ACTUEEL

Amsterdamse ziekenhuizen gaan voor milieu

Zeven Amsterdamse ziekenhuizen gaan gezamenlijk hun milieuprestaties verbeteren. De ziekenhuizen hebben afspraken hierover vastgelegd in een convenant. De gemeente Amsterdam begeleidt de ziekenhuizen bij concrete stappen naar een structureel duurzame bedrijfsvoering.

De Amsterdamse ziekenhuizen onderstrepen met het convenant dat ze zich medeverantwoordelijk voelen voor een gezonde leefomgeving en een duurzame wereld. Daarom maken zij zich samen sterk voor het reduceren van de milieubelasting en het verder verbeteren van hun milieuprestaties.

Met de ondertekening stellen de ziekenhuizen zich ten doel om certificaten te behalen van de ‘Milieuthermometer Zorg', een instrument om de milieuprestatie en het milieumanagement blijvend te verbeteren en om personeelsleden, cliënten, bezoekers en overheid inzicht te geven in de resultaten.

Apparatuur

Op verschillende terreinen zijn mogelijkheden voor verbetering. Het Antoni van Leeuwenhoek zet zich bijvoorbeeld in om voedselverspilling te voorkomen. Het Slotervaartziekenhuis neemt duurzaamheid op als criterium bij de aanschaf van nieuwe apparatuur. Het nieuwe Imaging Center van VUmc wordt een modern en flexibel gebouw dat aan de hoogste duurzaamheidscriteria voldoet.

Naast deze drie ziekenhuizen hebben ook het AMC, OLVG, Sint Lucas Andreas Ziekenhuis en het BovenIJ ziekenhuis het convenant ondertekent. Daarnaast hebben Philips, Milieu Platform Zorgsector, Stichting Milieukeur, Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, Waternet, Westpoort Warmte en gemeente Amsterdam hun handtekening gezet. Zij zullen actief helpen om de verdere verduurzaming van de ziekenhuizen te ondersteunen. Hierdoor ontstaat een bundeling van kennis waar de gehele zorgketen baat bij heeft.

Hulp

Philips gaat de ziekenhuizen ondersteunen met een trainingsprogramma waarbij kennis en ervaringen worden gedeeld op het gebied van energiemanagement, afvalscheiding en het hergebruik van medische apparatuur. Waternet biedt kennis en expertise aan om op slimme manieren kringlopen van water, energie en grondstoffen sluitend te maken.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top