ACTUEEL

‘Zorgpremie stijgt in 2015’

De kans is groot dat de zorgpremie in 2015 omhoog gaat. Dat komt omdat onder meer de lijfgebonden zorg van de AWBZ overgaat naar de Zorgverzekeringswet.

Dit stelt Willem Wansink in zijn blog op Skipr naar aanleiding van gesprekken die hij voerde over de totstandkoming van de zorgpremie 2014.

Daling zorgpremie

Dit jaar daalde de premie voor het basispakket licht. Ook voor 2014 gaat de zorgpremie omlaag. Per verzekerde hoeft er dan gemiddeld 108 euro minder te worden betaald: 10 procent lager. 

Intensieve thuiszorg

Wansink concludeert dat er in 2015 waarschijnlijk geen nieuwe daling in zit. “Want in dat jaar wordt de ‘extramurale verpleging en verzorging’, dus de intensieve thuiszorg, vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) overgeheveld naar de Zorgverzekeringswet.  Deze intensieve thuiszorg kost 4 tot 4,2 miljard euro. Als er geen maatregelen worden getroffen en de rekenmodellen gelijk blijven, kost de overheveling van de intensieve thuiszorg omgerekend naar de premie 100 tot 125 euro per verzekerde”, stelt Wansink. Dit bedrag wordt nu nog betaald uit de AWBZ. Indien er geen andere meevallers zijn, kunnen de extra kosten van 125 euro per verzekerde ertoe leiden dat de zorgpremie over 2015 met 10 procent stijgt.

Stijging premie AWBZ

Staatssecretaris Van Rijn liet eerder tegenover Skipr magazine weten er rekening mee te houden dat ook de premie voor de AWBZ in 2015 omhoog gaat. Van Rijn: “Het is al mooi als we de AWBZ-premie gelijk houden. Want die is niet kostendekkend. We moeten veel geld uit de rijksbijdragen overhevelen naar de AWBZ. Als we erin slagen de groei wat af te remmen, wordt de premie hoogstens iets kostendekkender.”

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

14 november 2013

Hele verhalen in de media over de miljarden die de zorg kost. Wat er nooit bij wordt verteld is dat de zorg ruim 1 miljoen mensen aan het werk zet.
Zo bekeken zit iedereen voor een dubbeltje op de eerste rang!

Bedenk hierbij dat niemand van de autochtone Nederlanders gevraagd heeft om bijvoorbeeld het generaal pardon en het is duidelijk dat al het getier om de hoogte van de premies duidelijk een politiek doel dient.

Gelukkig dat de werkgelegenheid in de zorg dankzij de premieverhoging niet onder druk hoeft te staan.

wansink

17 november 2013

Zie ook:

"Rekening persoonlijke verzorging afgewenteld op premiebetaler" - door W.Groot en H. Maassen van den Brink

Interessante uitwerking van bovenstaand nieuwsbericht op skipr.nl in column bij Zorgvisie:

http://www.zorgvisie.nl/Financien/Verdieping/2013/11/Rekening-persoonlijke-verzorging-afgewenteld-op-premiebetaler-1411220W/?cmpid=NLC%7Czorgvisie_sunday%7C2013-11-15%7CRekening_persoonlijke_verzorging_afgewenteld_op_premiebetaler

Top