Tech

‘Software bepaalt kwaliteit medische dossiers'

De software die huisartspraktijken gebruiken is medebepalend voor de kwaliteit van medische dossiers. Dit blijkt uit onderzoek van het NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) in samenwerking met de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het Radboudumc.

Zij onderzochten de medische verslaglegging bij huisartsen in de regio Nijmegen met de zogenoemde ‘EPD-scan’.

Een deel van de verschillen in kwaliteit van de huisartsendossiers blijkt terug te voeren op de gebruiksvriendelijkheid van de verschillende softwarepakketten waar praktijken mee werken. “Soms kunnen eenvoudige aanpassingen in de software leiden tot belangrijke verbeteringen in de medische verslaglegging”, stelt NIVEL-onderzoeker Robert Verheij. “Door deze verschillen zichtbaar te maken en terug te koppelen, kunnen softwareleveranciers en huisartsenpraktijken aan de slag om de registratie te verbeteren.”

Verbeteren

Met de uitkomsten van deze scan willen de huisartsen hun dossiervoering verbeteren. Of dat lukt, wordt het komend voorjaar getoetst met een tweede meting, meldt het NIVEL. Uit eerder onderzoek met de door het NIVEL ontwikkelde EPD-scan in de regio Twente bleek dat met de feedback uit de EPD-scan zowel de huisartsinformatiesystemen als de verslaglegging van huisartsen verbeterde.

Goede verslaglegging in het medisch dossier is cruciaal voor de patiëntveiligheid. Als bijvoorbeeld uit laboratoriumtests blijkt dat de nieren van een patiënt te weinig creatinine uitscheiden, noteert de huisarts dat in het dossier. Vervolgens moet hij ook de diagnose nierinsufficiëntie stellen en vastleggen. Want stel dat de patiënt zich in het weekend bij de huisartsenpost meldt, dan kan de waarnemend huisarts hier rekening mee houden.

Chronisch zieken

Opmerkelijk bij de EPD-scan in de regio Nijmegen is, dat de kwaliteit van de registratie bij chronisch zieken beter op orde lijkt dan bij andere patiënten. Deze zorg, bijvoorbeeld voor diabetes, wordt vooral verleend door praktijkondersteuners. Zij blijken meer secuur te registreren dan huisartsen.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Gulpen bc

19 december 2013

De registratie van velerlei zaken bij huisartsen laat al jaren te wensen over.
Voorbeeld;
Er wordt een WIA keuring aangevraagd.
De keuringsarts vraagt in de meeste gevallen het dossier bij de huisarts op.
Echter wat is de praktijk bij veel huisartsen.
Als er via specialisten onderzoeken worden gedaan krijgt de huisarts hierover een verslag toe gestuurd.
De assistente van de huisarts registreerd in het comutersysteem alleen de zaken die zij denkt dat belangrijke info is.
Het papieren verslag van de specialisten gaat ergens een archief in en sneeuwt onder.
Dus gaat er vaak op deze manier al veel info verloren.
Het is dan ook aan te raden bij keuringsartsen aan te dringen om ook bij de specialisten om info te vragen.
Mijn ervaring is dat dit veel ergernis en juridisch getouwtrek vermijd.
Waarom het vaak zo is dat huisartsen hun informatie systemen niet verbeteren ligt in het feit dat artsen ook ondernemers zijn. Informatiesystemen zijn vaak slecht doordacht en duur.

Top