ACTUEEL

'Vergelijkingssite geeft betrouwbaar beeld'

'Vergelijkingssite geeft betrouwbaar beeld'

Vergelijkingssite ZorgkaartNederland geeft zorgverleners even betrouwbare beoordelingsinformatie als een gevalideerde methode als de CQ-index. Het is zeker niet zo dat voornamelijk ontevreden patiënten zich op ZorgkaartNederland melden. Daarmee kan de weerstand onder veel zorgverleners ongegrond genoemd worden.

Tot die conclusie komen masterstudent Rosanne Geesink en Programmaleider Zorg Xander Koolman van het Talma Instituut van het Vumc op basis van een onderzoek. Koolman is tevens verbonden aan SiRM. De onderzoekers stellen dat op Zorgkaart Nederland gemiddeld representatieve waarderingen over ziekenhuizen worden gegeven. De ranglijsten van ziekenhuizen per instrument zijn dan ook 'samenhangend', zo schrijven ze.

Zorgkaart

ZorgkaartNederland is met 900.000 bezoekers per maand een van de grootste vergelijkingssites voor medische zorg. Patiënten kunnen er medici en instellingen een rapportcijfer geven. Ze moeten daarvoor zes aspecten van de zorg gemotiveerd beoordelen. Het platform is een initiatief van patiëntenfederatie NPCF en uitgeverij Bohn Stafleu van Loghum.

Gemiddeld oordeel

De onderzoekers bekeken of het oordeel van ziekenhuizen op ZorgkaartNederland en de score van diezelfde ziekenhuizen in de CQ-index overeen kwamen. De gemiddelde beoordeling van alle ziekenhuizen via ZorgkaartNederland en CQ-index blijkt ongeveer gelijk, met respectievelijk een 7,84 en een 7,97. ZorgkaartNederland geeft wel meer beoordelingen onder de 6 dan de CQ-index. Die lagere scores worden gecompenseerd door ook meer waarderingen boven de 8.

Hoewel de gemiddelden over alle ziekenhuizen vergelijkbaar zijn voor beide beoordelingssystemen, blijkt de waardering per ziekenhuis soms wel te verschillen. Dit heeft te maken met de hoeveelheid waarderingen per ziekenhuis. Bij een kleiner aantal waarderingen is de rol van toeval groter. Het is dan mogelijk dat het door toeval om een wat meer kritische groep gaat.

Representatief

Patiëntenfederatie NPCF is blij met de uitkomsten van het onderzoek. Jacqueline Baardman, adjunct-directeur van de NPCF: "De afgelopen jaren hebben wij met zorginstellingen veel discussie gevoerd over de betrouwbaarheid van de reviews op ZorgkaartNederland. Deze discussie werd met name gevoed door de angst dat enkel negatieve ervaringen hun weg naar ons platform zouden vinden. Onze ervaring is echter dat ZorgkaartNederland een goed representatief beeld geeft van de door de patiënt ervaren kwaliteit van zorg en dat patiënten zeer bereid zijn om ook een positieve ervaring op ZorgkaartNederland te posten. Het is fijn dat dit onderzoek onze ervaringen bevestigd waarmee tevens wordt aangetoond dat ZorgkaartNederland niet langer een bedreiging vormt maar instellingen juist een kans biedt om patiënttevredenheid in een transparante & onafhankelijke omgeving te plaatsen.

Het onderzoek bevestigt ook het gelijk van de meer dan 100 ziekenhuizen, instellingen en praktijken die momenteel actief gebruik maken van de mogelijkheden die ZorgkaartNederland biedt om de waarderingen actief te monitoren en analyseren. Zij hebben dit als eerste met ons aangedurfd, hebben in de eigen organisaties soms stevige discussies moeten voeren over de validiteit maar werken nu actief samen met ons aan het transparant meten van kwaliteit vanuit de ervaring van de patiënt. Wij zijn deze eerste 100 ambassadeurs hiervoor ontzettend dankbaar."

------

Hoe houdbaar is de top van de Nederlandse zorg? Kom naar het Skipr 99 event

U bent niet te oud. En ook niet te jong. U bent op uw plek in Skipr generaties; een spetterende live talkshow tijdens het Skipr 99 event op woensdag 18 december 2013. Voor het eerst staan tijdens het Skipr 99 event de masterclasses financiën, innovatiestrategie en governance het menu. Meld u vandaag nog aan voor één van de masterclasses en de Skipr 99 talkshow.

