ACTUEEL

Ranglijsten hebben 'perverse' bijwerking

Ranglijsten hebben 'perverse' bijwerking

Het steeds meer meetbaar maken van ziekenhuiszorg en vervolgens weergeven in ranglijsten heeft “perverse” neveneffecten. Registraties botsen vaak met het zorgproces en zetten kwaliteitsinitiatieven op de werkvloer onder druk. Dat constateren onderzoekers van het instituut voor Beleid en Management in de Gezondheidszorg (iBMG) van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

De observaties van het iBMG zijn gebaseerd op een onderzoek naar de wijze waarop ziekenhuizen omgaan met ranglijsten, zoals dagblad AD en weekblad Elsevier die ieder jaar publiceren. Hiervoor werden drie ziekenhuizen onderzocht met daarbij aandacht voor alle lagen van de organisatie.

Uit het onderzoek blijkt eens te meer dat ziekenhuizen ambivalent staan tegenover de lijsten. Enerzijds is er scherpe kritiek op betrouwbaarheid, zeker als het ziekenhuis niet goed scoort. Toch  proberen ziekenhuizen vanuit het oogpunt van marketing en reputatiemanagement om zo hoog mogelijk op de lijst te komen. “Hoger op de lijst komen betekent in de eerste plaats: zorgen dat handelingen geregistreerd worden”, constateren de onderzoekers. “Ziekenhuizen investeren dan ook veel in informatiesystemen en in het trainen van medewerkers om registraties uit te voeren.”

Volume

Ziekenhuizen proberen vervolgens op die onderdelen te verbeteren die gemeten kunnen worden en waar zij slechter op scoren dan andere ziekenhuizen. Soms gaat dit ten koste van niet-meetbare aspecten van zorg, aldus de onderzoekers. Ook treden er veel "perverse" neveneffecten op. Met name volume-indicatoren hebben allerlei “bijwerkingen”, schrijven de onderzoekers, zoals het sneller uitvoeren van operaties.

Ook botsen registraties vaak met het zorgproces, waardoor zorgprofessionals zich gedwongen zien om keuzes te maken, bijvoorbeeld tussen registreren of meer tijd met de patiënt doorbrengen.

Top down

De ranglijsten en de indicatoren die er aan ten grondslag liggen leiden er bovendien toe dat kwaliteit steeds meer centraal wordt gestuurd, stellen de onderzoekers. “Dit gaat ten koste van allerlei bottom up kwaliteitsinitiatieven”, aldus de onderzoekers. “Kwaliteit wordt daarmee iets van de centrale afdelingen en minder van de werkvloer.”

16 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

1 november 2013

Nou wat zei ik gisteren he over omkopen van Elsevier:

http://www.skipr.nl/actueel/id16319-geplaagd-mca-voert-elsevier-lijst-aan.html

Is men nou zo naief dat Elsevier niet wordt omgekocht of het AD?

Het staat voor mij vast dat MC Alkmaar heel veel over heeft gehad voor die eerste plaats want ik ken dat wereldje van medische journalsiten ook precies. Vergeet niet dat journalisten ook niet een salaris hebben zoals wij en dus makkelijk zijn te paaien met veel geld!

Maar ik heb kosten nog moeiten gespaard in mijn kliniek.
Zelfs een komplete make-over van de diverse afdelingen in mijn kliniek. En wat is dan het geval? Je komt niet eens op de lijst voor.Elsevier is medeplichtig dat vele nieuwe klinieken het hoofd niet boven water kunt houden.


Van Loon, NFK

1 november 2013

Van grotere waarde is gerichte transparantie, over de zorg per aandoening/ patientengroep. Zoals bijv. in de Patientenwijzers van de kankerpatientenorganisaties (http://www.nfk.nl/kanker_wat_doe_jij/Kies_jouw_ziekenhuis). Deze transparantie motiveert teams om gericht de zorg te verbeteren, op punten die de patientenorganisatie belangrijk vindt. Ook is deze transparantie van grotere waarde voor patienten. Wat mag ik verwachten van de zorg (nu ik, bijv, prostaatkanker heb) en wat zijn de verschillen tussen ziekenhuizen? Wat is voor mij relevant nu ik prostaatkanker heb? Wat neem ik mee aan vragen naar specialist? Etc..

