ACTUEEL

Grote verzekeraars drukken tarief

Hoe groter de zorgverzekeraar, hoe lager het tarief dat ze zorgaanbieders bieden. Dat blijkt uit een onderzoek van de Volkskrant.

De Volkskrant deed onderzoek naar de tarieven die verzekeraars logopedisten, ergotherapeuten en fysiotherapeuten bieden voor 2014. Het valt de krant op dat grote verzekeraars de tarieven voor die beroepsgroepen weten te bevriezen en soms zelfs kunnen verlagen. De tarieven van Achmea en VGZ liggen zelfs tot 23 procent lager, dan die van kleinere verzekeraars.

Logopedie 

In het artikel wordt het voorbeeld van de logopedie nader uitgewerkt. Het blijkt dat kleine verzekeraars logopedisten een tarief van 38 euro per half uur betalen. De vier grootste verzekeraars zitten daar met een tarief tussen de 29 en 30 euro fors onder.

Lagere tarieven

De Volkskrant wijst erop dat dit goed nieuws zou moeten zijn voor verzekerden, aangezien verzekeraars geen winstoogmerk hebben. Dalende tarieven zou dus een dalende premie tot gevolg moeten hebben. 

4 Reacties

om een reactie achter te laten

Koolen

18 oktober 2013

Door de vele middelen die de poltiek heeft toebedeeld aan de zorgverzekeraars is de verhouding binnen de driehoek zorgverlener-patiënt-zorgaanbieder helemaal scheef. De tariefadviezen van de NZa worden niet eens meer afgewacht. We hebben het hier niet over tarieven voor een half uur maar over een zitting met patiëntencontact waarnaast nog vele noodzakelijke overleggen, uitwerken onderzoeken, scholing en rapportages nodig zijn ( Sira-onderzoek). http://www.nza.nl/104107/138040/Sira_Eindrapportage_Kostprijsonderzoek_logopedie.pdf De zorgaanbieder kan het aangeboden contract overwegen te weigeren.Van overleg en toenadering is echter geen sprake. Bij 'markt' kun je nog denken aan 2 partijen die na het horen van argumenten over en weer in volle tevredenheid tot overeenstemming komen.Dit gaat vanuit de sterke positie van de verzekeraars helemaal niet op. De consequenties voor de patiënt zijn groot bij niet tekenen door aanbieder gezien de bijbetalingen, ondanks dat logopedie in het basispakket zit. De keuzevrijheid voor aanbieder en ook patiënt is een schaars goed geworden en de informatie hierover gering.De positie van de restitutiepolis staat ter discussie maar dat zou voor patiënten nu nog een optie zijn. De kleinere zorgverzekeraars respecteren alle investeringen in tijd en geld die bij het pat.- contact horen wel. Dit zou al eerder vereffend worden ( advies NZa http://www.nza.nl/publicaties/nieuws/Stijging-tarieven-logopedie/ ). Op mijn blog voor artsenauto.nl schrijf ik regelmatig over de positie van de paramedicus. Ik eindigde laatst met: Van winst mogen we niet spreken bij de zorgverzekeraars, van verlies bij patiënt en zorgaanbieder des te meer. Onze beroepsgroep denkt zeker mee over zinnige en zuinige zorg. Voor premiedaling zijn meer mogelijkheden dan het onderuit halen van de zorgaanbieders die je tegelijk vraagt te investeren en te innoveren.

Koolen

18 oktober 2013

Laat ik nu de zorgverzekeraar helemaal vergeten te noemen in de driehoek die ik in mijn reactie beschrijf ! Hoe is het mogelijk. Bij deze correctie.

Anoniem

21 oktober 2013

Waar ging het toch alweer over? Oh ja over het feit dat de huidige zorgverzekeraars de prijs in plaats van de kwaliteit van zorg vanuit het perspectief van de burger leidend laten zijn bij het inkoopbeleid. De burger wordt door de grote zorgverzekeraars voor de gek gehouden. Het gaat de grote zorgverzekeraars in het geheel niet om de kwaliteit van geleverde zorg. Ik als burger betaal een premie met daarnaast nog een eigen risico om er verzekerd van te zijn dat ik kwalitatief goede zorg krijg wanneer dit nodig is. Met een beetje lef zouden bv. Pauw en Witteman hier eens de tanden op stuk moeten bijten. Of een programma als Kassa zou eens verder moeten graven in het wanstaltig beleid wat zorgverzekeraars nu kunnen voeren omdat zij helaas de volledige macht naar zich toe trekken en ten volle misbruiken. Ik vind dat er eerlijke transparante met inzet op kwaliteit voor de verzekerde burger zorgverzekeringsmaatschappijen moeten zijn en/of worden opgericht. De huidige zorgverzekeringsmaatschappijen weten echt niet meer hoe het wel moet.; Wie durft dit aan te pakken?

Hes

21 oktober 2013

Dat zou ik, logopediste, graag willen. Naar Pauw en Witteman, naar Kassa of Radar. Maar hoe kom je daar....

Top