ACTUEEL

‘Zorgverzekeraars zetten in op sturende budgetpolis’

Steeds meer zorgverzekeraars gaan hun klanten naar gecontracteerde zorgverleners sturen. Vooral Univé Zekur, Zilveren Kruis Achmea Beter Af Selectief en Menzis BudgetBewust doen dit. Dat zegt Erik Hordijk van Verzekeringssite.nl.

“We steeds meer de VS achterna”, zegt Hordijk van Verzekeringssite.nl. “Univé Zekur bestaat al een aantal jaren en bij deze verzekering kon je altijd al maar naar zo’n 16 ziekenhuizen. Maar nu hebben Zilveren Kruis Achmea en Menzis ook in hun budgetpolissen zorgsturing. Zo kan je bij de Beter Af selectief Polis maar bij 31 ziekenhuizen terecht, zonder dat het je extra geld kost.”

Zorgsturing

Bij Menzis BudgetBewust heeft een verzekerde voor 11 veelvoorkomende ziekenhuisbehandelingen alleen keuze uit een zogenoemd Topzorg-ziekenhuis. Dit beperkt de keuze van de verzekerde.  Mocht een klant er toch voor kiezen om niet naar een Topzorg ziekenhuis te gaan dan krijgt hij maar 60 procent van de geldende tarieven vergoedt, volgens informatie van Verzekeringssite.nl.

Bij Zilveren Kruis Achmea Beter Af Selectief polis en TakeCareNow! kan een klant bij zo’n 31 ziekenhuizen terecht voor planbare zorg, zoals een staaroperatie of borstkankerzorg. Gaat de klant naar een niet-gecontracteerde zorgverlener dan ontvangt hij een vergoeding van 70 procent van het gemiddelde Achmea-tarief. Klanten kunnen bij Univé Zekur voor planbare zorg maar bij 16 ziekenhuizen terecht. Gaan ze toch naar een niet-gecontracteerd ziekenhuis, moeten ze 20 procent van de rekening zelf betalen tot maximaal  500 euro per verzekerde per kalenderjaar.

Budgetpolissen

De budgetpolissen zijn een gevolg van het zorgakkoord dat de zorgverzekeraars met minister Schippers van Volksgezondheid hebben gesloten. Daarin hebben ze afgesproken om de groei in de zorg tegen te gaan door afspraken te maken met zorgverleners over de prijs. Dit betekent dat wanneer een patiënt niet naar een gecontracteerde zorgverlener gaat, hij een gedeelte van de kosten zelf moet betalen.

3 Reacties

om een reactie achter te laten

Frank van Wijck

26 november 2013

"In totaal telt Nederland zo'n 350 ziekenhuizen"?

Anoniem

26 november 2013

Zo kan je bij de Beter Af selectief Polis maar bij 31 ziekenhuizen terecht, zonder dat het je extra geld kost." ?????

wim van der meeren

27 november 2013

Niet alle budgetpolissen hebben deze strategie.
Onze budgetpolis, CZdirect, volgt de contractering van onze andere polissen: zeer ruim hebben we het zorgaanbod gecontracteerd. Beperkingen zijn er vooral op basis van ons door kwaliteit gedreven selectieve inkoopbeleid, bv voor borstkanker, blaasverwijdering, bariatrie, schizis en infectie prothesiologie.
We kijken ook scherp naar praktijkvariatie.
Aanbieders die niet aan onze kwaliteitsnormen voldoen (wat die normen zijn verantwoorden we op de website) contracteren we niet voor die aandoeningen.

Top