ACTUEEL

Bewakers kwaliteit ziekenhuisopleidingen fuseren

Vanaf 1 januari 2009 zijn de Raad Beroepsopleiding Radiologisch Laboranten (Raad BRL) en het College Ziekenhuis Opleidingen (CZO) gefuseerd. Ze gaan verder onder de naam College Ziekenhuis Opleidingen (CZO).

De twee organisaties bewaken landelijk de kwaliteit van vijftien ziekenhuisopleidingen. Zij doen dit door de opleidingsprogramma’s te beoordelen en hiervoor erkenningen te verlenen. De Raad BRL heeft ook de wettelijke taak om toezicht te houden op de examens van de opleidingen radiologisch laboranten. In de nieuwe organisatie zijn zowel de kwaliteitsbewaking van het CZO, als de wettelijke status van aangewezen examenorganisatie van de Raad BRL samengebracht.

Al enige jaren werken de Raad BRL en het CZO samen. Sinds 2008 hanteert de Raad BRL dezelfde erkenningssystematiek als het CZO. De nieuwe organisatie biedt een platvorm waarin vertegenwoordigers van alle betrokken partijen – ziekenhuizen, beroepsorganisaties en opleidingsinstituten – samenwerken om het niveau van de opleidingen te bewaken. Door de fusie wil het CZO de kwaliteit van de opleidingen borgen en uitbreiden.

Het CZO houdt namens de algemene ziekenhuizen en de universitaire medische centra toezicht op functiegerichte ziekenhuisopleidingen. CZO erkende ziekenhuizen samen met opleidingsinstituten hebben het recht om cursisten een nationaal erkend diploma te verstrekken. Inmiddels zijn circa 850 ziekenhuisopleidingen erkend.

Toekomst

In de toekomst zal nog een aantal ziekenhuisopleidingen worden toegevoegd. Ook niet ziekenhuisgebonden organisaties kunnen straks in aanmerking komen voor erkenningen.
Daarnaast wordt de samenwerking met het College voor de Beroepen en Opleidingen in de Gezondheidszorg (CBOG) verder geïntensiveerd.
Er komt ruimte om uit andere brancheorganisaties dan de ziekenhuizen, NVZ en de NFU, opleidingen op te nemen om te erkennen. Het CZO kan zich hiermee verder ontwikkelen als accreditatieorgaan voor de hele zorgsector.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top