 

18 Reacties

om een reactie achter te laten

van Heemstra ZorgSteedsBeter

3 december 2013

Da's een mooi uitkomst! Want de vervolgstap is dat dergelijke informatie een snelle aanjager is voor verbeteringen! Bewezen is namelijk ook dat degenen die onderaan de scores zitten plotseling hard gaan werken om hoger te komen. Zelfs als ze twijfelen aan de juistheid van de scores. Én het motiveert enorm om daarna resultaat te zien van je inspanningen daartoe. Dus het wordt nog leuker werken ook!

Van Loon, NFK

3 december 2013

Belangrijke uitkomst! Nu nog meer bekendheid geven aan site, zodat aantal waarderingen toeneemt. Hoe meer waarderingen, hoe meer waarde. Mooie ontwikkeling is dat patienten sinds november bij hun waardering op Zorgkaart Nederland kunnen vermelden voor welke aandoening ze in het zkhs zijn geweest. Dat geeft nog betere, gerichte, informatie aan bezoeker van Zorgkaart Nederland. 'Hoe waarderen andere mensen met dezelfde aandoening dit ziekenhuis?' Mooi!! Waarderingen voor de kankerzorg worden vanaf 2014 ook getoond in de Patientenwijzers van de kankerpatientenorganisaties.

Xander Koolman (Talma)

3 december 2013

Op het bovenstaande artikel wil ik graag toelichten dat wij een vergelijking hebben gemaakt tussen het gemiddelde van de ZorgkaartNederland cijfers en het antwoord op de CQI-vraag: ‘Welk cijfer geeft u dit ziekenhuis?’. Een toelichtend artikel zal binnenkort op de website van de NPCF verschijnen.

van essen

3 december 2013

gepast enthousiasme lijkt me eerder aan de orde. Schrijver geeft aan dat de reviews gemiddeld genomen representatief zijn, dus is er ook een aantal waar dat niet voor geldt.

Daarnaast kun je je afvragen in hoeverre bijvoorbeeld 120 reviews, verspreid over alle specialismen in een tijdsbestek 5 jaar representatief is voor de huidige situatie in een ziekenhuis. kijk dit dus na voordat je kwaliteit van een ziekenhuis zou willen duiden, als dat al mogelijk is. Vergeet ook niet dat hier niet gaat om garanties.

Caroline van Weert

3 december 2013

Interessante uitkomst dat de totale gemiddelde score van Zorgkaart overeenkomt met het rapportcijfer in de CQI. Vanuit het principe van "Big data" kunnen bij intensief gebruik van de site de resultaten meer en meer betrouwbaarder, actueler en specifieker worden ook per aandoening en voor bepaalde doelgroepen. Op deze manier kan er een krachtige, actuele en structurele bron voor patiëntervaringen ontstaan.

Anoniem

3 december 2013

Beetje bizar dat deze onderzoekers de statistische kennis niet bezitten dat het statistisch fout is om gemiddelden te toetsen bij niet normaal verdeelde waarden (wat bij de Zorgkaart Nederland zeker het geval is). Als zodanig acht ik dit onderzoek niet echt betrouwbaar en lijkt het mij erop dat deze onderzoekers voornamelijk wenselijke uitkomsten wilden presenteren of dat de statistische kennis die bij het Vumc wordt bijgebracht simpelweg onvoldoende is.

Xander Koolman (Talma)

3 december 2013

Inmiddels is een kort toelichtend rapport beschikbaar op http://www.npcf.nl/?option=com_content&view=article&id=5486&catid=2:nieuws&Itemid=26 Uit dat rapport blijkt bijvoorbeeld dat de verdeling van de beoordelingen van ZKN bij benadering normaal verdeeld zijn, en dat de validiteit van de technieken die wij gebruiken niet afhankelijk zijn van de normaliteit van deze verdeling.

Anoniem

3 december 2013

Mijnheer Xander Koolman,

Volgens mij moet u uw onderzoek toch maar eens even nachecken, u presenteert namelijk een gemiddelde van 7,84 en een min van 6,27 en een max van 8,77. uw standaarddeviatie is echter 1,68 waarbij dus uw standaarddeviatie voorbij uw min en max ligt. Als zodanig klopt uw data niet. Hetzelfde is van toepassing bij uw CQI tevredenheid. Daarnaast ziet uw grafiek er niet normaal verdeeld uit bij de ZKN grafiek, deze is duidelijk Left Skewed en vertoont een dichotome relatie, waarbij dit bij de CQI veel minder het geval is.

