ACTUEEL

CZ schrapt 'spreekverbod' uit inkoopcontract

Zorgverzekeraar CZ schrapt per direct een clausule uit de zorginkoopcontracten die aanbieders verplicht om zich te onthouden van negatieve commentaren over de zorgverzekeraar. Aanleiding voor de stap is berichtgeving op nieuwssite nu.nl.

Nu.nl bericht dat zorgverleners die een overeenkomst hebben met CZ zich contractueel verplichten om geen negatieve uitlatingen over het bedrijf te doen. Ten bewijze citeert de nieuwssite uit de inkoopvoorwaarden: "De zorgaanbieder onthoudt zich van negatieve uitlatingen tegen derden (waaronder maar niet uitsluitend verzekerden) ten aanzien van (de totstandkoming van) de overeenkomst met CZ. In geval van genoemde negatieve uitlatingen behoudt CZ zich het recht voor om de overeenkomst te beëindigen of een nieuwe of vervolgovereenkomst te weigeren."

Samenwerking

Volgens een woordvoerster van CZ staat de betreffende bepaling al zo’n tien jaar in de inkoopcontracten en is die al die tijd min of meer stilzwijgend opnieuw meegenomen. “De clausule is bedoeld om de geest van samenwerking vast te leggen, waarbij je bij problemen of onenigheid er eerst samen uit probeert te komen”, aldus de woordvoerster. “We hebben de clausule zelf nooit beschouwd als een instrument tegen imagoschade, zoals in de berichtgeving wordt gesuggereerd. Er is ook nog nooit een contract op grond van de clausule opgezegd.”

Aanjager

Om verdere misverstanden voor te zijn, schrapt CZ de gewraakte clausule per direct uit de contracten, aldus de woordvoerster. “Zo’n clausule is niet meer van deze tijd. Het is beslist niet zo dat aanbieders van ons niet bij Kassa of Radar zouden mogen zitten. CZ zit is zelf vaak aanjager, dus wat ons betreft is het: lang leve het publieke debat.”

11 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

14 oktober 2013

Graag wil ik mij positief uitlaten over de bescheiden salarissen van topbestuurders van zorgverzekeraars: slechts tussen de € 600.000 en de € 1.500.000 per jaar. Uw premie voor de zorgverzekering wordt ook goed gebruikt voor reklamemateriaal en luxe gebouwen. Daarnaast wordt uw zorgverzekeringspremie uitstekend benut voor sponsoren van sportclubjes: vooral de sport die voor het meeste ziekteverzuim in Nederland zorgt.

Daarnaast worden door diezelfde zorgverzekeraars de zorgverleners uitgeknepen als een tube tandpasta, want ja, iemand moet toch voor het goede beleid van de zorgverzekeraars betalen.

Alle lof dus voor de zorgverzekeraars, die geen Balkenende-norm kennen. Logisch, want de uitgerangeerde politicus moet toch ergens aan de bak komen na het politieke bezig zijn.

Groots is daarom ook het gebrek aan controle op het doelmatig functioneren van de zorgverzekeraars zelf. En wat dacht u van de risico's, die men juist niet loopt door het vereveningsfonds?

Zelden zo'n prachtige bedrijfsvoering gezien in heel Europa. Mijn complimenten.

Anoniem

14 oktober 2013

Heerlijke tekst van Anoniem hierboven. Daar heb ik van genoten. Natuurlijk ben ik het er wel mee eens.

CZ

14 oktober 2013

Graag verzoek ik bij deze om Skipr het ip-adres van bovenstaande disfunctionerende zorgverleners vrij te geven.

Anoniem

14 oktober 2013

CZ is er al vaker op aangesproken. Ook in heel recente contracten zijn dergelijke passages weer doelbewust opgenomen. Temeer van belang daar CZ voor 2014 goedkopere hulpmiddelen heeft gecontracteerd en verschillende groepen van CZ verzekerden (patiënten) in 2014 gedwongen over moeten op deze goedkopere producten. Daar passen geen negatieve uitlatingen van aanbieders bij. Overigens hebben meerdere verzekeraars een dergelijk 'spreekverbod' in de contracten opgenomen.

