HRM

SP: kabinet verzwijgt arbeidsmarktprognose

Het kabinet houdt informatie achter waaruit blijkt dat het aantal ontslagen in de zorg veel hoger uitvalt dan voorzien. Dat suggereert SP-Kamerlid Renske Leijten. Ze wil het kabinet zo snel mogelijk ter verantwoording roepen.

Steen des aanstoot is een recentelijk uitgevoerde arbeidsmarktprognose in het kader van het Onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW). Hieruit blijkt dat het arbeidsoverschot onder verplegend, verzorgend en opvoedkundig personeel als gevolg van het huidige kabinetsbeleid de komende jaren kan uitkomen op 57.000 tot zelfs 120.000 banen. “Dit rapport toont aan dat het kabinet mensen die werken in de zorg hun baan ontneemt”, aldus Leijten. “Vooral in de huishoudelijke zorg zijn de klappen fors en wordt er een netto werkloosheid van 24 duizend banen voorzien. Ook in de jeugdzorg en de ouderenzorg wordt een fikse daling van personeelsvraag verwacht.”

Begroting

Leijten vermoedt dat het kabinet het rapport, dat in augustus is verschenen, “onder de pet” heeft gehouden om de recente begrotingsbehandeling in de Tweede Kamer niet nodeloos te bemoeilijken. “Is dit rapport bewust achtergehouden om zo min mogelijk discussie bij de begroting te hebben?”, vraagt Leijten zich af. “Om de regering goed te kunnen controleren moeten we alle beschikbare informatie over het kabinetsbeleid krijgen, zeker ook dit rapport dat al in augustus klaar was en waar het ministerie nauw bij betrokken is.”

Leijten wil zo snel mogelijk een debat over de gang van zaken. Het is niet voor het eerst dat de SP het kabinet –en meer in het bijzonder het ministerie van VWS- beticht van het achter houden informatie. Dit voorjaar uitte de SP dezelfde beschuldiging in het debat over zorgfraude. Eerder maakte de SP zich ook al kwaad over de manier waarop de Kamer geïnformeerd was over de kosten van de Nederlandse campagne om de Olympische Spelen 2028 binnen te halen.  

 

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Drs. Jongsma

24 oktober 2013

Inderdaad de VVD hoeft niet te denken dat ze ongestraft de verzorgingsstaat kunnen afbreken. 2014 wordt een jaar vol moord en doodslag op arbeidsterrein. Overal gaan wilde stakingen uitbreken want de mensen zijn het mateloze gekoeioneerd en onrechtvaardigheid spuugzat. Sommige 'bestuurders' kunnen het beste emigreren want het verraad aan de keihardwerkende autochtone bevolking die overal wordt gediscrimineerd en gepakt en ontslagen is onmenselijk. En dat allemaal voor die KUT EURO en de multinationals en de carriere van de 'machthebbers'.
Zoals de Ikkersheimers die denken buiten schot te kunnen blijven maar al duizenden heeft brodeloos gemaakt. Nu wil dit griezelige doktertje ook nog de toeleveringsindustrie aanpakken? En de farmaceutische industrie?
Kijk jij maar uit Ikkersheim want we weten alles van je en gaan maatregelen nemen om onze sector uit jouw klauwen te houden.

Top