ACTUEEL

NVZ: ‘Kabinet timmert zorg-governance dicht’

De NVZ vereniging van ziekenhuizen heeft scherpe kritiek op de governance-brief “Ruimte en rekenschap voor zorg en ondersteuning”,  die eerder deze maand verscheen. Volgens de NVZ grijpen minister Klink en staatssecretaris Bussemaker terug op juridisch twijfelachtige ge- en verboden, die fnuikend zijn voor markwerking en eigen verantwoordelijkheid. 

‘Re-regulering’

Volgens de NVZ komen de governance-plannen van Klink en Bussemaker neer op een “re-regulering” van de zorg. Als voorbeeld noemt de NVZ de stapeling van toezicht rond fusies. Als het aan VWS ligt krijgen de NMa, IGZ, NZa en patiëntenvertegenwoordigers allemaal een rol bij het toetsen van fusies in de zorg. De NVZ betwijfelt of dit incidenten kan voorkomen. Daarbij wordt de branche vrijheid om te ondernemen ontnomen. De bewegingsvrijheid wordt verder ingeperkt door het keurslijf van de maatschappelijke onderneming. De NVZ ziet dan ook niets in een verplichtend model op basis van de maatschappelijke onderneming.

Onzuivere constructie

Bovendien is de toezichtrol van patiënten volgens de NVZ formeel niet zuiver. De patiënt is enerzijds klant, die zelf kiest voor een zorgverzekeraar en zorgaanbieder. Anderzijds wordt de patiënt als het aan Klink en Bussemaker ligt medebestuurder gemaakt, die meebeslist over bijvoorbeeld investeringen en fusies van ziekenhuizen.

Reguleringszekerheid

De NVZ heeft ook kritiek op het voornemen om de invloed van investeerders aan banden te leggen, ondermeer door een verbod op winstuitkering.  Als investeerders geen invloed mogen hebben op het beleid van een organisatie, zullen ze volgens de NVZ ook niet investeren. Verschaffers van risicodragend kapitaal moeten daarom ook kunnen rekenen op een normale vergoeding. 
Als de voornemens in de governancebrief worden uitgevoerd betekent dit volgens de NVZ een eind van het eerder door bijvoorbeeld de NZA voorgestelde winstexperiment. Met de brief laat het kabinet zien dat het niet goed weet hoe het verder wil met marktwerking in het vrije segment. Een dergelijke onduidelijke koers is een gevaar voor investeringen en een gezonde bedrijfsvoering. Verschillende partijen, waaronder banken, hebben nadrukkelijk aangegeven dat reguleringszekerheid cruciaal is.

Lichtpuntje

Een lichtpuntje vindt de NVZ het feit dat de minister instemt met het advies van de commissie Verticale integratie. Dit betekent dat een fusie zoals bijvoorbeeld bij het Vlietland ziekenhuis in Schiedam waarbij het een verzekeraar een leidende rol speelt,  mogelijk wordt.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

lYTMEuZCjSjWPiqLFqB

28 februari 2011

nmfHja <a href="http://yjfjnbruijxf.com/">yjfjnbruijxf</a>, [url=http://jngayksxdkdg.com/]jngayksxdkdg[/url], [link=http://lpafryxdzlka.com/]lpafryxdzlka[/link], http://evwiorceztnw.com/

Top