ACTUEEL

Opstelten wil slechte toezichthouder aanpakken

Slecht presterende toezichthouders van scholen, ziekenhuizen en woningcorporaties kunnen voortaan eenvoudiger aansprakelijk worden gesteld of ontslagen. Minister Ivo Opstelten (Veiligheid en Justitie) kondigde woensdag aan dat hij het bestuur en het toezicht in deze sector wil versterken. Hij komt naar verwachting in december met een wetsvoorstel met daarin duidelijke regels over de taken en functie van de toezichthouder.

Duidelijke regels

Als het aan Opstelten ligt, leunen toezichthouders niet alleen maar achterover, maar zijn ze voldoende op de hoogte om goede besluiten te kunnen nemen en indien nodig tegenwicht te kunnen bieden aan het bestuur. Toezichthouders moeten nauwlettend de vinger aan de pols houden, vanuit de wetenschap dat zij een serieuze taak hebben, is de boodschap van de bewindsman. Falende toezichthouders kunnen nu wel worden aangepakt, maar in de praktijk blijkt het juridisch omslachtig te bewijzen waar ze precies de fout in zijn gegaan. Door met duidelijkere regels te komen, wil Opstelten dat probleem oplossen.

Problemen toezicht

Afgelopen jaren waren er onder meer problemen met het toezicht bij woningcorporatie Vestia en onderwijsinstelling Amarantis. Vestia raakte in 2012 in grote financiële problemen door de aanschaf van risicovolle beleggingsproducten. De corporatie werd met een schuldenpost van meer dan 2 miljard euro opgescheept. Onderwijskolos Amarantis, met ruim 30.000 leerlingen in het middelbaar en beroepsonderwijs, ging ten onder nadat het eind 2011 in acute financiële problemen kwam. Minister Jet Bussemaker (Onderwijs) kondigde eerder al aan dat zij naar de rechter wil kunnen stappen om schoolbestuurders aan te pakken die de kwaliteit van onderwijs laten versloffen. (ANP)

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

13 november 2013

Het idee is vast goed maar het zal in de praktijk lastig blijken de kwaliteit van het toezicht te verbeteren.

J.W. Thissen

14 november 2013

De kwaliteit van toezicht hangt af van een aantal factoren zoals o.a:
1. inhoudelijke kennis van de sector.
2.goed analytisch inzicht
3. bestuurlijke ervaring
4. voldoende tijd
5. een adequate honorering voor de werkelijke tijd die besteed wordt.
6. gezond 'boeren verstand'.
7. de moed om te zeggen wanneer zaken te complex zijn en tegelijk ervoor te zorgen dat zaken zo uitgelegd worden dat de toezichthouder het ook echt begrijpt.
8. goede informatie (ook extern verkregen)
9. het vermogen om verstandige beslissingen te nemen
10. scherp oog voor de kerntaken van de organisatie (schoenmaker hou je bij je leest).
11. het vermogen om een goede relatie met de bestuurders op te bouwen
12. De bestuurlijke moed om zonodig het bestuur tegen te spreken

Kortom: een hele set van eigenschappen, vaardigheden, moed en vooral ervaring.

Wetgeving op dit terrein is zeer lastig. Bestraffen verondersteld het overtreden van normen en deze normen zijn juist in bestuurlijke situaties moeilijk vast te leggen. Dat maakt goed bestuur moeilijk maar ook interessant! Misschien is het meest effectief indien:

1. Toezichthouders en besturen er voor zorgen dat toezichthouders worden aangetrokken met kennis van de betreffende sektor. Dus geen politieke benoemingen.
2. de honorering voor toezicht in de semi-publieke sector en bedrijfsleden bij wet gelijk wordt gesteld. (nb: toezicht in de semi-publieke sector is lastiger dan bij bedrijven en kost minstens zoveel tijd of meer). Reële vergoeding van tijdbesteding trekt goede kandidaten.
3. Stel regels op waar scholen, ziekenhuizen, woningcorporaties zich niet in mogen begeven (bv: handel in derivaten,bepaalde financiële producten, bepaalde financiële instellingen...etc.
4. Draai voor aantal zaken de bewijslast om. Dit verscherpt de bewustwording dat verantwoording kan worden gevraagd.

Voor de rest. Accepteer dat het soms fout gaat. En reageer niet bij fouten met direct meer wetgeving.

Top