ACTUEEL

'Inspraak nodig bij zorgverzekeraars'

Zorgverzekeraars zouden zich veel meer als coöperaties moeten opstellen en verzekerden inspraak geven in het beleid en de manier waarop de zorg wordt ingekocht. Het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie stelt dat voor in de maandag verschenen publicatie Zorg met een hart.

In die notitie worden manieren gezocht om de zorg toekomstbestendig te maken. Mondigere burgers zijn daarvoor onmisbaar en ze moeten ook serieus worden genomen, aldus het Wetenschappelijk Instituut. Dat signaleert dat zelfs de meest zelfbewuste mensen nu maar moeizaam hun weg kunnen vinden in het huidige zorgaanbod. “Patiënten willen terecht meebeslissen over hun zorg en behandeling. Dit bevordert ook de kwaliteit van zorg en vermindert de kosten. Het blijkt dat goed geïnformeerde patiënten vaak een minder belastende ingreep kiezen.”

Preventie

Verder wordt gepleit om nog meer werk te maken van preventie en om scherper te letten op overbehandeling, het verlenen van zorg die niet bewezen effectief is. De auteurs stellen dat “kwaliteit van zorg, leven en sterven niet altijd hoeft te betekenen dat alles wat medisch mogelijk is ook moet worden toegepast”.

De publicatie Zorg met een hart wordt 11 januari uitvoerig besproken tijdens een congres. (ANP)

3 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

18 november 2013

Beste redactie,
de clou zit hem niet in de conclusie van dit rapport maar hoe dit rapport via het probleem dat burgers meer betrokken willen zijn tot de conclusie komt dat dit moet door meer inspraak bij de zorgverzekeraars. Nu is het artikel nietszeggend. Alhoewel ik niet hoop dat het rapport juist nietszeggend is, anders is het weer eens geen wetenschappelijk rapport maar een politiek positiewerkje.

westerwoudt

18 november 2013

Op een paar uitzonderingen na zijn alle zorgverzekeraars in Nederland coöperaties, onderlinge waarborgmaatschappijen of andere rechtsvormen waar leden/klanten het laatste woord hebben en statutair de baas zijn.
Verzekeraars onderzoeken zich suf wat klanten willen en verwachten. En als de uitkomst dan nog tegenvalt, ben je met één opzegbriefje van je zorgverzekeraar af. Je bent in Nederland sneller verlost van een slechte zorgverzekeraar dan van een prutsdokter of bedenkelijk hospitaal.

Wiert van der Veen

19 november 2013

westerwoudt schrift dat er een paar uitzonderingen zijn. Maar met een handjevol meedenkers bereik je nog lang geen inspraak. Ik maak me sterk dat één van de grootste verzekeraars MENZIS, of niet eens een inspraakorgaan heeft of er haar achterste mee afveegt. In elk geval is het mij wel duidelijk dat MENZIS überhaupt niet voornemens is om naar haar verzekerden te luisteren.

Top