Anoniem

1 november 2013

De zorg gaat verloren. Als er niet naar (zorg) managers wordt geluisterd gaan we eraan als een rij dominostenen op de valreep. Jullie dokters hebben er wel zo een potje van gemaakt jullie zijn niet meer geloofwaardig.
Alleen een zorgondernemer met een gedegen economische kennis en achtergrond uit Nijenrode Business Helathcare kan jullie helpen uit de medische /economische crisis te komen.

Maar dan moeten jullie wel hem het voordeel van de twijfel leren geven. Hij is ertoe bereid om een nieuwe levensvatbare impulsen te introduceren. Ben u bereid naar hem te luisteren? Ik zou het maar doen als ik jullie was want zonder hem zal Nederland het niet lang redden!

Schulte

1 november 2013

Goh wat een verrassende bevindingen van de iBMG. Dus als mensen aan het registreren zijn dan kunnen ze die tijd niet doorbrengen met de patiënt?

"Er gaat meer aandacht naar de zaken die worden gemeten dan naar andere onderdelen." Joh, dat meen je niet.

"Kwaliteit wordt nu meer centraal aangestuurd dan vroeger." Dat zegt nog niet zoveel, vroeger was er geen centraal kwaliteitsbeleid, althans niets dat leidde tot veranderingen op de werkvloer.

Ja, wettelijk lag die verantwoordelijkheid al lang centraal (Kwaliteitswet zorginstellingen). Wat mij betreft kun je de bevindingen van de onderzoekers met evenveel gemak positief uitleggen.

Dat wil overigens niet zeggen dat ik overtuigd ben dat het totale resultaat van kwaliteitsmetingen positief is, maar als dit soort onderzoek een indicatie is dan zou het wel eens goed kunnen gaan.

Anoniem

1 november 2013

Lijkt me dat de naam van een wereldberoemd computer merk meer gewicht in de schaal legt dan het onderzoek uit RotjeKnor zelf:

iBM.........G

Pffff....wat een rocketscience weer, en hoeveel mag het ons belastingbetalers gekost hebben?

Ben nog steeds blij aan de grachtengordel te Mokum te wonen. Hup AJAX!

Carovigno

1 november 2013

Eureka, men komt er achter.
Ik voel mij als verpleegkundige al jaren een "afvink zuster", de patiënt lijkt bijzaak ;(

Anoniem

1 november 2013

Goed bezig.
Domme ideeën doordrukken, top down.
Als het mis gaat dan maar een blik adviseurs open trekken.
Die adviseren uiteraard datgene wat iedereen al wist.
En wie betaalt de extra kosten ( mismanagement, verloren zorguren, adviseurs, afnemende motivatie van zorgprofessionals , etc) ?

Anoniem

1 november 2013

Wisten we allang. Hoe meer tijd er aan afvinken van lijstjes besteed moet worden, hoe minder er voor de patient overblijft. Het moet uit de lengte of uit de breedte komen. Er zitten tenslotte maar 60 minuten in een uur.