Cratez

14 oktober 2013

Wat nummer 1 zegt

Anoniem

15 oktober 2013

Afgezien van de waarheden die in het eerste bericht staan is het wel noodzakelijk dat er debat gevoerd gaat worden over de positie van en het toezicht op de zorgverzekeraars. De macht, in het vakjargon van de verzekeraar, oog voor kwaliteit en doelmatigheid genoemd, lijkt door te slaan.

A3

15 oktober 2013

Het wordt tijd dat de politiek gaat inzien dat de zorgverzekeraars, en met name CZ, een totaal eigen beleid voeren inzake de bezuinigingen voor de komende jaren.
In de VG het schrappen van de woonzorgtoeslagen voor jongeren, 10% korten op de dagen voor ZZP & ZZP2, 5% van het totale budget als risico voor de zorgaanbieder aanmerken, de doelmatigheid stellen op 1,0 van de bandbreedte wat een bezuiniging betreft van 35% enz. Het heeft niets meer te maken met ondernemen in de zorg, het wordt door CZ gewoon opgelegd. Als je ziet hoe de overeenkomst tot inkoop is opgesteld moet je maf zijn om daarop in te tekenen, maar ja niet intekenen en akkoord gaan met de voorwaarden betekent het einde van je bedrijf.
Elke dag is er weer een ander beleid en de zorg is geworden tot een hit en run wedstrijd waarvan de cliënt de dupe is. Helaas lijkt het maatschappelijk geaccepteerd dat met name de gehandicaptenzorg de klappen moet opvangen voor het wanbeleid van de club van Rutte.
De zgn veiligheid van de zittende cliënten voor de lichte ZZP's die de staatssecretaris zo uitdraagt wordt door CZ in elk geval niet uitgevoerd, gewoon 10% korten en de zorgaanbieder moet het maar oplossen.

Alberts

15 oktober 2013

Ach, de budgetten van CZ aan vrijgevestigden zijn exact gelijk aan die van 2013, dus wat de hogere tarieven betreft, het komt neer op minder patienten zien en dus meer wachtlijsten. Ongeacht groeiafspraken iedere ZV zijn eigen beleid.

Anoniem

15 oktober 2013

Verzekerden, wij burgers, zouden op de hoogte moeten worden gesteld (transparantie) door zorgverzekeraars dat zorgaanbieders bewust lage tarieven krijgen. Tarieven die in geen verhouding staan tot wat de NZA vaststeld. Het gaat de zorgverzekeraars niet om de kwaliteit van geboden zorg. De burger zou moeten weten dat de zorgverzekering voor een groot deel van zorg kwaliteit afname. Beste mede burger kijkt u alsjeblieft ook naar de zorgverzekeraars die oog houden voor de kwaliteit van zorg. Goed gekwalificeerde zorgverleners krijgen van serieus opererende zorgverzekeraars het juiste tarief (NZA tarief).

Anoniem

21 oktober 2013

Bravo Anoniem #1, #6, #9 en A3 #7, zo is het.

Anoniem

23 oktober 2013

Ik kijk voor de eerste keer op Skipr en lees de in mijn ogen terechte grote kritieken op de zorgverzekeraars (uitknijpen van zorgaanbieders enz).
Zouden zorgverzekeraars dit soort reacties ook lezen denk ik dan, zeker als ik zie dat bepaalde verzekeraars partner zijn van Skipr (zie hiernaast ) en waarbij één van die ziektekostenverzekeraars (VGZ) allerlei zaken aan het sponsoren is met geld van de ziektekostenpremie, waarbij dat totaal niets met uitbetalingen aan zorgaanbieders te maken hebben. Dat staat gewoon op de VGZ site.
Het lijkt wel op het type en het excuus van doorgeschoten maatschappelijk ondernemen welke ik ook aantref bij woningbouwcoorperaties en we weten waar dat toe geleid heeft. Ik zou zeggen; zorgverzekeraars; blijf gewoon bij de oorspronkelijke opdracht aan je klanten, dan wordt de zorg vanzelf betaalbaar en worden zorgaanbieders (ook nieuwe en innovatieve aanbieders) serieus genomen.

Top