ACTUEEL

'Handelen arts Tuitjenhorn ontoelaatbaar'

Het handelen van de huisarts uit Tuitjenhorn die op non-actief was gezet na een door hem uitgevoerde euthanasie was "medisch ontoelaatbaar". Ook zijn er aanwijzingen voor een strafbaar feit. Dat heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) vrijdag gemeld.

De huisarts pleegde zelfmoord nadat de IGZ hem op non-actief had gesteld. Dat leidde tot landelijke commotie en ongerustheid onder artsen.

Toegelicht

De IGZ heeft deze week artsenorganisaties bijgepraat over de zaak en haar besluit toegelicht. De inspectie wil geen details kwijt over het handelen van de arts. De IGZ spreekt van "feiten die ver buiten de medische praktijk vallen".

De IGZ liet al eerder weten dat artsen die volgens de richtlijnen werken zich geen zorgen hoeven te maken en dat patiënten kunnen blijven vertrouwen op de noodzakelijke terminale zorg. Ook laat de inspectie weten dat het huidige toezichtbeleid rond euthanasie en pijnbestrijding bij stervende patiënten (palliatieve sedatie) niet ter discussie staat. Het onderzoek van de inspectie is nog niet afgerond.

Onderzoek

Begin deze maand meldde het OM dat het samen met de politie onderzoek deed naar de gang van zaken rond een euthanasie die de huisarts had uitgevoerd. Het ging om het overlijden afgelopen augustus van een terminaal zieke patiënt van de huisarts. Bij de inspectie zou gemeld zijn dat de arts onzorgvuldig had gehandeld en de richtlijnen had genegeerd. Na het overlijden van de huisarts heeft het OM het onderzoek stopgezet, zoals dat standaard gebeurt na de dood van een verdachte.

Het bericht van de IGZ over de arts uit Tuitjenhorn schept onvoldoende duidelijkheid voor patiënten en huisartsen. Dat vindt de Landelijke Huisartsen Vereniging. "Voor onze beroepsgroep is het van groot belang dat openbaar wordt welke feiten en omstandigheden hebben geleid tot de problematiek. De vrees onder huisartsen leeft dat ook hun kan overkomen wat de collega in Tuitjenhorn is gebeurd", aldus de LHV.

De inspectie heeft aangekondigd de zaak te zullen evalueren. De huisartsenvereniging vindt dat daarbij ook het functioneren van de IGZ moeten worden betrokken. Dat zou moeten gebeuren aan de hand van een extern onafhankelijk onderzoek. (ANP)

8 Reacties

ANH Jansen

19 oktober 2013

Of zwijg tot alle feiten bekend zijn en kom dan met een oordeel of gooi alles wat nu bekend is op het internet en laat collegae mede-oordelen; dit soort persberichten geven toch sterk de indruk dat de IGZ zelf ook inziet dat de getroffen maatregelen wat al te doldriest waren.

Terugtrekkende bewegingen gaan altijd gepaard met zoveel mogelijk herrie maken. En dit bij een persoon die zich niet meer kan verdedigen.

Omstandigheden kunnen opeens dramatisch verslechteren en bij een persoon die om 20.00 nog kiplekker op bed zat kan 3 uur later een verstikking optreden. Was er dan sprake van euthanasie in de formele zin van het woord en betekenis? Euthanasie kan je plannen en afspraken over maken. In dit soort gevallen niet. Was dit bekend bij de stagiair? Heeft haar opleider uit het AMC dat teruggekoppeld aan de huisarts?

Woord en wederwoord. Het ontbreekt hier geheel aan. Dit soort persberichten vanuit de onafhankelijke IGZ werkt alleen maar averechts.

Vragen te over. Laten we maar wachten op het rapport van de IGZ en hopen dat zij zo sterk in de schoenen staat om ook haar ongelijk toe te geven.

En tot die tijd weten huisartsen wat te doen staat: informeer de stagiaires 200% en koppel terug, maar wordt geen ambtenaar.

Anoniem

20 oktober 2013

Deze huisarts heeft niet volgens de wet en de protocollen gehandeld. Als manager kan ik alleen maar zeggen dat zijn beroepshouding niet conform de door overleg opgestelde regels is doorgekomen.
Waar blijven we in dit land zonder duidelijke wet en regelgeving? En hierbij zal men toch niet om onze inbreng heen kunnen. Wij besturen de zorgmodellen en dat vergeten artsen maar al te vaak. Hulde voor de politie ook die direkt ingreep en alle professionals die het tekort van deze arts snel wisten te melden aan het bevoegd gezag en de medische stand.
Als wij protocollen opstellen dienen die nageleefd te worden. Juist door artsen. Hieruit blijkt maar weer hoe wij nodig zijn als bestuurders in de zorg. Wij hebben de cijfers en de regels en de bestuurlijke macht. Men dient kortweg te luisteren naar ons.

Met vriendelijke groet,
een algemeen manager protocollen handhaving

Anoniem

20 oktober 2013

Ik wist niet dat managers ook gevoel voor humor hadden!
Sinds dit incident in Tuitjenhorn heb ik op mijn iPad het volgende filmpje gedownload voor de naar adem snakkende stervende medemens:

https://www.youtube.com/watch?v=WlBiLNN1NhQ

Bij ondraaglijke pijn laat ik het volgende zien:

https://www.youtube.com/watch?v=gtz8qZz6s8s

Dankzij de IGZ.
Protocol is protocol, nietwaar?
Waar blijft een land zonder de heilzame invloed van controle instanties?

