ACTUEEL

‘Tijd is rijp voor Drentse zorgverzekeraar’

Directeur Jan van Loenen van Zorgbelang Drenthe vindt dat de huidige zorgverzekeraars de prijs in plaats van de kwaliteit van zorg vanuit het perspectief van de burger leidend laten zijn bij het inkoopbeleid. Van Loenen is er nu “helemaal klaar mee” en gaat onderzoek laten doen naar de haalbaarheid van een Drentse zorgverzekering

Zorgbelang Drenthe stelt in een persbericht dat zorgverzekeraar Achmea “de mening en ervaring van haar klanten in Drenthe stelselmatig negeert. De druk op zorgaanbieders om met fors minder budget meer en betere zorg te leveren, wordt steeds verder opgevoerd.”

Verloskunde

De voorbeelden die Van Loenen aanhaalt zijn het verdwijnen van de klinische verloskunde in het Meppel, de toekomst van het ziekenhuis in Hoogeveen en het huisartsentekort in Zuidoost Drenthe.

Zorgbelang Drenthe heeft eerder dit jaar de nieuwe stichting Profeit opgericht die zich specifiek richt op de toekomst van goede zorg in de regio. Deze stichting gaat de haalbaarheid van een Drentse zorgverzekering serieus onderzoeken, waarbij de coöperatiegedachte leidend is. “Zorg moet weer van de mensen worden”, aldus Van Loenen en “de Drentse schaal en cultuur maakt het mogelijk om een dergelijk initiatief te overwegen”.

 

8 Reacties

om een reactie achter te laten

Verschuuren

17 oktober 2013

Heel erg goed dat deze organisatie opkomt voor de belangen van een kleine, weinig kapitaalkrachtige regio achtergelaten door de grote zorgverzekeraars en onder druk gezet wordend om meer kwaliteit te leveren voor minder geld. Zou deze organisatie echter ook kunnen vertellen waarom er een huisartsentekort is? Komt dat mss omdat er te weinig huisartsen opgeleid worden? Of mss omdat er maar weinig huisartsen bereid zijn om in een weinig kapitaalkrachtige en van alle stedelijke gemakken onstoken gebied te gaan wonen en werken?
Als je het zelf wil doen moet je mss ook begrijpen dat je jezelf volledig los moet koppelen van het collectieve zorgbeleid in de rest van Nederland. Dan kan je zelf de goede kanten regelen en draai je ook zelf op voor de slechte kanten.

Anoniem

17 oktober 2013

De vorige schrijver heeft er waarschijnlijk niets van begrepen.
Want wel alle randstedelingen komen in het weekend zich in het door u genoemde achtergebleven en van alle vorzieningen verstoken gebied ontstressen.
Maar ja als u dat wil dan de grens maar dicht en Groningen Drente en Friesland laten verzelfstandigen. En uiteraard zelfbeschikking over de gasbel die reeds vele jaren tot het welzijn voor het inteligentie en alles biedende deel van nederland is gebruikt. Hoera Noordelijke vrijstaat van de drie provincien.

Anoniem

17 oktober 2013

Schrijver 2 begrijpt blijkbaar niet zo veel van economische dynamiek. Binnen een Noordelijke vrijstaat zou de stad Groningen de rol overnemen tov Drenthe die de Randstad nu speelt tov het geweldige noorden. Niet heel veel anders dan dat was in de 17de en 18de eeuw. (het ligt historisch/bestuurlijk iets complexer maar goed)
Waarom wordt verhaal 1 meteen gezien als een aanval op het gehele noorden? Dat staat er TOTAAL niet in. Er staat ook geen enkel punt genoemd wat de economische argumenten zou weerleggen. Schrijver 2, o u geweldige noordelijke vrijheidsstrijder verklaar u nader, maar dan wel graag met economische of bestuurlijke argumenten dan emotioneel-(semi)nationaal geneuzel.

Anoniem

18 oktober 2013

Schrijver 2 geeft hiermee nog een reactie.

