ACTUEEL

Grote steden vrezen ‘schotten’ in zorgdomein

Ruim 30 grote gemeenten van het land willen van het Rijk voldoende ruimte krijgen om de zorg zelf te organiseren. De gemeenten zijn bang dat de Tweede Kamer en het kabinet te veel 'kokers en schotten' gaan optuigen.

Door zulke kokers en schotten dreigt de “gewenste decentralisatie in het sociale domein” al bij voorbaat dreigt te mislukken. Dat schrijft Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen en voorzitter van het Stedennetwerk-G32 donderdag in een brief aan de vaste Kamercommissie Binnenlandse Zaken.

De commissie praat volgende week over de verschillende verantwoordelijkheden rond de decentralisatie, die op 1 januari 2015 een feit moet zijn. Er lijken nu al problemen te ontstaan rond jeugdzorg en thuishulp, zodat er geluiden klinken om in die zaken toch landelijk een vinger in de pap te houden.

Niet hinderen

“Wij als gemeenten kunnen de zorg beter en goedkoper organiseren, als we daarvoor de ruimte krijgen”, schrijft Bruls. “Onze wijkteams kunnen met eigen inwoners afspraken maken over hun problemen en de oplossingen daarvoor, maar dan moeten ze niet gehinderd worden door niet-effectieve eisen of loketten van bovenaf.”

Ook waarschuwt Bruls voor een niet realistisch tijdspad. “We zijn vast en zeker niet precies op 1 januari 2015 klaar”, aldus Bruls. “Wij zien dit proces als een zoektocht die doorgaat.”
In het Stedennetwerk-G32 zijn alle grote gemeenten van Nederland vertegenwoordigd, met uitzondering van de G4: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. (ANP)

5 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

24 oktober 2013

Waar komt toch die arrogantie van gemeenten vandaan dat zij het beter en goedkoper kunnen organiseren. Gupta heeft al aangetoond dat de handlingskosten 8 x zo hoog worden als onder de AWBZ: ambtenaren ipv zorgverleners!

van de Siepkamp

25 oktober 2013

Ik ben het eens met de vorige opmerking dat de gemeentes te lichtvaardig denken dat ze het wel met minder geld kunnen. Maar als ze de verantwoordelijheid dan toch krijgen, is het wellicht goed als er zo min mogelijk barrieres zijn om dee ondersteuning die iemand nodig heeft goed te regelen. Dit mag echter niet ten koste gaan van de (rechts)zekerheid van individuele mensen die org en ondersteuning nodig hebben. Het huidige wetsvoorstel WMO2015 en het conceptvoorstel voor de LIZ betekenen een ernstige uitholling van de positie van het individu.

Cora Postema

25 oktober 2013

Volgens mij heeft de heer Bruls helemaal gelijk en staan de schotten een integrale aanpak in de weg. Een integrale benadering sluit het best aan bij de beleving van burger, die in principe helemaal niet snapt dat je voor de ene dienst bij het ene loket moet zijn en voor de andere dienst bij het volgende. De hele zorg in een thuissituatie is nu zo ingewikkeld omdat je met vele loketten en financiers vandoen hebt. Het sluit niet op elkaar aan, ze kunnen niet leveren wat eigenlijk het beste is omdat daar geen declaratiecode/potje voor is etc. Een hoop gekunstel vanwege financiële schotten. Ik vroeg me al af wanneer dit eens echt aangepakt zou worden. Dit is in het belang van de individu/burger. En inderdaad wordt het tijd dat het uitgangspunt van de burger eens meer voorop komt te staan. Ik zie vooral instituties met elkaar praten over wat de burger nodig heeft. Die instituties hebben allemaal als grootste belang de continuïteit van hun organisatie. Vaak ook gebaseerd op die schotten.
Gemeenten ga vooral met je burgers in gesprek , zie ze als een hele mens die van nature geen schotten kent. Praat over wat ze nodig hebben om gelukkig en gezond te kunnen leven... . Vraag ze wat ze daar zelf aan willen bijdragen. Welke hulp ze daarbij nodig hebben. Vraag wat ze in de aanbieding hebben. Om ze op die manier te kunnen ondersteunen heb je een grote ontschotting nodig, vertrouwen en lef. Ik sprak gisteren een wethouder van de gemeente Almelo, die dit fantastisch toelichtte. Zie ook www.almelodoetmee.nl
Succes!

Peter Koopman

25 oktober 2013

Een loket voor alle gemeentelijke service en dichtbij in de wijk? Dus naast burgerlijke stand/bevolking, indicatie en verstrekking huishoudelijke ondersteuning, opvoedingsadviezen, adviezen voor levens- en gezinsmoeilijkheden, bijstand, uwv, loszittende stoeptegels, verwijzing naar jeugdzorg, enz enz? Als dat zou kunnen.

Anoniem

27 oktober 2013

Ooit zo'n 20 jaar geleden bemiddelde ik in zake de overdracht van een kleine residentiële jeugdhulpverlening instelling van Utrecht naar Flevoland. Indrukwekkend wat een elan bij de provincie. Geen schotten, de Kinderrechter Zwolle benoemde gewoon het Riagg als gezinsvoogd, één hulpverlener per gezin etc. Later kwam ik weer in Flevoland, Amersfoort en Zwolle waren er inmiddels met hun eigen Jeugdzorg en voogdij instellingen en GGZ instellingen weer neergestreken, inclusief schotten.
Het is taaie materie. Het Rijk doet daarin ook rare dingen. In Lelystad zaten Raad v.d. Kinderbescherming, NIFP, Reclassering, het H.v.B. en de justitiële Jeugdinrichting zo rondom de rechtbank en bij het station gesitueerd. Makkelijk bereikbaar voor een ieder. Inmiddels is Het H.v.B. naar Almere gegaan en is Lelystad alleen nog voor afgestraften. Het NIFP is naar Utrecht gegaan. Nu rijden er dus talloze parketbusjes met preventief gehechten, reclasseringsambtenaren en (jeugd)rapporteurs tussen Utrecht, Almere en Lelystad heen en weer.

Top