Tech

Technische Geneeskunde wordt medische beroepsgroep

Afgestudeerden aan de opleiding Technische Geneeskunde aan de Universiteit Twente vormen voortaan een nieuwe medische beroepsgroep. De beroepsgroep wordt per vrijdag 15 november opgenomen in de Wet BIG (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg).

De technisch geneeskundigen zijn voor vijf jaar bevoegd onder de beschermde titel van Klinisch Technoloog. Na deze periode worden hun medische handelingen geëvalueerd om hun tijdelijke bevoegdheid om te zetten in een definitieve. Er zijn nu 140 technisch geneeskundigen afgestudeerd. De Nederlandse Vereniging voor Technische Geneeskunde behartigt de belangen en bewaakt de kwaliteit van het handelen in de medische praktijk. De NVvTG is verantwoordelijk voor de accreditatie van bij- en nascholing.

Medische technologie

Door innovatie en steeds complexer wordende medische technologie is de vraag naar medische professionals die technisch geschoold zijn sterk gegroeid. Opleidingsdirecteur Heleen Miedema: “Reguliere geneeskunde opleidingen zijn niet technisch. En dat terwijl het vak van de dokter steeds technologischer wordt en nieuwe medisch-technische innovaties elkaar steeds sneller opvolgen. Onze afgestudeerden kunnen denken en werken als arts én als ingenieur.”

Innovaties

Technisch geneeskundigen onderscheiden zich van artsen door gebruik te maken van technische innovaties om de patiënt beter te maken. In 2003 is de opleiding Technische Geneeskunde, met goedkeuring van de ministeries van OCW en VWS, gestart aan de Universiteit Twente. De opleiding beschikt over een simulatiecentrum  voor  complexe medische handelingen, zoals een gesimuleerde intensive care en een operatiekamer. “De technisch geneeskundige kan de technische innovaties in de zorg optimaal benutten voor het verbeteren van de gezondheid en de veiligheid van de patiënt. Hierbij voert hij of zij zelfstandig medische handelingen uit, zoals chirurgische handelingen, catheterisaties en endoscopieën”, zegt Miedema in een persverklaring.

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Jaspers

18 november 2013

De BIG registratie is een mooie erkenning voor deze beroepsgroep.

Dit moet echter geen vrijbrief worden voor de geneeskunde opleiding om alle "technische" vakken er uit te halen, of voor fabrikanten om hun apparatuur nodeloos ingewikkeld te maken zodat alleen Technisch Geneeskundigen er mee om kunnen gaan.

Anoniem

18 november 2013

Het moge duidelijk zijn dat medisch specialisten hoe langer hoe meer raakvlak met de apparatuur en onderliggende techniek dreigen te verliezen. Niet alleen klinisch fysici maar ook medisch technici kruisen nu hun pad. Ik denk dat radiologen dringend aan reflectie over hun specialisme toe zijn. Let the turf battle begin.

Top