ACTUEEL

Thuiszorg blijft extra bezuiniging bespaard

Staatssecretaris Bussemaker van VWS mag de thuiszorg geen extra bezuiniging van 70 miljoen euro opleggen. Dit heeft de rechtbank in Den Haag in een kort geding bepaald.Volgens de rechter is de voorgenomen bezuiniging in strijd met eerder gemaakte afspraken. Branchevereniging Actiz, die het kort geding samen met aanbieders met Careyn, Florence, Thuiszorg West-Brabant en ZuidZorg had aangespannen, is verheugd over de uitkomst. “Als deze bezuiniging was doorgegaan zou de thuiszorg nog verder in de rode cijfers belanden”, aldus Actiz-directeur Aad Koster.  “Dit is niet alleen goed nieuws voor de thuiszorgorganisaties maar zeker ook voor de cliënten.”

Afspraken

In 2008 moesten thuiszorginstellingen 115 miljoen euro bezuinigen op AWBZ-zorg, zo bepaalde het ministerie van VWS. Eind 2007 spraken ActiZ en VWS af om deze bezuiniging te realiseren via een zo doelmatig mogelijke inzet van zorg. Zorginstellingen die erin slagen om de zorg aan hun cliënten uiterst doelmatig en efficiënt te verlenen kunnen daardoor een korting op hun tarief voorkomen. Uit een recente verkenning van ActiZ blijkt dat de meeste thuiszorginstellingen er op deze manier in geslaagd zijn om de bezuiniging te halen.
In tegenstelling tot de eind 2007 gemaakte afspraken wilde VWS de huidige regeling toch per januari 2009 laten vervallen en vervangen door een structurele korting op het tarief van 3,5 procent. Dat komt neer op een nieuwe bezuiniging van 70 miljoen euro. Deze bezuiniging is nu dus van de baan. Volgens de uitspraak van de rechter blijft de regeling van 2008 nu ook gelden voor 2009. Het ministerie kan nog in hoger beroep gaan.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top