ACTUEEL

NZa stelt fusie AMC en ziekenvervoerder ter discussie

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) staat de voorgenomen fusie tussen het Academisch Medisch Centrum Amsterdam (AMC) en Verenigd Ziekenvervoer Amsterdam(VZA) toe. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vroeg de NMa de fusie nader te onderzoeken.

Financiële belangen

De NZa acht de kans groot dat de fusie nadelige gevolgen heeft voor de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de acute zorg in de regio. De NZa wil dat de keuze voor het ziekenhuis waar patiënten naartoe worden vervoerd niet wordt beïnvloedt door financiële belangen. De NMa concludeert echter dat er geen reden is om aan te nemen dat de mededingen op de markt in gevaar komt.

Concurrentie tussen ziekenhuizen

Vanaf 2011 krijgt per regio één ambulancedienst een vergunning. Als de fusie tussen AMC en VZA doorgaat, komt de meldkamer, ambulancedienst en het ziekenhuis in handen van één partij. De NZa signaleert risico’s als ‘een prikkel’ om patiënten vooral naar het AMC te brengen en een verstoring van de concurrentieverhouding tussen ziekenhuizen in de regio. De NZa vindt dat de keus voor een ziekenhuis bepaald wordt door medisch inhoudelijke gronden en eventueel de voorkeur van de patiënt. De NMa oordeelt echter dat de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op de bestemming van de ambulance zeer beperkt is door de wet- en regelgeving.

Prestatiebekostiging in ambulancezorg

De NZa maakte eerder bekend te streven naar prestatiebekostiging in de ambulancezorg om de continuïteit van de acute zorg te garanderen.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top