Daarnaast wil ik er u op wijzen dat u gemiddelden van gemiddelden aan het berekenen bent, u heeft dus niet naar de onderliggende verdeling gekeken per ziekenhuis.

Wellicht is het advies om eens eerst goed uw data te bekijken voordat u wenselijke data de ether inwerpt.

E.Kriek

3 december 2013

"Het onderzoek bevestigt ook het gelijk van de meer dan 100 ziekenhuizen, instellingen en praktijken die momenteel actief gebruik maken van de mogelijkheden die ZorgkaartNederland biedt om de waarderingen actief te monitoren en analyseren. "

Dit is dus grote onzin; ik heb meerdere malen gevraagd om van ZKN afgehaald te worden, zonder succes.

"We leven in 2013, meneer" , zo was het antwoord.

Ik bestrijd dus de vrijwilligheid die in deze zin gesuggereerd wordt.

E.Kriek

3 december 2013

Over de toegevoegde waarde van vergelijkingssites zoals ZKN is inmiddels meer onderzoek gedaan:

http://archinte.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=1108766

"Conclusion In a nationally representative sample, higher patient satisfaction was associated with less emergency department use but with greater inpatient use, higher overall health care and prescription drug expenditures, and increased mortality. "

http://www.kevinmd.com/blog/2010/04/oped-patient-satisfaction-medical-care.html

"Studies from both the Annals of Internal Medicine and the British Medical Journal did not find a strong correlation between patient satisfaction and the quality of care "

ZKN is als de ANWB, die je naar de verkeerde route wijst.

Het lijkt mij iets te vroeg om triomfantelijk te gaan doen, op basis van dit Talma onderzoek.

Kuipers

3 december 2013

Er wordt hier alleen gesproken over beoordelingen voor ziekenhuizen. Niet voor alle instellingen en overige zorg waarvoor Zorgkaart Nederland eveneens bedoeld is en die een veel groter deel uitmaken van de zorg dan de ziekenhuizen dat doen.
Ik neem dus aan dat het "onderzoek" alleen gericht was op (enkele?) ziekenhuizen en dat dit dus verre van compleet genoemd kan worden. Waarmee het "betrouwbare beeld geven" van Zorgkaart Nederland als vergelijkingssite een redelijk loze kreet lijkt.

Hoe dan ook sta ik perplex over dit artikel over Zorgkaart Nederland en is de enige conclusie die ik eruit kan trekken dat alle genoemde partijen helaas boter op het hoofd lijken hebben.
Je hoeft niet bijster intelligent te zijn om te begrijpen dat Zorgkaart Nederland een hoax is waarmee zorggebruikers met gemak worden misleid en voorgelogen. Want iederéén kan zich voordoen als ervaringsdeskundige zorggebruiker en dat is nou precies wat hieraan mis is!
Zorginstellingen hebben allang door dat ze niet bang hoeven te zijn voor negatieve beoordelingen, want ze zorgen zonodig gewoon zélf voor gefingeerde positieve beoordelingen tegenover negatieve van de werkelijke zorggebruikers.
Zolang het mogelijk is dat ook medewerkers van instellingen zelfs voor hun zwaar onder de maat presterende instellingen prachtige gefingeerde beoordelingen kunnen geven, zelfs wanneer de zorg zó dramatisch is dat de inspectie uiteindelijk ingrijpt, is Zorgkaart Nederland je reinste farce!

