Tech

Europa versnelt ontwikkeling e-health

De lidstaten van de Europese Unie hebben op 19 november gezamenlijke richtlijnen vastgesteld voor de digitale uitwisseling van patiëntinformatie. De richtlijnen moeten de Europese e-health ontwikkeling een flinke impuls geven.

Paola Testori Coggi , directeur-generaal Health & Consumers van de Europese Commissie, noemt de invoering van de richtlijnen “een mijlpaal”. “Na jaren van discussie over e-health zien we met het akkoord voor het eerst concrete resultaten waar de patiënt baat bij heeft”, aldus Testori Coggi.

De richtlijnen moeten er toe leiden dat digitale gezondheidsinformatie  indien nodig en gewenst in iedere lidstaat beschikbaar is voor behandelaars. Het kan hierbij om harde klinische data gaan, maar ook over  informatie betreffende de zorgverzekeraar. De  Europese Commissie verwacht dat hiermee de patiëntveiligheid bij een behandeling in het buitenland  wordt verbeterd. Voorwaarde is wel dat de patiënt persoonlijk toestemming geeft voor een dergelijke gegevensuitwisseling.

Referentie

De Europese Commissie hoopt tevens dat de invoering van de Europese richtlijnen kan bijdragen aan de ontwikkeling van elektronische patiëntendossiers op nationaal niveau. Op dit moment zijn veel van de 28 EU-lidstaten ieder op eigen wijze bezig met de ontwikkeling van een elektronisch patiëntendossier. De EU denkt dat de richtlijnen kunnen dienen als referentiepunt voor de procedure rond en inhoud van de verschillende EPD’s.

 

 

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

23 november 2013

We gaan hier ook toe naar een soort Obama care met alle rampzalige gevolgen van dien voor onze inkomensklasse!

Leve de EU? Denk maar niet dat zuid Europa m.n. de Fransen zich neerleggen bij deze privacy aantasting.

Top