ACTUEEL

Nictiz en RIVM presenteren whitepaper e-health

De introductie van e-health wordt door velen gezien als een van de belangrijkste ontwikkelingen in de gezondheidszorg. Om dat in goede banen te leiden, ontwikkelden Nictiz en RIVM een whitepaper. Ook moet er een meldsysteem komen voor incidenten met e-health.

Het whitepaper is vorige week gepresenteerd tijdens het Medisch Informatica Congres. In het document gaan de organisaties in op een aantal risico's die samenhangen met e-health. Ze onderscheiden mensgebonden, organisatiegebonden en technologiegebonden risico's. Ook geven de auteurs kaders en methoden om de risico's te beheersen.

Urgentie

Met het whitepaper willen de opstellers bestuurders, managers en zorgprofessionals een gevoel van urgentie meegeven. Ze schrijven dat risico's die samenhangen met het gebruik van e-health soms al in een vroeg stadium voorkomen kunnen worden.

Hoofdlijnen

Op hoofdlijnen adviseren de auteurs dat instellingen zich op de hoogte stellen van geldende wetten, veldnormen en richtlijnen. Ook is het raadzaam om risico's voorafgaand te inventariseren en gebruik te maken van bestaande risicomanagementsystemen. Daarbij gaat het om regelmatige controle van de gehanteerde toepassing. Daarnaast schetsen ze een aantal maatregelen die instellingen kunnen nemen om de risico's te beheersen.

Meldsysteem

In een rapport dat RIVM deze week publiceerde over de risico's van e-health, blijkt dat er nog geen degelijk wetenschappelijk onderzoek is uitgevoerd naar de risico's van het gebruik van e-health. De veiligheid van e-healthtoepassingen komt echter wel in een aantal wetenschappelijke onderzoeken naar voren. Ook worden incidenten gemeld in de media. Om steeds meer e-health wordt gebruikt, pleit het RIVM voro een meldsysteem voor incidenten. Zo kunnen problemen structureel geïdentificeerd, gedocumenteerd en gemonitord worden.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top