ACTUEEL

Huisarts leunt nog vaak op ziekenhuis

Huisarts leunt nog vaak op ziekenhuis

Er bestaan grote verschillen tussen huisartsenpraktijken als het aankomt op het leveren van ziekenhuis vervangende zorg. Dat constateert onderzoekinstituut NIVEL.

Volgens NIVEL verwijst de ene huisartsenpraktijk drie keer zo veel patiënten naar een medisch specialist als de andere. Dit duidt er volgens NIVEL op dat patiënten in de ene praktijk langer door een huisarts of praktijkondersteuner worden behandeld. Volgens NIVEL is dit tevens een signaal dat de eerste lijn een groter aantal behandelingen kan bieden dan nu het geval is. Door de toenemende vraag naar zorg is er steeds meer aandacht voor zorg op de juiste plek. Dat wil zeggen dat patiënten voor eenvoudige zorg niet langer naar een ziekenhuis gaan, maar bij een huisarts, fysiotherapeut of eerstelijnspsycholoog worden behandeld. Het ziekenhuis moet in de toekomst uitsluitend specialistische zorg leveren.

Aanbevelingen

In het rapport “Ruimte voor substitutie?” doet NIVEL een aantal aanbevelingen om behandeling van verschillende aandoeningen in de eerste lijn beter mogelijk te maken. Niettemin merkt NIVEL op dat er voor substitutie geen landelijke blauwdruk bestaat. Substitutie valt of staat met goede afspraken tussen zorgverleners uit eerste en tweede lijn, afstemming op de lokale situatie en wederzijds vertrouwen. Hier zijn wel financiële middelen voor nodig, adviseren de onderzoekers. Ook is het van belang dat huisartsen en specialisten inzicht hebben in geleverde zorg en het aantal verwijzingen dat zij doen in vergelijking tot collega’s. Ook moeten er richtlijnen komen voor eenduidige informatieoverdracht.

Substitutie is met name mogelijk bij zorg voor chronisch zieke patiënten, lichte psychische of emotionele klachten, kleine chirurgische ingrepen en dermatologie. Daarbij kunnen ook technieken zoals telezorg of nieuwe zorgverleners op de grens van eerste en tweede lijn, bijdragen aan substitutie.

Ruimte creëren

“Patiënten en zorgverleners uit eerste en tweede lijn staan open voor substitutie. Nu is het tijd voor een volgende stap: een gezamenlijke, gerichte inspanning van alle partijen, met een zekere financiële structuur die hiervoor ruimte creëert”, stelt NIVEL-programmaleider Dinny de Bakker. “Het onderzoek ondersteunt de door de minister afgesloten zorgakkoorden om de kosten van de zorg te beperken door verschuiving van zorg van de tweede naar de eerste lijn.”

1 Reacties

om een reactie achter te laten

E.Kriek

29 oktober 2013

Misschien kan NIVEL de volgende overweging meenemen:
Er zijn huisartsen die zich heel goed beseffen dat zij gestraft worden voor meerwerk. Substitutie moet immers budgetneutraal blijven, volgens Schippers.
Anno 2013 vecht de LHV nog steeds tegen de boete voor meerwerk die Mw. Schippers hen destijds heeft opgelegd.
De bewijslast voor daadwerkelijk gesubstitueerde zorg ligt bij de huisarts. Vreemd.
Niet vreemd dus dat er huisartsen zijn die niet Gekke Henkie willen uithangen.
Huisartsen kunnen veel betekenen voor de maatschappij en de oplopende zorgkosten .
NIVEL: kijk eens naar de randvoorwaarden om dat te realiseren.

Top