Ter illustratie en verificatie móet ik hier minimaal een voorbeeld noemen: Cordaan Amsterdam en specifiek verpleeghuis Slotervaart. Dat is een paar maanden geleden en minstens tien jaar te laat eindelijk door IGZ onder verscherpt toezicht gesteld. Krijgt al, zolang Zorgkaart Nederland bestaat, overwegend slechte tot zeer slechte beoordelingen van/over werkelijk ervaringsdeskundige zorgbehoeftigen, maar de totaalbeoordeling komt desondanks nog redelijk goed uit met een 5.9. Met dank aan met name in of tegen "management" aan hangende medewerkers die veelal verblind zijn door hun eigen "toekomstplaatje" en die iedere slechte beoordeling beantwoorden met minimaal twee betere of zelfs uitmuntende beoordelingen. Zij klagen weliswaar in gefingeerde hoedanigheid altijd uit eigenbelang over te weinig zorgpersoneel, maar hebben allemaal zogenaamde "ooms", "tantes" en noem maar op die gewéldig verzorgd worden en het érg naar hun zin hebben in deze instelling die in werkelijkheid talloze onnodige slachtoffers op haar geweten heeft door onderzorg, desinteresse en het chronisch ontkennen van misstanden met bijbehorende intimidatie. Sommigen presteren het zelfs om een TIEN te geven voor die zogenaamde fantastiche zorg aan hun gefingeerde dierbaren!
Zie http://www.zorgkaartnederland.nl/zorginstelling/verpleeghuis-en-verzorgingshuis-cordaan-verpleeghuis-slotervaart-amsterdam-14738.
Het is geen wonder dat de laatste betreffende beoordelingen van al ruim een jaar geleden zijn en het er daarvóór ook steeds minder werden; iedereen weet inmiddels dat een ware beoordeling niets verandert aan slechte zorg en dat slecht presterende partijen áltijd terugslaan.
Wat hier gebeurt, gebeurt overal of kán op zijn minst overal gebeuren en daar doet Zorgkaart Nederland helemaal niets aan.

Overigens heb ik al eens contact opgenomen met Zorgkaart Nederland om niet alleen hierop te wijzen, maar ook op onjuiste informatie die kennelijk klakkeloos wordt én blijft vermeld. Ik heb nooit enige reactie mogen ontvangen en de informatie is uiteraard ook nooit aangepast. Over betrouwbaar gesproken...

E.Kriek

3 december 2013

Van de cheerleaders van ZN kan je helaas geen objectiviteit verwachten.
De NPCF doet echt te weinig om serieus genomen te worden; niet alleen door patiënten, maar ook door zorgverleners.

Kuipers

3 december 2013

#12 Kriek: klopt natuurlijk. De vraag is dus bijna of Skipr de hen wellicht onwelgevallige reacties hier zal laten staan...
En ja, NPCF doet goede dingen, maar zou die inderdaad nog veel beter kunnen doen als ze de fluwelen handschoenen eens uittrekken.

Xander Koolman (Talma)

3 december 2013

@ Anoniem. Goed om te zien dat iemand de moeite neemt om het achterliggende rapport te lezen en ook dank voor de mogelijkheid om hier een les statistiek te mogen verzorgen.

U stelt "dat het statistisch fout is om gemiddelden te toetsen bij niet normaal verdeelde waarden". Wij toetsen niet, wij correleren gemiddelden (zie Wikipedia: Statistische toets).

Maar stel we hadden wel een statistische toets gedaan dan hadden we dat wel op gemiddelden (of medianen of kwartielen etc.) mogen doen. Bij de toets zelf dien je dan rekening te houden met de verdeling van de grootheden, niet van de onderliggende waarden.

Was die verdeling van die gemiddelden in dat hypothetische geval dan niet normaal geweest? Jawel. Immers, de verdeling van de individuele beoordelingen bleek al vrijwel normaal. En de verdeling van de gemiddelden zou dat zeker zijn vanwege de centrale limietstelling (zie Wikipedia Centrale limietstelling).

Vervolgens raakt u verward door de term standaarddeviatie. In de statistiek wordt de term standaarddeviatie gebruikt als maat van spreiding van de onderliggende waarden. Zodra de spreiding van gemiddelden wordt gerapporteerd spreken wij van standaardfout (zie Wikipedia Standaardfout). Onze data klopt dus wel maar uw begrip van de term standaarddeviatie niet.

Vervolgens zou onze histogram waarin wij de verdeling van de cijfers tussen 1 en 10 een "dichotome relatie" weergeven. Hier raak ik u kwijt want dichotoom stamt af van dikhotomos, ???? en ????? en betekent dus in tweeën delen. Dat doen wij niet en de data van ZKN is allesbehalve dichotoom verdeeld.

Ik nodig u uit om een eerstejaars inleiding in de statistiek aan VU te volgen voordat u wederom grote woorden in uw reactie opneemt en zich verbergt achter een anonieme reactie.

Anoniem

3 december 2013

Beste mijnheer Koolman,

Dank voor uw les statistiek, echter volgens mij kunt u de voorgestelde statistiek les beter zelf volgen. Om een correlatie toets te mogen gebruiken heeft u namelijk een normale verdeling nodig, lineariteit, onafhankelijkheid en homoscedasticiteit. U voldoet aan geen van deze voorwaarden en u heeft ze zeker niet getoetst.

