ACTUEEL

'Toezicht NVWA moet worden versterkt'

Het toezicht van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) moet worden versterkt. Staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken heeft dat laten weten in reactie op het woensdag verschenen onderzoeksrapport van de Algemene Rekenkamer. Ze reageert ook namens minister Edith Schippers van Volksgezondheid. Dijksma gaat daartoe een plan van aanpak maken, op basis van de conclusies van het rapport.

Dijksma is al begonnen met invulling geven aan de verdere ontwikkeling van het takenpakket en het budget van de NVWA, liet ze weten.

Mislukt

In het rapport oordeelde de Rekenkamer dat de fusie van drie verschillende inspectiediensten tot de NVWA mislukt is. Het in 2007 genomen besluit was niet goed onderbouwd, de voordelen die het moest opleveren waren te optimistisch, de kostenbesparingen zijn niet gelukt en ook de besparing die nog moet komen, wordt hoogstwaarschijnlijk niet gehaald.

De Rekenkamer plaatst kanttekeningen bij het risicogericht toezicht van de NVWA, dus het extra controleren op bedrijven die vaak en ernstig de regels overtreden, wat ook een kostenbesparing moet opleveren. "Vooralsnog heeft de NVWA voor de meeste sectoren geen scherp inzicht in de naleving van wet- en regelgeving", schrijft de instantie. Dat komt omdat de toezichthouder nog bezig is met het maken van een nieuwe risicoanalyse voor de 23 sectoren waar toezicht over gehouden moet worden.

Daarnaast worden de mogelijkheden om inspecties op basis van een risico-inschatting te plannen in de praktijk beperkt door de roep vanuit de samenleving om meer toezicht na incidenten, zoals voedselschandalen. "Al met al is het naar ons oordeel niet aannemelijk dat er de komende vier jaar met systeemtoezicht al veel kan worden bespaard. Integendeel", zo staat in het onderzoeksrapport.

Nuance

De staatssecretaris plaatst nuancerende opmerkingen bij de door de Rekenkamer geconstateerde stelselmatige overschrijdingen van de begrotingen in de periode 2007-2012 en de inschatting dat de taakstelling voor de NVWA niet zal worden gehaald.

De NVWA zelf reageert niet, maar verwijst naar de reactie van Economische Zaken.

Geschrokken

PvdA-Kamerlid Sjoera Dikkers noemde de conclusies van de Rekenkamer woensdag pittig. Ze is geschrokken van de constatering dat de NVWA onvoldoende zicht heeft op de naleving van de regels door bedrijven. Ze wil snel van het kabinet weten of consumenten er nog wel op kunnen rekenen dat ze weten wat ze eten. Dat laatste wil ook Carla Dik-Faber van de ChristenUnie zo snel mogelijk helder hebben.

Gerard Schouw (D66) wil nog voor kerst een hoorzitting houden om de hoofdrolspelers van de afgelopen 10 jaar (onder anderen oud-bewindslieden als Henk Bleker en Gerda Verburg) aan de tand te voelen. (ANP)

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top