Finance

Oppositie legt begrotingsplannen voor VWS op tafel

De aandacht in de zorg moet naar de patiënten gaan en niet naar het doen van de administratie achter de computer. Tweede Kamerlid Hanke Bruins Slot (CDA) kondigde maandag aan dinsdag, wanneer de Kamer de begroting van Volksgezondheid bespreekt, de noodklok over de nog steeds niet verminderde regeldruk te zullen luiden. "De zorg en de mensen bezwijken hieronder", aldus Bruins Slot.

Zij wil dat minister Edith Schippers het adviesorgaan om de regeldruk te verminderen, Actal, opdracht geeft om met alle partijen uit te vinden waar het hem in zit en hoe het eenvoudiger kan. De vereniging voor mantelzorgers en vrijwilligers Mezzo waarschuwde maandag dat patiënten en mantelzorgers de dupe worden van de regelzucht van de overheid.

Garantietermijn ziekenhuizen

Ook andere partijen hebben plannen voor deze begrotingsbehandeling. PVV-Kamerlid Reinette Klever wil ziekenhuizen prikkelen nog beter hun best te doen. Zij pleit voor een garantietermijn op operaties, bijvoorbeeld een jaar op standaardingrepen als het plaatsen van een nieuwe heup. Als binnen de garantieperiode toch een herstelingreep moet plaatsvinden, zou het ziekenhuis daar geen rekening voor kunnen sturen naar de zorgverzekeraar, aldus Klever. Voordeel van deze 'zorg met een waarborg' is dat de kosten omlaag gaan en de kwaliteit van de zorg omhoog.

Vermogensgrens

Renske Leijten (SP) wil dat er een grens komt voor het vermogen dat zorginstellingen mogen reserveren. Zij ziet dat soms groeien tot boven de 10 procent, waar 4 of 5 procent haar voldoende lijkt. Dat instellingen met nieuwbouwplannen dan niet meer voldoen aan eisen van de bank, kan worden opgelost door het Rijk weer garant te laten staan bij dergelijke plannen. "Dan heb je meteen zicht op wat er wordt gebouwd."

Linda Voortman (GroenLinks) wil af van de "kille bezuiniging" (25 miljoen) op de cliëntondersteuning, vooral omdat er per 2015 nogal wat verandert in de zorg. Het geld kan beter bij de topinkomens in de medische sector worden gehaald, vindt zij. (ANP)

4 Reacties

om een reactie achter te laten

Peter Koopman

29 oktober 2013

De hier genoemde reacties vanuit de politieke oppositie raken niet steeds de onderliggende redenen. Regeldruk is gebaseerd op wantrouwen en dat wordt alsmaar gevoed door alleen over kosten, prijzen en collectieve uitgaven inzake de zorg te spreken. De inhoudelijke waarde en opbrengst voor de maatschappij van het werk van o.a. verpleegkundigen blijft onbesproken. Een garantietermijn lijkt redelijk, maar ontkent de bijzondere positie van patient en hulpverlener. Er is geen sprake van het kopen van een apparaat, maar van een samenspel met zowel inbreng van de patient als van de hulpverlener. Hoe zit het bijvoorbeeld met garantie op een Havo-diploma? En het ingrijpen in de vermogenspositie vraagt om een geheel ander stelsel en staat haaks op de huidige trend van marktdenken.

MRF

29 oktober 2013

Als ik de reacties van de politieke oppositie lees over garantietermijnen en zo lijkt het wel alsof ze helemaal kwijt zijn dat we het over werk DOOR mensen AAN mensen hebben.
We hebben het hier niet over een auto die je even repareert en daar garantie op wilt hebben. Patiënten die geopereerd worden zijn allemaal verschillend - hun lichamen reageren allemaal verschillend en patiënten oefenen ook allemaal verschillend (als je het bv over de heupprothese hebt) en het resultaat is dus verschillend voor de verschillende mensen. Hoe kan je hierop garantie geven?

Ze zijn volgens mij de weg kwijt.

Anoniem

29 oktober 2013

gaan te politieke partijen zich opheffen als zij garantie moeten geven op het gemelde effect van hun plannetjes?
gaan zij door het stof als telkenmale weer uitkomt dat door gebrek aan kennis en toevoegen van regeltjes de kosten weer stijgen en de kwaliteit daalt?
geven zij garantie dat gemeenten geen janboel gaan maken van de jeugd-ggz terwijl er geen kennis aanwezig is?

W. de Boer

30 oktober 2013

Skipr heeft deze reactie verwijderd.
Skipr stelt als voorwaarde aan reacties op deze website: u reageert op de inhoud van het betreffende bericht of blog.
Niet op andere onderwerpen of publicaties van derden. Aanvallen op personen, diskwalificaties en kwetsende reacties verwijderen we zonder overleg.
Hinderlijk achtervolgen van personen staan wij niet toe. Voor wie volhardt in het plaatsen van beschuldigingen, sluit Skipr de toegang tot de reactiemogelijkheid af.


Dit bericht is bewerkt door de beheerder op 31-10-2013 09:14.

Top