HRM

Zuinig BTN keert cao-overleg de rug toe

Branchebelang Thuiszorg Nederland (BTN) heeft woensdag het cao-overleg met de andere partijen stop gezet. Als reden voert BTN aan dat andere werknemers- en werkgeversorganisaties afspraken willen maken die kostenverhogend werken.

BTN is van mening dat alle aandacht in de sector verzorging, verpleging en thuiszorg gericht zou moeten zijn op het behoud van zoveel mogelijk werkgelegenheid. Kostenverhogende cao - afspraken zullen volgens BTN leiden tot meer ontslagen. BTN pleit er voor om de lopende cao ongewijzigd te verlengen tot 31 december 2014 waarbij periodieke salarisverhogingen gewoon doorgevoerd zouden worden.

Korting

Volgens BTN kan de sector zich op dit moment geen extra kosten veroorloven. “De zorgkantoren hebben op basis van het zorgakkoord voor 2014 uniform gekozen voor een vertaling van de korting van 330 miljoen euro op de extramurale prestaties”, stelt bestuurder Jan Verschuren van BTN. “De gevolgen hiervan zijn dat (thuis)zorginstellingen gekort worden op de tarieven met een percentage van 6 tot 10 procent. Daarnaast hebben zorgkantoren veelal extra inkoopvoorwaarden gesteld wat maakt dat de kortingen op prijs kunnen oplopen tot zelfs boven de 10 procent. Daarnaast hebben zich ook in de Wmo en Kraamzorg negatieve prijscorrecties voorgedaan.”

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top