Mw. de algemeen manager

1 november 2013

Jullie moeten niet zo zeuren. Die ranglijsten zijn hardstikke noodzakelijk. Ik heb het in mijn kliniek gemerkt hoe iedereen weer even bij de las kwam. Opeens hield men weer de protocollen bij, opeens was er weer aandacht voor wat wij vanuit het management hadden te zeggen immers wij hebben de eindverantwoordelijkheid en je kan van gewone verpleegkunidgen niet verwachten dat ze het hele zorgveld overzien. Daar zijn wij voor. Dat geld ook voor de artsen. Die zullen zich toch moeten schikken naar een uitgestippeld beleid en als men dat eenmaal doet zal je zien dat de zaken weer winstgevend worden. Dat er weer omzet is. Dat wij banen genereren.
Maar het zijn vooral oudere verpleegkundigen die de veranderingen niet meer aankunnen. Ook artsen kunnen dat niet en hebben onze sturing hard nodig. Stel je voor dat elke arts maar voor zichzelf ging werken? Dat komt het brede veld wat de zorg nou eenmaal is niet ten goede!
Ik pleit er dan ook altijd voor om de fouten die wij ook maken te vergeten en te kijken met een positieve blik naar de toekomst! Dankzij ons worden nieuwe wet en regelgeving soepel in elke organisatie doorgevoerd tot nut van de kleinte.
Bij ons in de kliniek werkt dit prima. En wees eerlijk,.alles wat onder fte 60 zit behoort toch een beetje bij de ongeschoolde massa?

Ik ben een algemeen manager die soms hoofdpijn krijgt van al die overdreven wensen, ook salaris wensen(ja, men durft wel tegenwoordig!) , van mensen die toch echt beter zouden moeten weten.
Sommige artsen zijn nu vertrokken uit mijn kliniek maar ik ben niet van plan ook op te stappen en zal mijn beleid tegenover de aandeelhouders met volle overtuiging verdedigen. Uiteindelijk heeft mijn baas de kliniek ook betaald en zeg nou zelf, het behoort toch zo te zijn: 'wie betaalt bepaalt'.
Ik wens u een rustig weekend zodat u de komende week weer uitgerust mag mee helpen opbouwen aan een betere zorgverlening want vergeet niet: het kan altijd beter. Vooral artsen behoren dat te beseffen.
Ik hoop nog vele jaren mijn kliniek te mogen dienen met de inzichten die ik heb geleerd aan de hogeschool voor verpleegkundigen want gelooft u me, daar gebeurt het!
En nou weer aan het werk mensen. Rust goed uit en niet teveel seksen want spaar uw krachten voor ons mooie bedrijf. Nou ja, ook ik maak wel eens een grapje. Ik heb zelfs een keer een dildo gekregen op een feestje op een landgoed voor de staf van onze kliniek! Dat was wel hilarisch zeg.

Mw. de algemeen manager

1 november 2013

Zr Carovigno als ik jouw verhaal zo lees behoor je ook al bij de ouderen die de vaart niet kunnen bijhouden. Misschien maar eens ander werk zoeken? Mensen met negatieve gevoelens komen er bij mij in ieder geval niet in!

Onze kliniek is zeer chique en wij tolereren geen tegenspraak noch een oververmoeid imago. Je behoort fris aan het werk te gaan en utistraling te hebben. Dat is niet mogelijk als af-vink zuster. Als u zich niet bijeenpakt is het wat mij betreft voor u einde verhaal.

Jammer dat u ooit in de zorg bent begonnen, had gelijk een uitkering aangevraagd zou ik zeggen. U bent blijkbaar niet de enige die een verkeerd beroep heeft gekozen. Men vraagt slechts medewerkers die ons beleid uitvoeren. Geizen uw opmerkingen heeft u dat niet begrepen. Als u geen excuses aanbied aan uw lkeidinggevenden zal ik erachter komen waar u werkt via mijn relaties en een einde maken aan uw lijdensweg. Tegenwoordig is het motto: 'creatieve destructie' en u stelt zichzelf wel heel duidelijk kandidaat.
Jammer, maar er moet gesneden worden in de kosten!
En wij gaan dat doen, ook zuellen wij alle emolumenten voor de verpleegkundigen op korte termijn aanscherpen. Het mag niet zo wezen dat u al te duidelijk plezier in uw werk zoudt hebben. Wij blijven waakzaam want het gaat om de klient en niet om u. U bent slechts een voorwerp wat wij gedogen want wij betalen de zorg. Neemt u hier goede nota van voor het met uw carrière afgelopen zou zijn!
Met vr.gr.,
Mw de algemeen manager

