ACTUEEL

‘Hulpmiddelen uitgeven via gemeente versnippert zorg’

Verstrekking van hulpmiddelen moet via één loket, de zorgverzekeraar via de Zorgverzekeringswet (Zvw), geregeld worden. Dat stellen de Chronisch zieken en Gehandicapten Raad (CG-Raad), de koepel van ouderenorganisaties CSO en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) in reactie op het advies van het College voor zorgverzekeringen (CVZ). Het CVZ wil dat mensen voortaan bij de gemeenten aankloppen.

Zorg als core business

VWS besluit dit najaar of hulpmiddelen via gemeenten of zorgverzekeraars verstrekt moeten worden. Adjunct-directeur zorg van ZN Paul van Rooij: “Zorg is niet de core business van gemeenten. Overheveling naar gemeenten leidt tot versnippering van zorg en lokale verschillen in de uitvoeringspraktijk.” Ook Hadewyck Cliteur , plaatsvervangend directeur CG-Raad, is verbaasd over het advies van het CVZ. “Het is niet klantgericht als de cliënt na ontslag uit het ziekenhuis bij doorligwonden voor het matras naar de zorgverzekeraar moet, en voor het zitkussen erbij naar de gemeente. Ook voor medisch gerelateerde mobiliteitsproblemen zoals bij COPD en hartfalen, is het wenselijk om de (hulpmiddelen)zorg integraal vanuit de Zvw te regelen.”

Vergroten van keuzevrijheid klant

De partijen voeren daarnaast aan dat hulpmiddelenverstrekking bij de Zvw de keuzevrijheid van de klant vergroot. De klant kan immers overstappen naar een andere zorgverzekeraar, overstappen van gemeente is geen optie. Ook zouden aanvraagprocedures bij zorgverzekeraars minder bureaucratisch zijn dan bij gemeenten.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top