ACTUEEL

'Niet alle gemeenten al klaar voor jeugdzorg'

Gemeenten die nu nog onvoldoende inspelen op de jeugdzorgtaken die ze er vanaf 2015 bijkrijgen, krijgen hulp van zogenoemde vliegende brigades. Dit heeft het ministerie van VWS dinsdag meegedeeld.

Concrete afspraken

Dinsdag constateerde de commissie onder leiding van Leonard Geluk, die alle plannen rond deze veranderingen in de gaten houdt, dat de voorbereidingen rond het nieuwe jeugdstelsel lang niet overal even goed op gang komen. Een klein aantal gemeenten is al ver, een grote groep heeft al veel concrete afspraken gemaakt en de twee achterblijvende regio's krijgen hulp van buitenaf.

Vaart

Met vereende krachten willen de verantwoordelijk staatssecretarissen Van Rijn (Volksgezondheid) en Teeven (Justitie) de vaart in deze operatie houden. Zij willen met de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) voor duidelijke randvoorwaarden zorgen ,,waarbinnen iedereen op volle kracht kan doorwerken om een succes te maken van het nieuwe jeugdstelsel''.

Om tafel

Om de overgang van de jeugdzorg naar de gemeenten zo soepel mogelijk te laten verlopen, gaan Teeven en Van Rijn om tafel met alle betrokken instanties. Daarbij wordt onder meer gesproken over de rol van de Bureaus Jeugdzorg in de nieuwe opzet. In mei 2014 wordt duidelijk hoeveel geld de gemeenten tegemoet kunnen zien voor de jeugdzorg. (bron: ANP)

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Menno oosterhoff

13 november 2013

Dit is een te rooskleurige weergave. Er waren juist helemaal. geen concrete afspraken. Als de cie Geluk vasthield aan de eigen criteria dan voldeed niet 1arrangement.Jeugdzorg ,ggznl,vobc,vgn spreken van massaontslag en failiessement.Dus nog bij lange na niet klaar.

Top