ACTUEEL

'Wereldwijde aanpak antibioticaresistentie'

De aanpak van bacteriën die resistent zijn geworden voor antibiotica wordt wereldwijd verbeterd. Dat staat in een overeenkomst die Nederland in Genève heeft gesloten met de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Dat maakte het ministerie van Volksgezondheid donderdag bekend.

Door onzorgvuldig en overmatig gebruik van antibiotica worden steeds meer bacteriesoorten resistent voor de werking van antibiotica. Daardoor is het mogelijk dat bepaalde infecties in de toekomst niet meer kunnen worden bestreden.

Basishygiëne

Minister Edith Schippers van Volksgezondheid (VWS) heeft bij de WHO gepleit voor de mondiale aanpak. Daarbij zouden landen zorgvuldiger moeten omgaan met antibiotica. Infecties moeten worden voorkomen door een betere basishygiëne en landen moeten gezamenlijk nieuwe antibiotica gaan ontwikkelen. Ook moet volgens Schippers worden tegengegaan dat antibiotica worden verkocht zonder recept, zoals nu nog in veel zuidelijke landen gebeurt.

De WHO gaat een internationaal actieplan opstellen. Schippers heeft aangeboden de Nederlandse kennis en ervaring op dit gebied aan de WHO beschikbaar te stellen. De minister heeft zich bij de WHO lange tijd hard gemaakt voor betere afspraken over bestrijding van antibioticaresistentie. Als bacteriën resistent worden voor bepaalde antibiotica dan kunnen ziektes als longontsteking of blaasontsteking weer levensbedreigend worden. (ANP)

3 Reacties

om een reactie achter te laten

ANH Jansen

28 november 2013

Gebruik van antibiotica voor de Intensieve Veeteelt gaat zonder recept op kilo basis; de nieuwste anti-biotica worden in de sector gebruikt. Stallen voor kuikens worden vooraf besproeid met de allernieuwste, voor humane therapie, geschikte middelen. De resistentie ontwikkeling gaat dan ook via de Intensieve Veeteelt.

Eerste maatregel van E Schippers moet dus zijn antibiotica op recept per dier. Scheiding van verstrekking van antibiotica en voorschrijving; middelen via de apotheek en voorschrijving via de dierenartsen. Dat haalt de kat van het spek.

De Denen doen al jaren niet anders en dat werkt perfect. En verder naleving van hygiene voorschriften ipv te vertrouwen op de antibiotica.

Voorkomen van gebruik is altijd beter.

Is allemaal bekend, maar het Ministerie van EL&I bepaalt het beleid van Minister Schippers.

Nederland is gezien de omvang van de intensieve veeteelt en de export één van de bronnen van de resistentie ontwikkeling.

En bellen met de Minister met de smartphone werkt averechts.

Whatsupp ipv Whatsapp.

Hopstaken

29 november 2013

Deze overeenkomst sluit mooi aan bij het krachtige pleidooi van de Lancet Infectious Diseases Commission dat deze week is verschenen (Lancet Infect Dis 2013;13:1057-98). Hierin wordt onder meer opgeroepen meer point of care testen (POCT) in te zetten. POCT kunnen helpen onnodig antibioticagebruik wereldwijd te verminderen. Een paar aandachtspunten:
- De meerwaarde van deze POCT moet veelal nog bewezen worden, zowel technisch als praktisch in de doelpopulatie;
- Hoge kwaliteit van POCT moet bij voortduring geborgd zijn;
- Goede consultvaardigheden helpen de verleiding om antibiotica voor te schrijven te verminderen; zie ook www.acutehoest.nl.
- De meeste antibiotica voor mensen worden in de 1e lijn voorgeschreven. Daarbij behoort de Nederlandse huisarts tot de laagst voorschrijvende populatie ter wereld.
Betrek dus ook eerstelijnsexperts in het streven om onze kennis uit te dragen in de wereld.
Saltro diagnostisch centrum zet zich op genoemde punten al geruime tijd in, zowel in binnen- als buitenland.

van Herten

29 november 2013

Het beeld dat heer Jansen schets van het toepassen van antibiotica in de veehouderij is achterhaald. Alle antibiotica moesten altijd al op recept van een dierenarts worden voorgeschreven. Inmiddels zijn er wel nieuwe maatregelen genomen ter verbetering. Vanaf 1 maart 2014 mag een veehouder alleen nog onder strikte voorwaarden (1-op-1 relatie, vaste bezoekfrequentie en bedrijfsgezondheidsplan) zelf 1e en sommige 2e keuze antibiotica toe dienen. Koppelbehandeling met 3e keuze middelen is niet toegestaan. Koppelbehandeling mag sowieso alleen na klinische inspectie van de dieren. Voor het voorschrijven van 3e keuze middelen aan individuele dieren is kiemisolatie en gevoeligheidsbepaling verplicht.
Het is niet voor niets dat het gebruik van antibiotica in de dierhouderij inmiddels met meer dan 50% is gedaald ten opzichte van het niveau van 2009.
Het ontkoppelen van voorschrijven en afleveren gaat overigens niet bijdragen aan verdere reductie. De druk op de dierenarts om voor te schrijven wordt er niet minder van. Zie ook het rapport van Berenschot " Naar Nederlands Model" http://www.berenschot.nl/actueel/nieuws/nieuws/nieuws-2011/berenschot-adviseert/

Top