Voor het Westen was er reeds het Oosten.
Denk aan de Germanen en Bataven.
Buiten dat het licht in het Oosten opkomt komt daar ook de wijsheid en beschaving vandaan.(nu nog)
Dat dit forum niet de aangewezen plaats is om de discussie voort te zetten, maar er wel behoefte aan bestaat. Dringt misschien een keer tot de politiek en kan bij de nieuwe provincievorming, vergroten randstadgebied naar het Oosten, meegenomen worden. Weer blijkt hier dat het Westen niet op eigen benen kan staan en het Oosten er bij moet betrekken. Ook als is het in het begin maar minimaal, uiteindelijk zal het westen weer het voormaligge Oosten zijn.

Anoniem

18 oktober 2013

Met mystieke kolder worden geen argumenten gemaakt maar discussies doodgemaakt. Eerst het noorden, nu het oosten. Bedoel je misschien China? Of Rusland? Dat ligt ook in het oosten. Jammer want economische dynamiek en spreken over het bestaansrecht van een regionale zorgverzekeraar is een interessante discussie. Maar goed, zorg blijkt voor veel mensen een zodanig emotioneel onderwerp dat rationaliteit verloren gaat, toch zeker als mensen zich ook nog eens in hun regionaal-nationalistische cajones voelen aangestast.

Henksen

18 oktober 2013

@1. er is helemaal geen huisartsentekort, sterker nog er is sprake van een groot overschot in en rond de grote steden. Waarom? De huisartsen hebben vaak een hoogopgeleide partner die geen werk op het platteland kan vinden en het huisartseninkomen is lang niet hoog genoeg om het aantrekkelijk te maken dat die partner zijn baan opgeeft.

Anoniem

18 oktober 2013

Dank u Henksen voor de serieuze reactie. Dat is inderdaad ook een van de essenties in de problematiek die in aangeef. Als we dus gaan spreken over een regionale zorgverzekeraar voor de regio Drenthe betekent dit automatisch dat deze zorgverzekeraar huisartsen moet lokken met hogere salarissen. Dat kan op 2 manieren doorberekend worden: via hogere premies of een negatief resultaat op de balans. Bij hogere premies gaat de gewone Drenthenaar de tol betalen. Bij een negatief resultaat op de balans is er kapitaal nodig. Oftwele rijkere Drenthenaren worden eigenaar ofwel investeerders van buiten Drenthe nemen de Drenthse zorgverzekeraar over of er wordt een keuze gemaakt om zorg in het algemeen of bepaalde soorten zorg drastisch te korten. Zo kom ik terug waar ik begonnen ben: een regionale zorgverzekeraar is interessant, maar bedenk dan wel wat de gevolgen zijn.

Anoniem

20 oktober 2013

Waar ging het toch alweer over? Oh ja over het feit dat de huidige zorgverzekeraars de prijs in plaats van de kwaliteit van zorg vanuit het perspectief van de burger leidend laten zijn bij het inkoopbeleid. De burger wordt door de grote zorgverzekeraars voor de gek gehouden. Het gaat de grote zorgverzekeraars in het geheel niet om de kwaliteit van geleverde zorg. Ik als burger betaal een premie met daarnaast nog een eigen risico om er verzekerd van te zijn dat ik kwalitatief goede zorg krijg wanneer dit nodig is. Met een beetje lef zouden bv. Pauw en Witteman hier eens de tanden op stuk moeten bijten. Of een programma als Kassa zou eens verder moeten graven in het wanstaltig beleid wat zorgverzekeraars nu kunnen voeren omdat zij helaas de volledige macht naar zich toe trekken en ten volle misbruiken. Ik vind dat er eerlijke transparante met inzet op kwaliteit voor de verzekerde burger zorgverzekeringsmaatschappijen moeten zijn en/of worden opgericht. De huidige zorgverzekeringsmaatschappijen weten echt niet meer hoe het wel moet.; Wie durft dit aan te pakken?

Top