ACTUEEL

‘Meer meekijkers moeten arts beter maken’

‘Meer meekijkers moeten arts beter maken’

Medisch specialisten moeten elkaar vaker aan spreken op de kwaliteit en veiligheid van de zorg. Bovendien moeten andere betrokkenen zoals bestuurders, toezichthouders, verpleegkundigen en wetenschappelijke verenigingen nadrukkelijk bij de beoordeling van artsen betrokken worden. Dat bepleiten de Orde van Medisch Specialisten (OMS) en de wetenschappelijke verenigingen.

Een en ander is terug te lezen in het  visiedocument ‘Optimaal functioneren van medisch specialisten’ dat op 12 december is gepubliceerd.
De opstellers van het document benadrukken dat medisch specialisten zich open en toetsbaar moeten opstellen; ze moeten leren van kritiek, om zo hun functioneren telkens te verbeteren. Om hier structuur in te brengen nemen medisch specialisten deel aan methoden van reflectie zoals IFMS (individueel functioneren medisch specialist) en gaan zij een persoonlijk ontwikkelplan bijhouden. Als er bij een medisch specialist sprake is van minder optimaal functioneren, dan moeten collega's hem daarop aanspreken.

APK

Ook vakgroepen als geheel wordt aangeraden om jaarlijks een ‘APK’ uit te voeren. Daarnaast is het van belang dat de medische staf en raad van bestuur een vinger aan de pols houden bij alle vakgroepen en een open cultuur en een voortdurend leerklimaat stimuleren. Raden van toezicht moeten vaste aandacht besteden aan de wijze waarop bestuurders omgaan met het functioneren van medisch specialisten. Alle genoemde partijen hebben wat de Orde betreft een verantwoordelijkheid om in te grijpen.

Waarschuwen

De Orde ziet ook een nadrukkelijker rol voor de wetenschappelijke verenigingen. Zij moeten onder meer ondersteuning gaan bieden bij onderzoek naar mogelijk disfunctionerende specialisten. Daarnaast gaan zij de verplichte kwaliteitsvisitaties uitvoeren. De conclusies en aanbevelingen van de visitatie worden gedeeld met de raad van bestuur van de instelling. Mocht blijken dat aanbevelingen onvoldoende worden opgepakt en de patiëntveiligheid in het geding is, dan waarschuwt de wetenschappelijke vereniging de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ).

Aanscherpen

De kwaliteitsvisitaties als zodanig zullen verder worden aangescherpt. Zo zal aan de visitatiecommissie een deskundige met een niet-medisch inhoudelijke achtergrond worden toegevoegd. Ook zal de commissie feedback vragen aan collega’s uit andere vakgroepen en aan andere medewerkers, zoals verpleegkundigen.

2 Reacties

om een reactie achter te laten

zucht

12 december 2013

ah fijn er kan altijd wel wat extra bureaucratie en registratie bovenop.

nol

13 december 2013

wat een onzin.
Ik zal me nooit laten opereren door een dokter die gedwongen pottenkijkers in zijn OK heeft. Deze dokter is niet op zijn gemak.
Daarom heb ik mijn knie operatie laten doen in een privekliniek waar dokters het voor het zeggen hebben en waar de kwaliteit top is in alle opzichten!!

Top