Anoniem

2 november 2013

Je begint je toch af te vragen waarvoor artsen ooit een miljoenen kostende opleiding hebben gehad. Om ergens in een punt van hun carrière beoordeeld te worden door mensen die niet zo een opleiding hebben gehad en totaal geen weet hebben hoe het voelt met je rug tegen de muur staan door wet en regelgeving van allerlei instanties die ook niet weten hoe het voelt de verantwoordelijkheid te hebben voor je patiënten die je altijd naar eer en geweten het beste heb gegeven van wat je door studie en ervaring hebt meegedeeld?
Misschien tijd om te emigreren en dit zinkende schip achter je te laten als een boze nachtmerrie waar de grootste nitwits jou wel even zeggen hoe je het had moeten doen?
Ik begrijp die hoge zelfmoord getallen steeds beter. Eenmaal overgeleverd aan de schreeuwende meute is er van enig inhoudelijke bespreking op basis van argumenten en feiten geen sprake meer. Maar dat zal ook wel de bedoeling zijn.
Artsen hoelang accepteren we nog het hersenloze getwitter en gewauwel van de idioten om ons heen? Het is godgeklaagd!

Anoniem

2 november 2013

Redactie van SKIPR.NL wilt u alstublieft de reacties van Mw. de algemeen manager verwijderen. Ze doen pijn aan mijn ogen en verstand en hart. Dit is onverdraaglijke woordenkramerij van de zoveelste manager. Nooit heeft ook maar 1 van mijn collegae gevraagd om het bestaan van managers. Het is een verschrikkelijke plaag deze soort 'mensen'. Het is Animal farm van George Orwell, varkens die de boekhouding mochten doen en uiteindelijk hen verdreven uit de gemeenschap waarvoor ze die boekhouding mochten doen.
SKIPR.NL alstublieft haal de reacties hierboven weg!

Anke Mol

3 november 2013

@Mevr de algemeen manager,

Onze kliniek is zeer chique en wij tolereren geen tegenspraak noch een oververmoeid imago. Je behoort fris aan het werk te gaan en utistraling te hebben.

Ten eerste zijn de vele taalfouten niet representatief dus misschien bent u degene die het verkeerde beroep heeft gekozen of misschien moet u de afvinkzuster maar worden dat moet nog wel lukken.

Die chique kliniek zal wel meevallen als ik het niveau van de feestjes lees.

Maar bovenal bent u de manager die het in 1920 goed had gedaan, maar helaas niet meer van deze tijd.

Zr Carvigno,

Managers zouden meer moeten luisteren naar de mensen op de werkvloer.
Laat u dus niet door mensen als mevr algemeen manager de grond in trappen.

Verder neem ik de opmerkingen van mevr algemeen manager niet zo serieus.
Ik denk eerder dat hier iemand leuk probeert te zijn met de nadruk op probeert!

Dat

4 november 2013

Helemaal mee eens. Zie mijn blogartikel hierover van eind vorig jaar.

http://martindat.wordpress.com/2012/12/10/de-schijnzekerheid-van-rankings/

Hierin geef ik een voorbeeld van een ziekenhuis dat in de ranglijsten spectaculair is gestegen, maar toch een erg slechte pers haalt.

Martin Dat

Anoniem

4 november 2013

Het bestrijden van de bureaucratie in de zorg moet grote voorrang krijgen

Anke Mol

5 november 2013

anoniem12@

Jammer dat u alle managers zo ziet.
Net als bij iedere groep zitten er idd slechte tussen, maar die zijn er ook op de werkvloer.
Ik ben manager en voel me dus aangesproken, maar ik kan mezelf niet vinden in uw opmerkingen.
Ik denk en werk hard mee en ben de spil tussen werkvloer en hoger management .
Verder kunnen we niet over elkaar oordelen ik ken uw werk niet en u kent mijn werk niet.
Prima dus als u commentaar geeft op onzin van mevr de algemeen manager, maar ik wens niet met haar vergeleken te worden.
Ik denk nl dat wij het geheel met elkaar eens zijn.

Top