ACTUEEL

NZa wil inkoopmacht grote zorgconcerns aanpakken

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) wil de inkoopmacht van grote zorgconcerns die in meerdere regio’s actief zijn inperken. De marktmeester in de zorg heeft hiertoe als eerste stap de regeling voor gegevensaanlevering aangepast. Daarmee kan de NZa bovenregionale aanbieders voortaan dwingen aan te geven welke zorg, zowel intra- als extramuraal, ze per regio leveren. Per 2011 zullen grote zorgaanbiedersals het aan de NZa ligt in iedere regio aparte productieafspraken moeten maken. 

Trend

De stap van de NZa wordt ingegeven door het feit dat zorgkantoren worden geconfronteerd met grote zorgaanbieders, die bovenregionaal contracteren. Bovenregionaal contracteren betekent in de praktijk dat aanbieders maar met één zorgkantoor een contract hoeven af te sluiten voor de totale productie in meerdere regio’s. Het betreffende zorgkantoor maakt vervolgens afspraken met de andere zorgkantoren over de overheveling van contracteerrruimte. 

Aanbodsturing

De NZa is om meerdere redenen niet gelukkig met deze situatie. Bovenregionaal contracteren is in wezen een vorm van aanbodsturing: niet de vraag van de cliënt of de plaats van levering is bepalend voor de zorginkoop, maar de vestigingsplaats van de aanbieder. Tevens impliceert bovenregionaal contracteren dat levering en betaling van zorg zijn losgekoppeld, hetgeen een obstakel is voor de herverdeling van de contracteerruimte op basis van individuele indicaties, zoals de NZa voor ogen staat. Bovendien kan bovenregionale contractering de concurrentie met puur regionale aanbieders verstoren. 

Gelijk speelveld

De NZa streeft daarom naar een gelijk speelveld voor alle aanbieders. Dit betekent dat aanbieders op termijn productieafspraken zullen moeten maken in elke regio waar ze actief zijn. Een eerste stap is het inzicht in de precieze omvang van de bovenregionale contractering. De NZa wil daarom aanbieders mogelijk al eind dit jaar verplichten om aan te geven welk deel van hun intramurale productie bovenregionaal geleverd wordt. De NZa streeft er naar dat zorgaanbieders per 2011 productieafspraken per regio maken.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top