Tech

Coöperatie gaat e-health 'koppelen'

Coöperatie gaat e-health 'koppelen'

De brede toepassing van e-health-toepassingen wordt bemoeilijkt door gebrek aan samenwerking tussen zorgorganisaties. Een pas opgerichte coöperatie van zorginstellingen wil hier verandering in brengen. Zorgverzekeraar CZ steunt het initiatief met een half miljoen euro.

De coöperatie is begonnen door Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven (GGzE) en CbusineZ, het investeringsfonds van verzekeraar CZ. De Coöperatie E-lab autisme is gericht op het ontwikkelen van e-health. Naast GGzE nemen nog een drietal instellingen deel aan het initiatief. Het gaat om het Leo Kannerhuis Nederland, Mentaal Beter en GGZ Oost Brabant. De coöperatie is een maand geleden gestart.

Negen maanden 

Binnen de samenwerking maken de instellingen nieuwe e-healthtoepassingen voor cliënten met een lichte tot milde autistische stoornis. De eerste apps moeten binnen een negen maanden operationeel zijn.

Koppeltaal

De ontwikkelde apps moeten door alle zorginstellingen in Nederland te gebruiken zijn, ongeacht hun softwaresystemen. De coöperatie gaat daartoe een 'koppeltaal' maken. Dat is te vergelijken met een woordenboek, legt bestuurslid Joep de Groot van CbusineZ uit. “Op dit moment gebruiken zorginstellingen allemaal eigen ict-platformen, met elk hun eigen taal. Wij gaan een taal maken waarmee je dezelfde apps op verschillende plekken kunt gebruiken.”

Half miljoen

Voor het ontwikkelen van die koppeltaal investeert CbusineZ meer dan een half miljoen euro in het project. De Groot. “De hele ontwikkeling dragen wij.” De organisaties hebben voor de ontwikkeling van de software een jaar uitgetrokken. De software is daarna van de coöperatie. Voor de 'hosting' moeten de deelnemers de coöperatie daarna betalen. Instellingen die de ontwikkelde software willen gebruiken, moeten daarvoor actief lid worden van het samenwerkingsverband.

e-Health nieuwe stijl

Tegelijkertijd met de koppeltaal, ontwikkelt de coöperatie een eerste set toepassingen. Het gaat zowel om software voor de behandeling, als om toepassingen voor het vergroten van de zelfredzaamheid van autistische cliënten vergroten. In alle gevallen gaat het om 'e-health nieuwe stijl', zegt Marie-Louise Vossen, bestuurslid bij GGzE.

Ondersteuning 

Vossen denkt daarbij aan games om mensen bijvoorbeeld te leren omgaan met sociale situaties of agressie. Ook ontwikkelt de coöperatie toepassingen die cliënten ondersteunen in alledaagse situaties. “Onze cliënten hebben problemen op verschillende levensgebieden: bijvoorbeeld in hun rol als zoon, werknemer, ouder,” zegt Vossen. “Wij vinden het belangrijk dat je op al die fronten apps krijgt waarmee je traditionele zorgconsumptie kunt verminderen.”

Seious games 

Ontwikkeling van de apps en serious games gebeurt in nauwe samenspraak met de cliënten. Volgens Vossen zijn veel e-healthtoepassingen nog te vaak een vertaling van protocollen en zorgstandaarden, boordevol jargon. Dat vertraagt de implementatie ervan. “Zorgverleners vinden dergelijke apps vaak niet passen en de cliënten spreken de taal niet.” Om die reden gaat de coöperatie cliënten nadrukkelijk betrekken bij de ontwikkeling van e-health.

Verslaving en trauma's 

Het blijft overigens niet bij een samenwerking op het vlak van e-health voor autisme. GGzE en CbusineZ zijn vergevorderd met coöperaties voor e-health voor verslavingszorg en mensen met een trauma. (Daan Marselis)

3 Reacties

om een reactie achter te laten

Brand

1 november 2013

Mooi dat zorgaanbieders het initiatief nemen via een cooperatie. Te vaak neemt een leverancier de regie, waardoor je achteraf in een "vendor lock-in" zit (alleen komt dat besef dan te laat).

Zwart

1 november 2013

Verstandig om via een coöperatie samen e-dienstverlening te gaan aanbieden. Misschien zelfregie in relatie tot gezondheid en werk, werkbehoud en duurzame inzetbaarheid ook hier een plaats krijgen. Welder haakt graag aan met www.wijzermetwelder.nl. Veel mensen in de ggz hebben vragen over hun werk.
Kerst Zwart, directeur Welder

Leenders

1 november 2013

Hartstikke goed dat de samenwerking gezocht wordt. Wat me echter tegen de borst stuit in de volgende opening:

Een pas opgerichte coöperatie van zorginstellingen wil hier verandering in brengen. Zorgverzekeraar CZ steunt het initiatief met een half miljoen euro.

is dat het lijkt alsof de zorginstellingen namens de clienten spreken. Ik zou het beter vinden als er clienten, koepels en adviseurs namens de clienten zouden deelnemen. Er zijn al zoveel mooie IT-initiatieven in de zorg gesneuveld omdat het draagvlak bij het lijdend voorwerp / client vergeten werd.

Top