ACTUEEL

Crisis raakt medische pensioenfondsen

Beroepspensioenfondsen voor huisartsen en medisch specialisten hebben een vermogen verloren door de economische crisis. Inmiddels zijn er tekenen van herstel. Dat hebben de fondsen bevestigd, aldus MedNet.

Reserves verdwijnen

Pensioenfondsen hebben hun reserves het afgelopen jaar zeer hard zien slinken. Dat kwam door een combinatie van lage beurskoersen en een daling van de zogenoemde langetermijnrente. Het pensioenfonds Zorg & Welzijn voor mensen in de zorg heeft zijn vermogen in het eerste halfjaar wel zien groeien met 3,4 procent.

Dekkingsgraad vraagt om herstelplan

Het totale belegd vermogen vanZorg & Welzijn bedraagt 74,7 miljard euro. De toename in het tweede kwartaal is te wijten aan de stijging van beurskoersen. De dekkingsgraad groeide in de eerste helft van het jaar naar honderd procent, tegen 92 procent eind vorig jaar. Begin vorig jaar was dit nog 143 procent. De dekkingsgraad van deStichting Pensioenfonds Medisch Specialisten is eind juni vastgesteld op 104 procent. Eind 2008 was dit nog 98 procent en begin dat jaar 146 procent. De Nederlandse Bank (DNB) hanteert een minimum dekkingsgraad van 105 procent. Het pensioenfonds heeft daarom een herstelplan ingediend. Het ingediende herstelplan van Zorg & Welzijn is goedgekeurd door DNB. Het Pensioenfonds voor Huisartsen had eind mei een dekkingsgraad van 144 procent. Eind december 2008 was dit 135 procent.

Stijging pensioenuitkering

Het eigen vermogen van de pensioenfondsen voor artsen en medisch specialisten daalde weliswaar, maar de pensioenuitkering is wel gestegen. Bij de huisartsen is er sprake van een stijging van ruim 2,5 procent en bij specialisten 3 procent. Zorg & Welzijn heeft juist eerder dit jaar de pensioenen bevroren. Directeur Jeroen Steenvoorden van de Stichting Pensioenfonds Medisch Specialisten op MedNet.nl: “Het fonds voor de huisartsen is niet helemaal met het pensioenfonds voor specialisten te vergelijken. Zo hanteren wij een indexatiegarantie, wat betekent dat wij de uitkeringen jaarlijks met drie procent moeten verhogen. Mede daardoor is onze dekkingsgraad lager; het bedrag dat voor die indexatie gereserveerd staat moeten wij bij de verplichtingen rekenen.”

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top