgen inmiddels zichtbaar.

du Bois

15 oktober 2013

Zo zitten we allemaal in een web van persoonlijke overbelasting. Daar worden de zorgvragers verre van beter van. Wanneer medewerkers en managers alleen maar bezig zijn om zelf het hoofd boven water te houden is er weinig ruimte voor de ontwikkeling naar zelfredzaamheid en eigen regie van cliënten, laat staan naar een werkelijk luisterend oor. In plaats van naar anderen te wijzen is volgens mij de enige manier om uit dit web te komen zelf aan de slag te gaan door alles bij elkaar te rapen en vanaf de basis krachten te bundelen. Focus houden op waar we eigenlijk allemaal voor aangenomen zijn, juist ja, menswaardige zorg verlenen, om vervolgens een advies te geven aan de directie waarin duidelijk wordt wat de afdeling + managers nu en op lange termijn te bieden hebben, wat daarvoor nodig is en wat dat de zorgvragers en de organisatie ( in cijfers ) oplevert. Er zal nu toch echt eens iets moeten gebeuren voordat goeie managers en medewerkers vanzelf omvallen.

Marechal

15 oktober 2013

Overbelasting of overregulering? Lees net dat Careyn stopt met pilot regelarme zorg vanwege teveel regels!

Regels die volgens mij afleiden van de focus op zorg en de zorgvrager. Laten we vooral investeren in de zelfredzaamheid van mensen en teams. Daar geloof ik heel erg in.
Minder regels en daarmee meer tijd voor ontwikkeling en in de kracht zetten van medewerkers en managers.


Poulis

19 november 2013

Zeer herkenbaar!

Top