ACTUEEL

Radboudumc heeft primeur met uitkomstfinanciering

De zorg voor Parkinson-patiënten in het Radboudumc in Nijmegen wordt bij wijze van experiment vergoed op basis van behandeluitkomsten in plaats van het aantal verrichtingen. Zorgverzekeraars CZ en VGZ hebben hiertoe woensdagmiddag een overeenkomst getekend met het ziekenhuis.

Bestuursvoorzitter Wim van der Meeren spreekt op twitter van een “baanbrekend contract”. Het is de eerste overeenkomst waarbij verzekeraars ziekenhuizen belonen voor de behaalde ‘gezondheidswinst’ en niet voor het aantal verrichte behandelingen. “Geen bekostiging op verrichting, maar op resultaat: Q van leven!”, aldus Van der Meeren. De CZ-topman doelt hiermee op het feit dat de Q uit de vaste inkoopformule Price x Quantity is veranderd in de Q van quality.
Het Radboudumc noemt de deal "een radicale wijziging in de financiering van zorg, die moet  leiden tot een kwaliteitsimpuls van de zorg voor Parkinson patiënten".

 

Volgens hoogleraar neurologie Bas Bloem kent het huidige financieringssysteem geen enkele prikkel om patiënten beter te maken. “Een ziekenhuis krijgt voor iemand die na een beroerte één tot vijf dagen in het ziekenhuis ligt drieduizend euro”, aldus Bloem in NRC Handelsblad. “En voor zes of meer dagen achtduizend euro. Er bestaat geen enkele prikkel om de behandeling zo kort mogelijk te maken.”

Voordeel

In het kader van experiment gaan de verzekeraars het Radboudumc een vast bedrag per Parkinson-patiënt betalen dat gebaseerd is op het landelijk gemiddelde van een jaar Parkinsonzorg. Als het ziekenhuis erin slaagt patiënten effectiever te behandelen, en de kwaliteit van leven toeneemt, dan is het financiële voordeel voor het ziekenhuis.
Als onderdeel van het nieuwe zorgcontract gaan zowel CZ als VGZ gezamenlijk meer geld  investeren in het Parkinson Centrum Nijmegen. Deze investering wordt gebruikt om de service aan patiënten te optimaliseren, zodat patiënten langer thuis kunnen blijven en meer regie krijgen over hun ziekte.

Transparant

Ook gaat het Parkinson Centrum Nijmegen de uitkomsten van zorg volledig openbaar maken. De kwaliteit van de geleverde zorg en de gezondheid van de behandelde patiënten zal gemeten worden aan de hand van landelijk afgesproken kwaliteitscriteria. Alle partijen zijn er van overtuigd dat dit zal leiden tot een betere kwaliteit van zorg en tot een betere gezondheid van patiënten, tegen lagere kosten. “De initiatiefnemers gaan aantonen dat uitkomstfinanciering de zorg niet alleen beter maakt, maar ook goedkoper”, zegt CZ-woordvoerster Marie-José van Gardingen.

In kringen van beleidsmakers en wetenschappers wordt al enige tijd gediscussieerd over nut en noodzaak van uitkomstfinanciering. Vrijwel iedereen is het erover eens dat het huidige systeem van output-financiering ongewenste effecten heeft, met name  door de opwaartse  druk op het volume.  Over haalbaarheid van outcome-financiering lopen de meningen uiteen. Naast de praktische vraag  naar zinnige uitkomstindicatoren bestaat de vrees dat financieren op basis van uitkomsten de deur naar risicoselectie open zet.  

------

Hoe houdbaar is de top van de Nederlandse zorg? Kom naar het Skipr 99 event

U bent niet te oud. En ook niet te jong. U bent op uw plek in Skipr generaties; een spetterende live talkshow tijdens het Skipr 99 event op woensdag 18 december 2013. Voor het eerst staan tijdens het Skipr 99 event de masterclasses financiën, innovatiestrategie en governance het menu. Meld u vandaag nog aan voor één van de masterclasses en de Skipr 99 talkshow.

