ACTUEEL

CVZ: ‘Hulpmiddelenzorg kan beter’

Mensen moeten voortaan bij hun gemeente kunnen aankloppen voor alle hulpmiddelen die te maken hebben met zelfredzaamheid in en om de woning.  Zo kunnen hulpmiddelen sneller en met minder administratieve handelingen geleverd worden. Dat concludeert het College voor zorgverzekeringen (CVZ) in het adviesrapport aan het ministerie van VWS ‘Heroriëntatie hulpmiddelen - Hulpmiddelenzorg beter’.

Logica in rolverdeling ontbreekt

Volgens het CVZ zit er weinig logica in de onderlinge rolverdeling tussen zorgverzekeraars, thuiszorgorganisaties en gemeenten. Er is geen duidelijk loket voor het verkrijgen van hulpmiddelen. Mensen die meerdere hulpmiddelen nodig hebben, lopen de kans bij verschillende loketten hetzelfde verhaal te moten vertellen. CVZ: “Soms is het zelfs voor de zorgverzekeraar of de gemeente niet duidelijk wie nu verantwoordelijk is voor welk hulpmiddel, waardoor mensen onnodig lang moeten wachten op het hulpmiddel of er zelfs helemaal van verstoken blijven”.

Duidelijkheid bij loketten

Het CVZ adviseert het ministerie van VWS om hulpmiddelen met soortgelijke functies voortaan te verstrekken via hetzelfde loket. Zo zou niet alleen de rolstoel en de scootmobiel bij de gemeente verkrijgbaar moeten zijn, maar ook de rollater, de loopfiets en het looprek. Ook voorzieningen die logischerwijs bij elkaar horen, moeten verkrijgbaar zijn bij hetzelfde loket. Daarnaast moet de uitleenregeling voor AWBZ-hulpmiddelen vervallen. Dit omdat mensen nu na het verstrijken van de uitleentermijn weer een nieuwe aanvraag moeten doen. Het CVZ wil de gebruiksduur loskoppelen van de aanvraag.

Wijzigingen in verstrekking

Daarnaast wil het CVZ een aantal hulpmiddelen voortaan verstrekken via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in plaats van via Zorgverzekeringswet (Zvw) en AWBZ, zoals mobiliteitshulpmiddelen, apparatuur voor omgevingsbediening en robotarmen. Via de Zvw wil het CVZ voortaan alle hulpmiddelen gerelateerd aan verzorging en verpleging aan het bed verstrekken. Dit gebeurt nu via de AWBZ. Raadpleeg het rapport ‘Heroriëntatie hulpmiddelen - Hulpmiddelenzorg beter’ voor alle wijzigingen.

Als de minister van VWS het advies overneemt, wil het CVZ de resultaten na twee jaar evalueren.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top