ACTUEEL

De Blok laakt gebrek aan visie op thuiszorg

Het ministerie van VWS heeft geen lange termijnvisie op de thuiszorg. Dat zegt directeur Jos de Blok van Buurtzorg in een interview met het vakblad voor verpleegkundigen Nursing.

Volgens De Blok zijn staatssecretarissen en ministers de laatste tien tot vijftien jaar alleen bezig geweest met deelproblemen. Ook voor de komende jaren ziet hij bij beleidsmakers geen fundamentele visie waarin ontwikkelingen op het gebied van demografie, arbeidsmarkt en techniek zijn verdisconteerd.

Samen met collega-wijkverpleegkundigen en patiëntenfederatie NPCF heeft De Blok recentelijk een plan voor een toekomstbestendige thuiszorg ontwikkeld. Deze Buurtzorgcoalitie beijvert zich ondermeer voor een grotere rol voor wijkverpleegkundigen en cliënten zelf.

Aanbodgedreven

De Blok licht in Nursing ondermeer het belang van cliëntgerichte wijkverpleging  toe, waarbij een wijkverpleegkundige zelf de indicatie doet en een coachende rol op zich neemt. Zij kijkt welke zorg nodig is, wie die zorg kan geven en betrekt ook de mantelzorger en familie erbij. Er wordt volgens De Blok te weinig nagedacht of zorg echt nodig is en of er alternatieven zijn. Volgens De Blok is een groot deel van de zorg nog steeds aanbodgedreven; thuiszorgorganisaties leveren veel zorg omdat ze hier financieel belang bij hebben.

Beperking

Cliënten moeten ook, wat De Blok betreft, beter leren omgaan met de omstandigheden en hun beperkingen. Samen met de informele zorg is het de bedoeling dat er een steunsysteem wordt opgezet. Bijvoorbeeld in de zorg aan mensen met dementie: de wijkverpleegkundigen zorgen ervoor dat zij in beweging komen en leren vrijwilligers en familie met de situatie omgaan. Met het idee dat de zorgverleners zich grotendeels kunnen terugtrekken.

 

 

8 Reacties

om een reactie achter te laten

Groot

16 oktober 2013

" Aanbodgedreven thuiszorgorganisaties leveren veel zorg omdat ze daar financieel belang bij hebben". Geldt dat ook niet voor Buurtzorg?

Wijkverpleegkundige

17 oktober 2013

Volgens mij denken de zelfsturende teams van Buurtzorg hier anders over. Mijn ervaring is dat zij juist alleen inspringen op cliënten met grote indicaties en dat de andere organisaties, zoals die van mij, de de routes mogen draaien waarin bijv. Diabeten alleen hun insuline moeten krijgen. Dus kleine indicaties waar je als wijkverpleegkundige korte zorgmomenten moet leveren en ik daardoor met enige regelmaat over de indicatie heen ga. Gelukkig hebben wij nog AIV zodat ik een Diabeet zelf kan leren spuiten. Ook ik maak mij overbodig als het ff kan en schakel familie of mantelzorgers in. Ik kijk ook naar voorliggende voorzieningen samen met welzijnsorgansaties en vrijwilligers. Ook mijn organisatie heeft deze visie en is geen Buurtzorg. Wanneer dringt dit eens een keer door bij iedereen! Buurtzorg concept prima, maar daar houd het wat iMij betreft dan ook mee op!

Wijkverpleegkundige 2

17 oktober 2013

Ik sluit me compleet aan bij het bovenstaand verhaal van "Wijkverpleegkundige": zo herkenbaar!!

tjark reininga

17 oktober 2013

ik ben bang dat De Blok wel een punt heeft. maar kon anders verwacht worden van een staatssecretaris die zo nauw met het departement verbonden is?

Roodenburg

17 oktober 2013

Er zal nog heel veel verandering nodig zijn om een
"ziek" systeem gezond te krijgen. Zie voor inspiratie ook het filmpje van Jan Rotmans. http://www.youtube.com/watch?v=cugVL9idwf0

Anoniem

17 oktober 2013

Buurtzorg heeft het imago, de andere organisaties doen het echt!

Anoniem

17 oktober 2013

Iemand als een gekeken hoeveel vermogen dhr. Blok de laatste jaren verdiend heeft op de AWBZ? (13 miljoen euro in 2012).

Inderdaad: lekker goedkoop, hoogste tarief en veel uren en met als resultaat: inmiddels reserves van ruim 22 miljoen!

Anoniem

21 oktober 2013

Ik sluit me geheel aan bij de reactie van 17/10 wijkverpleegkundige. Buurtzorg draagt zorg voor de grotere zorgmomenten, kleine zorgmomenten of veelvuldige zorgmomenten per dag worden niet waargenomen. Buurtzorg heeft de naam, maar ik zie dat heel veel organisaties kleinschalig werken, zelfstandige teams etc.
Langzamerhand wordt ik het meer dan moe van het politieke geneuzel over het fenomeen buurtzorg. Zorgkantoren kunnen zich hierachter verstoppen in hun afspraken met overige aanbieders. Wellicht is het een tip dat men eerst gaat kijken in de praktijk.

Buurtzorg heeft het maximale tarief voor de producten thuiszorg. Ik lees hierboven dat Burtzorg reserves heeft van 22 miljoen. Oftewel men heeft 22 miljoen AWBZ gelden via de jaarlijkse winst, gemuteerd op de balans naar de reserves (voor belasting). Hoe groot is de percentuele winstmarge per jaar ten opzicht van de omzet ? Kijkt het zorgkantoor en de politiek daar ook naar ? Maatschappelijk verantwoord ondernemen ? Ja vanuit mijn premie schijnbaar.

Top