 

8 Reacties

om een reactie achter te laten

Flim

4 december 2013

Beste Bas, Wim en anderen, wat een mooi initiatief, inderdaad een doorbraak. Het getuigt van lef van zowel zorgverleners, zorginstelling als zorgverzekeraars om de veiligheid van de financiering op basis van verrichtingen in de medisch specialistische zorg los te durven laten. Ik hoop (en ben er eigenlijk wel van overtuigd) dat het een succes wordt en Parkinsonpatiënten (en straks ook mensen met andere aandoeningen) zullen profiteren. Veel succes, Chris

Molenaar

4 december 2013

Maar waar is de 'uitkomstfinanciering'?

Een vast bedrag per patient afspreken is geen uitkomstfinanciering. Je krijgt immers een vast bedrag, ongeacht de uitkomst. Nergens lees ik hoe uitkomst en/of de kwaliteitscriteria gekoppeld zijn aan de financiering...

Als je dit breed doorvoert en niet alleen een vast bedrag voor een doelgroep afspreekt, maar voor het gehele ziekenhuis, dan noemen we dat iets anders....

Of begrijp ik iets verkeerd?

Rooijmans

5 december 2013

@Molenaar: Indien Radboud/ Parc op de 7 uitkomstindicatoren boven het 75e percentiel scoort landelijk, dan krijgen zij een preferente positie in de inkoop voor het jaar erop voor Parkinsonzorg.

Molenaar

5 december 2013

@rooijmans
Een 'Preferente positie' krijgen is iets anders dan uitkomstfinanciering.

Daarbij kan die werkwijze (uitkomstindicatoren meenemen in onderhandeling) toegepast worden bij elke bekostigingsvorm.

Ik begrijp 'm nog steeds niet.

Rooijmans

5 december 2013

@Molenaar: een verheldering: in de afspraken kijken we naar de integrale uitkomsten en kosten van (dus) de hele Parkinson-keten.Dus ook het deel waar het Radboud/Parc niet direct invloed op heeft.

Om zowel de kosten te verlagen èn de kwaliteit te verhogen, is dus regionale afstemming nodig tussen de betrokken aanbieders van Parkinsons-zorg (en natuurlijk ook de patient). In de eerste lijn bestaat dit al in de vorm van ParkinsonNet, maar dit wordt nu dus verbreed.

Komend jaar gaan deze resultaten inzichtelijk gemaakt worden, waarbij het Radboud en wellicht ook andere deelnemers in financiële zin profiteren indien de totale kosten voor de Parkinson zorg afnemen (en dus niet alleen het deel in het ziekenhuis) en tegelijkertijd de uitkomsten zoals QoL, CQ en aantal ziekenhuisopnames verbeteren. Dit gaat ten koste van de aanbieders die dus mindere uitkomsten laten zien.

Boudewijn Dessing

5 december 2013

Beste Bas,

Heel goed dat je ook op dit gebied innovatief bezig bent ; fijn dat CZ en VGZ dit ondersteunen en je de kans geven !

Hgr Boudewijn Dessing

Oron

6 december 2013

Dit is helemaal prima! We komen van ver (aanbodfinanciering), en via prestatiebekostiging is het doel om uiteindelijk uitkomsten te bekostigen. Hoewel het zeer complex is om - multifactoriële - gezondheidswinsten toe te schrijven aan zorgaanbieders, moeten we hiernaar toe werken, en kan dit niet anders dan in kleine stappen. Perfect zal het nooit meteen zijn, ik vind dit een heel goede ontwikkeling in de juiste richting!

Frank Conijn - www.gezondezorg.org

10 december 2013

Uitkomstfinanciering is inderdaad hét systeem voor de toekomst. Men hoeft niet bang te zijn voor risicoselectie, om twee redenen.

De eerste reden is dat zorgaanbieders een zorgplicht, dus een acceptatieplicht hebben. Dat is overigens niet hetzelfde als een behandelplicht, want bij sommige aandoeningen is 'wait and see' net zo effectief als behandelen. Parkinson valt daar niet onder, als ik het goed inschat, maar zorgplicht/acceptatieplicht is dus niet hetzelfde als behandelplicht.

De tweede reden is dat, uitgaande van behoorlijke ziektelastmeting, voor de ziektelast bij aanvang van de zorgepisode gecorrigeerd wordt.

Zie voor meer informatie http://www.gezondezorg.org/p4p en http://www.gezondezorg.org/ziektelastmeting.

Top