ACTUEEL

‘Parttimers zijn sleutel tot oplossen arbeidsschaarste’

Er zijn volop vacatures in de zorg, terwijl de economische crisis voorlopig doorzet. Kansen genoeg voor de zorg om deze ingevuld te krijgen, zou je denken. Bijna één op de tien Nederlanders komt in 2010 zonder werk te zitten volgens voorspellingen van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) en het UWV Werkbedrijf. Daarentegen waren er begin dit jaar 35 procent meer vacatures voor zorgfuncties dan vorig jaar, volgens een inventarisatie van bureau Nielsen. In de praktijk blijkt het verzilveren van de kansen nog niet zo eenvoudig. Dat meldt Calibris, kenniscentrum voor leren in de praktijk voor zorg, welzijn en sport.

Opplussen deeltijdcontracten

Een mogelijkheid is personeel van buiten te werven en om te scholen. Een andere manier om personele knelpunten op te lossen, is het zogenaamde ‘opplussen’ ofwel uitbreiden van deeltijdcontracten. Werkgevers hebben de mogelijkheden om deeltijdcontracten uit te breiden nog niet goed in het vizier, stelt het SCP.

Vrouwen willen langer werken

In de zorg werken merendeels vrouwen. Van hen werkt 83 procent in deeltijd, vaak in kleine deeltijdbanen. Uit het onderzoek ‘Verdeelde tijd’ van het SCP blijkt dat veel van deze vrouwen meer uren wil werken, mits er aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Zij willen een betere afstemming van werktijden op privé, leuker werk, een financieel aanzienlijke vooruitgang en thuiswerken, aldus Bart Heesen van Calibris.

Vrouw als kostwinner

Voor slechts een derde van de werkende vrouwen is sprake van een financiële noodzaak. Wellicht gaat dit veranderen. Sectoren waar mannen het sterkst vertegenwoordigd zijn, zoals de bouw, de transportsector en de metaalindustrie, worden het hardst getroffen door de crisis en daar vallen de meeste ontslagen. Mogelijk geeft dit vrouwen een extra prikkel om meer uren te maken en worden meer vrouwen kostwinner. Het vergroten van deeltijdcontracten kan een mogelijkheid zijn om het personeelstekort het hoofd te bieden.

Knelpunten bij uitbreiding

Calibris ging op onderzoek uit bij drie zorginstellingen. Zij lopen tegen verschillende knelpunten aan bij het uitbreiden van deeltijdcontracten. Bijvoorbeeld de vaste indeling van de zorgvraag, de wensen in flexibiliteit van de werknemer zelf en de vaak nog traditionele rolverdeling thuis.

Kansen deeltijdwerkers in zorg

Enerzijds moeten er behoorlijk wat knelpunten worden opgelost voordat het uitbreiden van deeltijdcontracten een echte kans biedt voor het opvullen van tekorten in de zorg. Anderzijds moeten de grootste effecten van de crisis op de arbeidsmarkt nog plaatsvinden. De urgentie om meer te gaan werken zal dan toenemen. Mogelijk is dit de stilte voor de storm. Voor de werkgever lijkt het zinvol om in ieder geval goed op de hoogte te zijn van bestaande mogelijkheden om geen kansen te laten liggen.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top