ACTUEEL

'Zorgconsument voelt zich minder een product'

De Nederlandse zorgconsument begint te wennen aan de marktwerking in de zorg. Dat blijkt uit de Gezondheidsmonitor 2013, een jaarlijks onderzoek onder ruim 1.000 Nederlanders. De monitor wordt uitgevoerd door Newcom.

In 2011 voelde nog 54 procent van de consumenten zich ‘een product’. Dat percentage is in 2013 afgenomen naar 40 procent. Daarentegen is de ervaren keuzevrijheid gegroeid. Twee jaar geleden was 44 procent van de Nederlanders het eens met de stelling dat er binnen de zorg in Nederland voldoende keuzevrijheid was. Dit percentage is in 2013 opgelopen tot 59 procent.

Goed gevoel

In 2013 heeft 61 procent van de Nederlanders een goed gevoel bij de zorg. Verbetermogelijkheden zijn er ook: de gezondheidszorg wordt nog niet over de hele linie als klantgericht ervaren (50 procent). De kwalificatie persoonlijk scoort ook nog vrij laag (53 procent). 

Fraude

Meer dan de helft van de zorgconsumenten (55 procent) controleert de zorgrekening. De helft van de zorgconsumenten die een rekening heeft ontvangen in de afgelopen twaalf maanden heeft moeite met het beoordelen van deze rekeningen. Van de ondervraagden vermoedt 7 procent in het afgelopen jaar zelf te maken hebben gehad met frauduleuze zorginstellingen en weet 1 procent dat zeker. Met name bij de tandarts (38 procent) en bij het ziekenhuis (30 procent) leeft dit vermoeden.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top