ACTUEEL

NZA: tandartsen geven gegevens niet goed door

Veel tandartsen, orthodontisten en mondhygiënisten geven gegevens over de kosten en opbrengsten van hun praktijk niet, onvolledig of foutief door. Daarover klaagt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) maandag. Om de tarieven voor de mondzorg te bepalen, heeft de NZA deze gegevens nodig van aanbieders van mondzorg. Maar het verzamelen verloopt moeizaam.

Onderzoeksbureau Deloitte benaderde voor een steekproef 900 aanbieders uit de mondzorg. Bij enkele honderden praktijken waren de antwoorden over kosten en opbrengsten onvolledig. De meesten van hen leverden desgevraagd de gegevens alsnog volledig in, maar acht mondzorgaanbieders deden dat niet. Zij moeten een dwangsom betalen die kan oplopen tot 20.000 euro. (ANP)

------

Hoe houdbaar is de top van de Nederlandse zorg? Kom naar het Skipr99 event

U bent niet te oud. En ook niet te jong. U bent op uw plek in Skipr generaties, een spetterende live talkshow tijdens het Skipr 99 event op woensdag 18 december 2013. Voor het eerst staan tijdens het Skipr 99 event masterclases financiën, innovatiestrategie en governance het menu. Meld u vandaag nog aan voor één van de masterclasses en de Skipr99 talkshow.

4 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

2 december 2013

Treffend voorbeeld om te zien hoe de NZa zich verslikt in de complexiteit van de mondzorg. De schuld kan natuurlijk niet bij de NZa zelf liggen of de vragenlijst van Deloitte. Dat de vragenlijst midden in de zomervakantie moest worden ingeleverd en dat de eerste feedback van Deloitte over ontbrekende gegevens pas vaak medio oktober kwam, wordt wijselijk niet vermeld.

De timing is ook erg interessant, een dag voordat ze wisten dat onomstotelijk wordt bewezen dat hun marktscans van 2012 ondeugdelijk waren, wordt dit plotseling gelanceerd.

Als je zo om je heen schopt, dan beken je eigenlijk schuld.

G K Mitrasing

3 december 2013

Sinds het beruchte Neponderzoek naar kosten huisartsenzorg 2010 heeft de NZa nimmer haar onderzoeken kunnen legitimeren anders dan met het machtswoord en negatie van meer dan fatsoenlijke argumenten.
Ook inzake dit onderzoek zal niet anders blijken….

Hes

3 december 2013

Goh, interessant. De NZa blijft blunderen. Bij logopedisten is het exact hetzelfde verlopen. In 2011. Gegevens moesten ook midden in te zomervakantie aangeleverd worden. Er werd door de NZa een gedegen en duur onderzoek gedaan naar kosten en tijdbesteding van de 1elijns logopedist, in de jaren vóór 2011. Vervolgens werd er een mooi nieuw tarief vastgesteld. Het tarief, voor het laatst herijkt in 1988, bleek namelijk al vele jaren 30 procent te laag om kostendekkend te zijn en om ook nog van te kunnen leven. De minister gaf officieel toestemming voor de 30 % tariefsverhoging, op voorwaarde dat deze uitgesmeerd zou worden over de komende 3 jaren, 2012 tm 2014. Zij stelde hiervoor 8 miljoen beschikbaar. De zorgverzekeraars hielden zich er keurig aan in 2012. Een verhoging van 4 %. Voor 2013 stond een verhoging van 10 % op het program. Helaas, de zv's bleven bij het tarief van 2012..... En de laatste tranche van 16 % verhoging die voor de tarieven 2014 toegepast moest worden, wordt ook genegeerd. De tarieven blijven bij de 4 grote zv's (Achmea, CZ, VGZ, Menzis) bevroren op het niveau v 2012. Op een enkel procentje verhoging na. Diverse klachten bij de NZa leveren helemaal niets op. De zorgverzekeraars mogen dit, volgens de NZa . De Zv's hebben de macht gekregen van de minister. Het kosten/tijdbesteding onderzoek van de NZa is dus overbodig en zonde van het geld, het vaststellen van de tarieven is een wassen neus. De toestemming van de minister is niets waard. De 8 miljoen (een fractie van wat de gezondheidszorg kost) verdwijnt in de zakken van de zv's en komt niet terecht bij de logopedisten. Met medeweten van de NZa..... Een verzoek dat de zorgmakelaar (advocaat) namens 800 logopedisten neerlegt bij de NZa om onderzoek in te stellen naar kartelvorming en dus aanmerkelijke marktmacht van de 4 grote zv's, wordt door de NZa naast zich neer gelegd onder het mom van: de 4 grote zv's stemmen onderling niet af, maar "kijken naar elkaar en apen elkaar na, en dat mag". Intussen krijgen logopedisten wurgcontracten voorgelegd en mogen zij, althans op papier, onderhandelen met zv's in een bagatel van max. 8 praktijken max. 1,1 miljoen omzet. In werkelijkheid krijgen zij antwoord vd Zv's (van alle 4 de zv's hetzelfde antwoord!) dat deze er niet aan kunnen beginnen te onderhandelen met 2000 individuele logopedisten/praktijken, ook niet wanneer deze verenigd zijn in een bagatel, maar wel met de beroepsvereniging. Maar met de beroepsvereniging mogen ze dan weer niet onderhandelen over tarieven want daarmee zou de beroepsvereniging logopedisten kunnen aanzetten tot afgestemd gedrag en dat mag niet van de NMa, thans ACM. De NZa is een toezichthouder van niks. Een autoriteit zonder autoriteit. Speelt onder een hoedje met de minister en de zv's. Kafka in 2013 in eigen land.

Anoniem

4 december 2013

Tijdens de bijeenkomst georganiseerd vanuit Deloitte bleek al snel dat de vragenlijst van Deloitte niet eenduidig is voor de verschillende instellingen. Zelfs de Deloitte medewerker kon de vragen niet beantwoorden.
Dit komt omdat er 1 vragenlijst is ontwikkeld voor tandheelkundige organisaties. Deze tandheelkundige organisaties worden verschillende gefinancierd. (CBT,DOT en AWBZ met de daarbij behorende regelingen) Wenselijk is om tandheelkundige organisaties te vergelijken die ook de zelfde financieringsstroom hebben. Nu vergelijk je appels met peren!

Top