ACTUEEL

‘Volledige transparantie verbetert zorg in Engeland’

‘Volledige transparantie verbetert zorg in Engeland’

Volledig inzicht door burgers in de prestaties van ziekenhuizen en individuele artsen op het gebied van hartzorg heeft in Engeland de afgelopen tien jaar de zorg veranderd en verbeterd. Dat stelt Ben Bridgewater, professor en cardioloog aan de University Hospital of South Manchester. Tijdens het Symposium Meetbaar Beter woensdag 27 november deed hij uit de doeken wat volledige transparantie betekent voor ziekenhuizen, artsen, patiënten, de manier van zorg verlenen en welke effecten het op de kwaliteit van zorg heeft.

Een volledig inzicht in prestaties op het gebied van hartzorg maakt de Engelse zorg beter, zegt Bridgewater. Zo monitoren artsen en ziekenhuizen continu de kwaliteitsinformatie. De openbaarheid zorgt ervoor dat artsen en bestuurderss onmiddellijk actie ondernemen wanneer zij iets afwijkends waarnemen. Zij gaan na wat de reden van de afwiijking is. Vaak is er een logische verklaring, soms is er echt iets aan de hand. Calamiteiten hebben op deze manier weinig kans tot iets groots uit te groeien, stelt Bridgewater. En het belangrijkste: het geeft patiënten vertrouwen.

Openbare database

In Engeland zijn alle prestatie-indicatoren en behandelingsresultaten openbaar. De database is via een website voor iedereen in te zien. Deze is zo ingericht dat burgers op een makkelijke manier de informatie vinden die ze zoeken, en dat deze op  een begrijpelijke manier wordt weergegeven. Het geeft patiënten bijvoorbeeld inzicht in eventuele extra risicofactoren en hoeveel dit de kans op succes beïnvloed. Zo kan diabetes het resultaat in sommige gevallen iets beïnvloeden. Met deze kennis kunnen klinische afwegingen beter worden gemaakt en besproken met de patiënt. Daarmee kunnen arts en patiënt samen tot een besluit komen waar beide achterstaan.

Individuele prestaties

Waar in Nederland artsen en bestuurders huiverig voor zijn, is de individuele herleidbaarheid. Dat gold lang voor bijvoorbeeld de openbaarmaking van sterftecijfers. Zo maakte de NVT woensdag sterftecijfers bekend die voor het eerst herleidbaar zijn tot het betreffende hartcentrum. Individuele prestaties van artsen publiceren is in Nederland nog een brug te ver. In het volledig openbare systeem in Engeland staat precies welke behandelingen artsen uitvoeren en met welke resultaten. “Wanneer ik een patiënt voor het eerst zie, kent deze mij vaak al. Hij heeft over mij gelezen, kent me van de foto en  kent mijn prestaties. Het komt voor dat een patiënt tegen mij zegt dat hij een ander wil”, zegt Bridgewater. “Dat is goed. De patiënt neemt daarmee namelijk zelf de leiding. Hij neemt verantwoordelijkheid voor zijn kwaal en kiest bewust voor een arts met wie hij de samenwerking aangaat.” Dit voorbeeld schetst de patiënt empowerment en de zelfregie die ook in Nederland steeds meer zijn weg vinden.

Daarnaast beoordelen cliënten hun artsen in Engeland onder meer op hun individuele vaardigheden. Artsen kunnen zien hoe zij scoren ten opzichte van de gemiddelde beoordeling. Zo scoort Brigdewater bijvoorbeeld iets lager dan gemiddeld op emotionele betrokkenheid. “Dat leidt ertoe dat ik er onmiddellijk extra op let om te informeren hoe de patiënt zich voelt”, zegt Bridgewater. Hiermee schetst hij de directe invloed van de feedback.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

ANH Jansen

28 november 2013

Budgetpolissen en verdere In Natura verzekeringen maken dit soort transparantie in Nederland onmogelijk. Prijs/kwaliteit dient geheim te blijven wegens 'concurrentie gevoelige' informatie.

NHS is zonder ACM of EU mededinging en daardoor is deze werkwijze, volledige transparantie, wel mogelijk.

Beveridge model heeft zo zijn voordelen. Voor de burgers.

Maar ja, is het systeemmodel Zorgstelsel 2006 opgezet in het belang van de burger of heeft het dezelfde onderliggende agenda als de OV Chipkaart?

Top