ACTUEEL

NVZ-voorzitter: financiering ‘onnodig complex’

Het groeiende aantal regels en veranderingen in de bekostigingssystematiek maken de financiering in ziekenhuiszorg “onnodig complex”. Dat zegt voorzitter Yvonne van Rooy van de Nederlandse Verenging van Ziekenhuizen (NVZ) in reactie op het rapport dat de Algemene Rekenkamer onlangs publiceerde.

De Algemene Rekenkamer constateert in het rapport 'Transparantie ziekenhuisuitgaven' , dat 28 oktober is verschenen, dat niemand goed zicht heeft  op de geldstromen van en naar ziekenhuizen. Daarom is het onduidelijk of zorg terecht is geleverd en of die zorg op de juiste manier is gefactureerd en verantwoord.

De rekenkamer merkt daarbij op dat de wijzigingen die de minister in 2012 heeft doorgevoerd de complexiteit van de financiering van ziekenhuizen groter heeft gemaakt. Het gaat dan om de overgang van de DBC-systematiek naar DOT-producten en de invoering van prestatiebekostiging.

Onmogelijk

Van Rooy ziet in het rapport van de rekenkamer aanleiding om te pleiten voor minder regeldruk. “Elk jaar wordt het DOT-systeem weer aangepast”, aldus Van Rooy. “Het kost niet alleen veel tijd en geld om dat in het ziekenhuis aangepast te krijgen, maar zorgt er ook voor dat het bijna onmogelijk is de zorg over de jaren heen te volgen en met elkaar te vergelijken. Ziekenhuizen lopen hier in de financiële verantwoording ook tegenaan. Het systeem kan simpeler en beter, maar laten we dat onderhoud van de regels goed doen, en vooral in één keer.”

 

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

1 november 2013

De NVZ pleit weer eens voor vertraging en minder verandering. En dat ook nog in een systeem waarvan ze zelf de architect is geweest.... NVZ kom toch met een beter verhaal!

Bakker

4 november 2013

Een instrumentarium dat bedoeld is om inzicht te geven in de waarde die door een ziekenhuis geleverd wordt versus de kosten die daarmee gemoeid zijn, dient zo eenvoudig mogelijk te zijn. Er zullen slechts weinigen zijn die deze stelling niet van harte ondersteunen.

De NVZ heeft kennelijk nieuwe inzichten om het systeem eenvoudiger en effectiever te maken. Dat is goed nieuws.

Niet in de laatste plaats voor ziekenhuisbestuurders en medisch specialisten, die hierom zitten te springen, zodat zij werk kunnen gaan maken van hun strategische plannen.

Top