ACTUEEL

CVZ vergoedt zorg aan illegalen

Zorgverleners die met oninbare rekeningen van illegalen blijven zitten, kunnen voortaan bij het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) aankloppen. De regelingen die tot nu toe voorzagen in een tegemoetkoming aan zorgverleners voor oninbare rekeningen van zorg aan illegalen, komen te vervallen. Met de nieuwe regeling wil de overheid zorgaanbieders die inkomsten mislopen doordat zij medisch noodzakelijke zorg verlenen aan in betalingsonmacht verkerende illegalen beter tegemoet komen. Uitgangspunt blijft echter dat de illegale persoon zelf de kosten van zorg moet betalen en dat de zorg medisch noodzakelijk moet zijn. Bovendien gelden er twee vergoedingssystemen: voor direct toegankelijke zorg en voor niet direct toegankelijke zorg. Alle zorgverleners van direct toegankelijke zorg kunnen een verzoek bij het CVZ indienen voor een tegemoetkoming, wanneer zij met een oninbare rekening blijven zitten en aan alle voorwaarden voldoen. Voor niet direct toegankelijke zorg geldt dat alleen zorgverleners die een contract met het CVZ hebben een verzoek voor een tegemoetkoming in kunnen dienen.

Rol NZa uitgespeeld

Met de komst van de nieuwe regeling vervalt een aantal regelingen. Ziekenhuizen, ambulancediensten, revalidatie-instellingen of ggz-instellingen kunnen de kosten voor zorg aan illegalen niet langer afschrijven van de NZa beleidsregel afschrijving kosten dubieuze debiteuren. Stichting Koppeling zal zich opheffen. Het CVZ wordt rechtsopvolger van Stichting Koppeling vanaf 1 januari 2009.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top