Finance

Reddingsplan voor zorg en financiën Emergis en RCG

Emergis en RGC Zeeuws-Vlaanderen nemen met onmiddellijke ingang maatregelen om de kwaliteit van de zorg en de financiële situatie van de instelling te verbeteren. Dat heeft de organisatie vrijdag 24 juli bekend gemaakt. De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) oordeelde dat de zorg voor schizofrenen en verslaafden ver onder de maat was. Emergis wil het scherpere toezicht van de IGZ beëindigen.

Onderzoek naar cultuur en structuur

Emergis en RGC lieten psychiater Ruud van Beest en PriceWaterhouseCoopers onderzoek doen naar de cultuur en structuur van de organisatie. De conclusies van de onderzoeken zijn positief. De onderzoekers hebben geen structurele tekortkomingen of zorgelijke aantallen incidenten, suïcides of grensoverschrijdingen geconstateerd. Pluspunten van de organisaties zijn de enthousiaste, hardwerkende medewerkers en de verschillende initiatieven die worden genomen. De organisaties moeten op 1 oktober 2009 een plan van aanpak voor de uitvoering van de aanbevelingen overhandigen aan de IGZ.

Maatregelen

De organisaties zetten enkele aanbevelingen uit de rapporten direct om in maatregelen. Zo moet op 1 oktober 2009 tenminste 95 procent van de patiënten zes weken na de start van de behandelfase beschikken over een (geactualiseerd) behandelplan. De inspectie komt de zorg voor schizofrene patiënten met middelenafhankelijkheid op 14 oktober controleren op verbetering. Per 1 januari 2010 wordt een gedragscode voor medewerkers ingevoerd en een projectgroep gaat ervoor zorgen dat in 2010 zorgprogramma’s worden ingevoerd. Er mogen alleen uitgaven worden gedaan die strikt noodzakelijk zijn voor de continuïteit van de zorg en noodzakelijke verbeteringen van de huisvesting. Daarnaast wordt een directeur/psychiater benoemd in de sectoren ouderenzorg/langdurige zorg en wonen. De raad van bestuur wordt per 1 november 2009 uitgebreid met psychiater Rick Mentjox.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top