ACTUEEL

‘Gedeeltelijk eigen risico bespaart honderden miljoenen’

‘Gedeeltelijk eigen risico bespaart honderden miljoenen’

De invoering van een gedeeltelijk eigen risico in plaats van het huidige vaste, verplichte eigen risico kan jaarlijks een besparing van 500 miljoen euro opleveren. Dat stelt de Nationale DenkTank in het rapport ‘Uitgedokterd’ dat op maandag 9 december in Utrecht werd gepresenteerd.

Volgens de Nationale DenkTank, bestaand uit 25 jonge wetenschappers, is een gedeeltelijk eigen risico beter voor het kostenbewustzijn van de verzekerde dan het huidige verplichte eigen risico. Tot een totale hoeveelheid kosten van duizend euro neemt de verzekerde in het door de DenkTank voorgestelde systeem 36 procent van iedere behandeling voor eigen rekening. Daarmee blijft het maximale eigen risico net als nu 360 euro, maar komt de verzekerde vaker voor de keus te staan een behandeling en daarmee het eigen risico aan te spreken. Op basis van Amerikaans onderzoek schat de DenkTank dat met een gedeeltelijk eigen risico rond de 500 miljoen euro per jaar bespaard kan worden.  

Het gedeeltelijk eigen risico is één van de tien maatregelen die de DenkTank in ‘Uitgedokterd’ aanbeveelt. Het rapport wil de weg wijzen naar een toekomstbestendig zorgstelsel. De voornaamste bouwstenen van een dergelijk stelsel zijn volgens de DenkTank uitkomstfinanciering, eigen regie, participatie en gezond gedrag.

Veerkracht

De voorgestelde maatregelen moeten met name bijdragen tot een grotere veerkracht onder een ouder wordende bevolking. “Volgens de Nationale DenkTank is de manier waarop wij met zorg omgaan de voornaamste oorzaak van de hoge rekening”, stellen de leden van de DenkTank in een toelichting op het rapport. “Een andere benadering van de gezondheid van gezondheid door burgers, zorgverleners en beleidsmakers is de belangrijkste stap om de hoge Nederlandse zorgstandaard te kunnen behouden. Nu staat ziekte centraal. In de toekomst zou veerkracht het uitgangspunt moeten zijn.”

Getrapt pensioen

Naast een andere systematiek voor het eigen risico bepleit de denktank ook een getrapt pensioen. Het idee is dat ouderen die stapsgewijs hun baan afbouwen minder gezondheidsklachten ontwikkelen dan ouderen die abrupt met pensioen gaan. Anders dan het prepensioen of flexibel pensioen is het Getrapt Pensioen urenneutraal ingericht.

Daarnaast pleit de DenkTank voor de invoering van een uniforme methodiek om uitkomsten te meten  en de introductie van health impact bonds. Deze obligaties naar Brits voorbeeld moeten het eenvoudiger en aantrekkelijker maken om te financieel te participeren in zorginnovaties.

Naast de aanpassingen in de structuur en financiering van de zorg maakt de DenkTank zich sterk voor meer zorginhoudelijk innovaties. Het gaat hierbij onder meer om de plannen voor een Advieswinkel voor laagdrempelige ggz-vragen en een Samen Uit met Oud-korting bedoeld om de  vrijwillige interactie tussen jongeren en senioren te bevorderen.

3 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

10 december 2013

In hoeverre zal een gedeeltelijk eigen risico leiden tot een beter kostenbewustzijn bij de steeds groter wordende groep chronisch zieken (NB. deze groep weet immers vooraf dat ze het maximale eigen risico zullen overschrijden)?

Anoniem

10 december 2013

Met het stijgen van het eigen risico naar 350 Euro is de groep die het eigen risico volmaakt aanzienlijk kleiner geworden.

Anoniem

10 december 2013

Het is goed mogelijk dat de groep die het eigen risico "volmaakt" aanzienlijk kleiner is geworden, maar dat neemt niet weg dat chronisch zieken - die de meeste zorg consumeren - al vroeg in een periode (lees: begin van een verzekeringsperiode) weten dat ze het eigen risico zullen overschrijden (dan wel een grote kans hebben hierop) en een lagere effectieve prijs ervaren dan ze daadwerkelijk uit eigen zak betalen. Als gevolg hiervan zal het effect van een eigen risico (al dan niet gedeeltelijk) op het kostenbewustzijn van chronisch zieken al vroeg in een periode sterk beperkt wordt of verloren gaat.

Top