Dokter Kaspar

21 oktober 2013

Geachte inspectie,

Het is maandag 21 oktober.

Deze week, liefst vandaag, is het tijd geworden dat u, de inspectie, op uw verbrandde billen gaat zitten.

Doe wat u aan uw dokters ook altijd vraagt te doen: totale transparantie over uw handelswijze.

U weet dat verder zwijgen alleen maar kan leiden tot nog grotere problemen, daarvan heeft u voorbeelden ten over in uw dossiers.

Wij wachten af.
Nu nog in stilte. Straks niet meer.

Vriendelijke groet,

Namens:
De dokters van Nederland.

Kaspar.

Hoek

21 oktober 2013

Beste #2,

Wanneer U klaar bent met het zelf op de borst kloppen en uw reet gevuld is met eigen veren, het volgende...
Als U zo graag wilt roepen dat er naar U geluisterd dient te worden door het zooitje van regels negerende artsen, heb dan ook de ballen om dat onder uw eigen naam te doen en niet lafhartig te verschuilen achter een anoniem.

Wat mij betreft gaat U lekker uw eigen leven managen en houdt U op met het denken de wijsheid in pacht te hebben. Ik heb medelijden met de instantie waar U werkt...

Anoniem

21 oktober 2013

@ Dokter Kaspar

Wellicht vergeet u even dat zonder IGZ u niet eens bestaansrecht heeft?
Het zijn wel de managers die de zorg draaiend houden. Artsen moeten doen waar ze goed in zijn. Maar laat de organisatie van de zorg over aan onze beroepsgroep die gesteund door de ICT wereld de beste patientvriendelijke zorg kan leveren in nauwe samenwerking met de verzekeraars en de IZG.

Uw funktioneren als zorgverlener dient wel gestructureerd te zijn en daar hebben we met zijn allen democratisch over besloten dat de uitvoerende zorgverleners de managers zijn, die natuurlijk altijd in het verdomhoekje zitten bij de artsen en dat de wetgevende macht is neergelegd bij de IZG.

U bent slechts een pion in het geheel en wie de ontwikkelingen volgt in EU verband weet precies dat grote veranderingen aanstaande zijn met wet en regelgeving die voor heel de EU gaan gelden. Wie dan nog af wil wijken van die normering wordt simpelweg vervangen door artsen van over de landsgrenzen die met meer kennis genoegen nemen met mindere vergoedingen.
Wij zijn degenen die de vragen stellen en die de beslissingen nemen in de zorg of u het nou leuk vindt of niet.
Hulde voor minister Schippers die met strakke hand haar beleid uitzet. Hulde ook voor de vele organisatoren in de zorg die veelal worden verguisd door degenen voor wie ze het allemaal doen! het moet niet gekker worden.

Anoniem

21 oktober 2013

@ Hoek Ja dat is nou precies waar ik op doel: u bent een ordinaire en onbeschofte dokter. En wie zegt dat u wel 'Hoek bent?
Uw heeft amper het nivo waarin ik mij dagelijks begeef: dokters van klasse die luisteren naar nieuwe wet- en regeklgeving die wij maken voor uw beroepsuitoefening en dan nog bijten in de hand die u voedt ook?
Je ziet gewoon de hele artsenstand met de dag nijdiger worden dat ze niet meer de beschaafdheid opbrengen hun taal te wijzigen in een die hoort bij hun klasse. U stelt me diep teleur.

U begrijpt niet dat het om protocollaire geneeskunde gaat die los staat van de waan van de dag die menig arts propageert als de teugels zouden vieren. Daar gaat u op een dag de mist mee in en dan komen de krokodillentranen zekers?

Ik wens u veel succes als wij niet zouden meedenken.

En ziet u dat ik geen woorden als r**t nodig heb om een bekwaam antwoord op uw banale schrijven te geven? Ook dat is ons werk als managers: duidelijke en beschaafde taal voor vaak moeilijke onderwerpen bedenken en wij zijn daar goed in geslaagd.

Anoniem

21 oktober 2013

@ Hoek 2 Wat anonimiteit en ballen betreft kan ik u meedelen dat ik een kliniek leidt welke sinds mijn aantreden gezuiverd is van allerlei misstanden.
Ik ben vrouw dus uw opmerking over b*ll*n kan ik helaas niet honoreren. Waarschijnlijk zult u nu in alle staten verkeren maar mijn werk gaat gewoon door en ik spreek verder niet met u. Dokters willen de zaak altijd op de spit drijven terwijl ze weten dat managers van mijn niveau het gelijk aan hun kant hebben. En zeker de wet. Wij zijn de ogen en oren van de Inspectie zonder welke een beschaafde zorg onmogelijk zou zijn. Wij managers hebben hiervoor de benodigde papieren en zijn door de eigenaren van de nieuwe klinieken zelf aangesteld en weten dus dat we bekwaam en bevoegd zijn om uw zaken te regelen.

Met vriendelijke groet,
een manager met aandacht voor protocollaire geneeskunde

Mijn advies is aan u om eens te leren hoe het in de praktijk toegaat zonder al uw mooie theorie. En daar op een beschaafde manier en op niveau wijzigingen in aan te brengen mochten ook wij ons wel eens hebben laten versteken!
Onze grote bevoegdheden brengen ook grote verantwoordelijkheden mee en zo te lezen weet u niet eens waar u over schrijft.
Met vriendelijke groeten,
en dank aan een bekend Business Instituut waar ik mijn management cursussen mocht volgen en enkele modulen kon afronden.. En ik sta versteld van mezelf dat ik zulke behartigenswaardige woorden tot u mocht richten.

Top