ACTUEEL

Brabander wordt sneller in ggz-kliniek opgenomen

Brabander wordt sneller in ggz-kliniek opgenomen

Brabanders en Limburgers die kampen met psychische klachten worden sneller en langduriger opgenomen in een psychiatrische inrichting dan patiënten uit andere delen van het land. De kans op opname in Brabant is twee keer zo groot als in Noord-Holland. Dit blijkt uit onderzoek van zorgverzekeraar VGZ.

Volgens de verzekeraar komt dit door de grote hoeveelheid bedden in psychiatrische klinieken in Brabant en Limburg. Er is geen demografische verklaring, aldus VGZ. Uit het aantal gedeclareerde DBC's blijkt bovendien dat er in deze regio ook twee keer zoveel klinische zorg wordt afgenomen. “De vraag volgt het aanbod”, zegt VGZ-woordvoerder Dennis Verschuren tegen Skipr. In de van oudsher katholieke regio zorgden kloosters in het verleden voor psychische patiënten  Zij vingen onder meer patiënten uit de Randstad op. Zo’n vijftig jaar geleden hebben de meeste kloosters hun taken overgedragen aan ggz-instellingen. Hierdoor zijn er in deze regio relatief veel bedden. Zo is het aantal bedden per 100.000 inwoners in Brabant twee keer zo groot als in Noord-Holland.

Afbouw ggz-opnames

Het beleid in Nederland is steeds meer om patiënten waar mogelijk in de eerstelijn te behandelen in plaatst van in de tweedelijn. Instellingen zijn landelijk bezig het aantal opnames terug te dringen, maar in Brabant en Limburg is op dat gebied nog veel werk te verzetten, aldus de VGZ-woordvoerder. Hij wijst op afspraken in het Bestuurlijk Akkoord tussen VWS, zorgaanbieders en verzekeraars. Hierin is een drastische beddenafbouw afgesproken. In 2020 moet de intramurale capaciteit zijn gehalveerd. Dit kan door mensen met ernstige en aanhoudende psychische problemen zoveel mogelijk in hun eigen woon- en werkomgeving te helpen.

Hulp dichtbij

VGZ zet zich volgens Verschuren in voor kwalitatief goede en passende ggz-zorg zo dicht mogelijk georganiseerd in de eigen omgeving van de cliënt. De afbouw van de klinische capaciteit moet volgens VGZ in combinatie gaan met opbouw van zogenaamde Functie Assertive Community Treatment teams (FACTs): deze multidisciplinair teams bestaan voor ambulante behandeling in de eigen omgeving van personen met een ernstig psychiatrische aandoening. Over de opbouw van FACT teams worden per instelling afspraken gemaakt. VGZ ziet daarnaast een belangrijke rol weggelegd voor de huisarts en de praktijkondersteuner. De praktijkondersteuner is een psycholoog die werkzaam is in de huisartsenpraktijk.

Wijknetwerken

Daarnaast ziet VGZ een belangrijke rol weggelegd voor sociale wijkteams. In wijknetwerken in verschillende grote steden is VGZ bezig om mensen via sociale wijkteams te helpen in de eigen omgeving. In heel veel gevallen is doorverwijzing naar psychische hulpverlening niet nodig, meldt VGZ. Zo wordt in de Nijmeegse wijk Hatert sinds de komst van het wijkteam 6 tot 7 procent minder doorverwezen naar de zorg.

3 Reacties

om een reactie achter te laten

rietveld

8 november 2013

Toevallig las ik vorige week in de krant dat het aantal verwarde en psychotische mensen dat op straat leeft volgens de politie (in Amsterdam) schrikbarend toeneemt. Vanwege de overlast die ze geven komen ze eerst bij de politie, die zegt 70% van al (!) haar tijd op straat kwijt te zijn aan het kalmeren van deze mensen c.q. het aanmelden bij de crisisdienst resp. het zoeken naar een opvangplek.
Misschien zijn er hier in Noord-Holland te weinig bedden? Of hebben de Brabanders misschien minder overlastgevende verwarde mensen omdat ze daar in die bedden makkelijker terecht kunnen? Snijden in de ggz-kosten zal op den duur toch zijn impact hebben op onze samenleving in de vorm van meer verwarde mensen op straat, lijkt me zo?

Frank Conijn - www.gezondezorg.org

8 november 2013

De vraag is inderdaad, hr/mw Rietveld, welke vorm van zorg betere resultaten oplevert: ambulant of intramuraal? Zowel voor de patiënt als voor de maatschappij.

Als de gedwongen beddenreductie niet gebaseerd is op onderzoek waaruit blijkt dat ambulante GGZ niet minstens zo kosteneffectief is als intramurale, is men in principe niet goed bezig. Dan is men alleen maar kosten aan het reduceren, mogelijk ten koste van de kwaliteit.

De volgorde moet dus zijn, tenzij het genoemde onderzoek al is gedaan met de beschreven uitkomst, dat er eerst behoorlijke kosteneffectiviteitsassessments ontwikkeld moeten worden, om dan aan de hand van de uitkomsten daarvan te besluiten of intramurale GGZ ingeruild zou moeten worden voor (meer) ambulante.

En aan behoorlijke kwaliteitsassessments wordt hard gewerkt; zie http://www.gezondezorg.org/performance-assessment. Dit naar aanleiding van de wens van de bijna unanieme Tweede Kamer plus het kabinet om uiterlijk 2020 te komen tot uitkomstfinanciering (waarvoor 'pay 4 performance' een betere term was geweest); zie http://www.gezondezorg.org/p4p.

van der Wel

10 november 2013

Dat vraagt om een maatschappelijke kosten baten analyze. Kosten en baten van (voorkomen) van maatschappelijke effecten buiten het medische zijn voor veel burgers en beslissers blijkbaar net zo belangrijk als efficientie. Daarmee kan je cook veel vagere ideologische ideen op hun merites beoordelen. Zoals extreme extra muralisering van psychatrie en dementie.

Top