HRM

Veel onvrede onder artsen gezondheidscentra

Bijna een derde van de huisartsen in dienst van gezondheidscentra is niet tevreden over de huidige baan. Dat meldt MedNet naar aanleiding van een enquête van de Landelijke Huisartsenvereniging (LHV).

Die ontevredenheid komt met name voort uit een te laag salaris en te hoge werkdruk. De huisartsen geven ook aan dat de grote personele wisselingen impact hebben op de kwaliteit van zorg en patiënttevredenheid.

De LHV deed al onderzoek onder huisartsen in dienst van gezondheidscentra (HID's); de problemen die hierin werden gesignaleerd werden in deze enquête verder uitgediept. Daarnaast vinden er binnenkort CAO-onderhandelingen plaats voor deze beroepsgroep, daarvoor wil de LHV graag in kaart hebben gebracht hoe HID's hun werk ervaren.

Beloning

Uit de enquête blijkt dat bijna 30 procent ontevreden is met de huidige baan. Redenen voor de ontevredenheid zijn vooral een te geringe financiële beloning (71 procent), te hoge werkdruk door te veel andere taken dan patiëntenzorg (64 procent), een te hoge werkdruk door teveel patiënten in te weinig tijd (67 procent) en te weinig zeggenschap bij de invulling van de werkdag (43 procent).

Belemmering

Ruim negentig procent van de respondenten verwacht dat het huidige inkomen een belemmering vormt voor huisartsen om in een gezondheidscentrum te gaan werken. De belemmering ontstaat volgens de HID's doordat het inkomen ten opzichte van ander huisartsen zoals waarnemers en praktijkhouders te laag is. Daarnaast vindt 42 procent dat de vergoeding voor diensten te laag is.

Er is ook positief nieuws: 70 procent van de HID's is tevreden met zijn huidige baan. Daarnaast ziet 81 procent zichzelf over twee jaar nog steeds dezelfde baan hebben.

------

Hoe houdbaar is de top van de Nederlandse zorg? Kom naar het Skipr 99 event

U bent niet te oud. En ook niet te jong. U bent op uw plek in Skipr generaties; een spetterende live talkshow tijdens het Skipr 99 event op woensdag 18 december 2013. Voor het eerst staan tijdens het Skipr 99 event de masterclasses financiën, innovatiestrategie en governance het menu. Meld u vandaag nog aan voor één van de masterclasses en de Skipr 99 talkshow.

 

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

5 december 2013

Laten de huisratsen toch een belang nemen in de eigen gezondheidscentra! Dan is de boel opgelost!
Doe zoals het LangeLand ziekenhuis: daar namen de specialisten ( en sommige verpleegkundigen uiteraard) een belang in het ziekenhuis zodat ze in aanmerking komen voor winstdeling als de wet wordt aangepast!
Hou wel ALLE zorgondernemers buiten de deur want die knijpen je nog harder uit dan de bestaande organisaties.
Denk aan Carlos Slim! Laat nooit toe dat je wordt overgenomen door een groot verbond van centra! Dat is de trend maar op termijn de doodsteek voor zeggenschap over je eigen werk!
Alles valt te organiseren maar doe het snel voordat een andere investeerder met een businessplannetje jouw kaas van jouw brood eet mensen!

Anoniem

13 december 2013

Laten we de gezondheidscentra met huisartsen in loondienst gewoon sluiten. Het was een leuk experiment gebaseerd op goede bedoelingen, maar het is mislukt.

Volgens de NZa verdienen zelfstandige huisartsen 160.000 euro per jaar en huisartsen in loondienst een derde minder. Dat zou betere kwaliteit moeten opleveren en minder doorverwijzingen etc. Maar zorgverzekeraars zijn nauwelijks bereid extra betalen en dus moeten alle kosten van het centrum van het huisartssalaris af. De huisartsen zijn nu ontevreden met deze uitkomst.

Huisartsen kunnen de centra beter overnemen, de managementlaag ontslaan en terugkeren naar de 60 urige werkweek.

Top