U verstopt zich achter de centrale limietstelling, echter ook hier moet u voldoen aan voorwaarden, namelijk onafhankelijkheid en een uniforme kans. Ook hier voldoet u niet aan, omdat de ZKN handelt in emoties en deze kansen zijn in mijn optiek niet uniform, wat mijn voorgangers duidelijk aangeven.

Daarnaast probeert u mij te betichten van onjuist gebruik van statistische termen, echter vraag ik mij dan af waarom uzelf data door elkaar haalt in de tabel? Immers was dat voor mij de reden om ervan uit te gaan van de standaardfout. U heeft het immers over de steekproef omvang, ziekenhuisgemiddelden (waarvan ik aanneem dat deze gewogen zijn), ziekenhuis minima en maxima, waarbij de door u gehanteerde standaarddeviatie plaatst in deze tabel. Dus u geeft nu aan dat deze tabel foutief is?

Een dichotome relatie in de statistiek is dat de data in twee delen valt te delen in twee categorieën. In dit geval is dit zichtbaar door de twee pieken die zichtbaar zijn in uw ZKN data. Deze twee pieken bevinden zich op het cijfer 4 en 9. Als u dat niet ziet dan heeft u duidelijk niet naar uw grafiek gekeken.

Zodanig nodig ik uw uit om uw statistiekvaardigheden te vernieuwen, of gewoon te erkennen dat u graag de publiciteit opzocht met een onderzoek dat niet onafhankelijk is. Immers Zorgkaart Nederland is ontwikkeld door de NPCF en uw masterstudent werkt ook bij de NPCF. Ik vind het echter wel jammer dat u op deze wijze door onzorgvuldigheid publicaties probeert te "scoren". Volgens mij zou de wetenschap namelijk zorgvuldiger moeten omgaan met wat ze publiceren in plaats van te faciliteren in de publicatiedrift die schijnbaar ook bij de Vumc van toepassing is.

En als laatste noot vraag ik mij af wat de toegevoegde waarde zou zijn van een niet anonieme reactie, anders dan u in staat te stellen om argumenten te hanteren op basis van ethos retoriek.

Anoniem

10 december 2013

Bij de zoekfunctie fysiotherapeut zoetermeer zijn 119 resultaten. Zeven fysiotherapeuten hebben daarvan meer dan 1 beoordeling. Meer dan 100 fysiotherapeuten hebben geen enkele beoordeling. Ik begrijp niet hoe dit een betrouwbaar representatief beeld kan zijn.....Enige nuance op uw titel zou op zijn plaats zijn.....

Overdijk

10 december 2013

Kuipersen anderen:; Als waarderen op vrijwillige basis gebeurd zie je over het algemeen 2 groepen reageren. De extreem boze en teleurgestelde om de zorgverlener een lesje te leren en wellicht om anderen te waarschuwen of de zeer positieve die na je vraag om ZKN in te vullen zoveel energie hebben dat ze dit ook daadwerkelijk gaan doen. De waarderingen zouden meer waarde krijgen als iedereen voor vergoeding verplicht zou worden dit in te vullen. Meerdere gemotiveerde negatieve meldingen kunnen dus volgens mij niet goed gemaakt worden door gefingeerde nietszeggende tienen. Een 5,9 is dus ook ronduit slecht. Als er zoals bij mij alleen maar oprechte originele lofzang staat, zal er toch wel iets waar van zijn?
Jammer is dat de zorgverzekeraars die allen hun logo onder ZKN geplaatst hebben feitelijk niets met de info doe. Ik kan een standaard wurgcontract tekenen en anders willen ze niet eens naar mij kwaliteitsverhaal luisteren.

Indien de vragen/items nog anders zouden worden gesteld, zou er nog meer kwaliteit uit kunnen komen. De CQ-index meet ook geen kwaliteit volgens mij maar veel teveel service. Wat IS kwaliteit in de zorg, moeten we daar geen onderscheid maken tussen cure en care? Maar dat is een heel andere (hoewel interessante) discussie..

Koen Overdijk,
Fysiotherapeut.

wendels

27 januari 2014

Geopereerd in veenhuizen bij rugkliniek Prenburg

dmv endoscopie dat is prima bevallen,maar wel voor eigen

rekening.

Deze methode is dus bijna een 100%PROCENT garantie.en het wordt in het buitenland veelvuldig toegepast,maar in
Nederland doodgezwegen (is dat soms om de neuroloog
te beschermen)

Top