ACTUEEL

Nazorg vroeg geborenen kan beter

Overdrachtmomenten zijn de achilleshiel van de neonatale zorg. Dit concludeert het TNO op basis van onderzoek onder ouders van de te vroeg geboren kinderen.

Nazorg in ziekenhuis

Hoewel uit het onderzoek naar voren komt dat ouders overwegend tevreden zij over de zorg voor hun te vroeg geboren kind, constateert het TNO ook problemen, met name bij de overplaatsing van de NICU (neonatale intensive care unit) naar een algemene ziekenhuis en het ontslag naar huis. Op deze momenten kunnen ouders volgens TNO meer steun gebruiken. Probleem is dat ze dan veelal geen recht meer op uitgestelde kraamzorg hebben. Ook vinden ze slecht gehoor bij huisarts, kinderarts of jeugdarts.

Aanbevelingen

Ook de nazorg door reguliere consultatiebureaus laat volgens de ouders te wensen over. De jeugdgezondheidszorg zijn volgens de ouders onvoldoende bekend met prematuriteit. De consultatiebureaus zouden hun oor daarom beter te luisteren moeten leggen bij de NICU’s.
Als voorbeeld van hoe het wel moet noemen de onderzoekers het prematuren nazorgbureau in Rotterdam/Dordrecht en de huisbezoeken van de verpleegkundigen in Leeuwarden. De bevindingen van het onderzoek zullen worden gebruikt bij het opstellen van een JGZ-richtlijn pre-dysmaturen.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top