ACTUEEL

NPCF in beroep tegen fusie Brabantse ziekenhuizen

Patiëntenfederatie NPCF is geen voorstander van de voorgenomen fusie tussen de Brabantse ziekenhuizen Franciscus Ziekenhuis in Roosendaal en het Lievensberg ziekenhuis in Bergen op Zoom. De patiënten worden hier de dupe van, vindt de NPCF. De organisatie gaat daarom in beroep tegen het besluit van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) om de fusie goed te keuren.

Een fusie beperkt de keuzevrijheid van patiënten, betoogt de NPCF. "Wij zijn niet tegen fusies. Maar we zijn in dit geval niet overtuigd van de voordelen voor patiënten. Integendeel", zegt NPCF-directeur Wilna Wind. "Als ziekenhuizen fuseren betekent het dat één ziekenhuisbestuur het voor het zeggen krijgt op alle locaties. Dat bestuur bepaalt welke zorg geboden wordt en welke niet en welk beleid er is ten aanzien van kwaliteit. Er is geen prikkel meer om het beter of goedkoper te doen dan de concurrent, want die is er niet meer."

Afspraken

ACM keurde de fusie begin oktober goed omdat het ook na de fusie mogelijk blijft voor de zorgverzekeraars om goede afspraken te maken voor de verzekerden. Er zijn volgens de ACM na de fusie in West-Brabant twee grotere ziekenhuisgroepen die goed met elkaar kunnen concurreren: het Amphia Ziekenhuis in Breda en het nieuwe fusieziekenhuis in Bergen op Zoom en Roosendaal. Om deze reden zijn de zorgverzekeraars overwegend positief over de fusie. De twee ziekenhuisgroepen in West Brabant zullen met elkaar concurreren, zo verwachten de zorgverzekeraars.

Fusieplannen

Op 16 augustus 2012 kwamen de ziekenhuizen met de fusieplannen naar buiten. De reden voor de fusie is dat de kwaliteits- en volumenormen voor ziekenhuizen steeds hoger worden, waardoor het voor individuele ziekenhuizen niet meer mogelijk is om aan de normen te voldoen.

In december 2012 meldden de ziekenhuizen hun plannen bij de NMa, de voorganger van de ACM. In juni 2013 stelde de ACM dat er voor de fusie een vergunning nodig was. Deze fusie zou de keuzemogelijkheden voor patiënten en zorgverzekeraars mogelijk beperken. "Uit het tot nu toe verrichte onderzoek blijkt dat patiënten van deze ziekenhuizen, het andere ziekenhuis als eerste of tweede alternatief zien", lichtte bestuursvoorzitter Chris Fonteijn van ACM destijds toe. (Skipr/ANP)

3 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

16 oktober 2013

De patientenfederatie kan nog niet accepteren dat hun invloed snel afneemt en die van de arsten wel snel toeneemt. Maar zo hoort het wel en dat is vooral in het belang van de patiënt. De patientenfederatie kan beter eens vol de aanval op de verzekeraars inzetten en op directies van ziekenhuizen. Daar liggen kansen tot verandering.
Maar wij hebben goed naar de managers gekeken en verstaan niet alleen ons vak maar ook onze inkomsten en wij zijn dus niet meer van plan voor een fooi ons werk te doen.
Genezen is prima maar wel tegen een behoorlijk salaris en niet de fooi van 180.000 euro per jaar of nog minder!
En anders gaan we naar het buitenland en krijgt de federatie hier straks roemenen en bulgaren als behandelaars. Dan piepen ze wel anders!

Leys

16 oktober 2013

Kan de NPCF uitleggen waarom ze juist tegen deze ziekenhuisfusie is? Het is zo'n beetje de laatste in een lange rij die de NPCF wél heeft gedoogd. En zijn de patienten, verwijzers en medewerkers van deze ziekenhuizen hier mee gediend? Juist nu zijn er naar mijn mening voor de NPCF urgentere patientenbelangen te dienen.

Hoek

16 oktober 2013

Beste helaas weer anonieme #1
Klok-klepel?, moddergooien?, causaal verband?

Tja helaas mag IEDEREEN wat vinden....

Top